Erezii:

BOGOMILII 

 

Euthymius Zigabenus  

 

 

 

I. Euthymius Zigabenus: Opera omnia, în Migne, Patrol. Gr., Tom, CXXVII-CXXXI.

 

II. Vezi Prolegomenele din Migne. Ceillier, XIV. 150-155

 

Euthymius Zigabenus (sau Zigadenus) a fost un călugăr grec învăţat şi capabil al ordinului Sf. Basil în cadrul mănăstirilor de maici a Sfintei Marii lângă Constantinopole, şi s-a bucurat de favoarea marcată a împăratului Alexius Comneus (1081-1118) şi a soţiei sale Anna.1 Fiind solicitat de către Alexius să respingă pe Bogomili, care deveniseră alarmant de numeroşi, el a fost dus să-şi pregătească o lucrarea extensivă despre erezie, numită Panoplia.2 Printre ereticii pe care i-a inclus au fost Panteiştii, Evreii, Papa şi Latinii. Materialele lui erau deciziile conciliilor şi Părinţi Greci şi alţi scriitori, inclusiv unii necunoscuţi.3 În această lucrare importantă şi în tratatele separate4 el împărtăşeşte multă informaţie istorică valoroasă cu privire la Bogomili, Massalieni, Armenieni, Paulicieni şi chiar despre evrei şi mahomedani, deşi este evident faptul că el nu era bine informat despre ultimii, şi a fost foarte prejudiciat împotriva lor. Precum alţi greci, el îi găseşte pe ultimii eretici cu privire la procesiunea Duhului Sfânt şi cu privire la pâinea Eucharistului. Pe lângă Panoplia, Euthymius a scris comentarii despre Psalmi5, bazându-se în mare parte pe Chrysostom, şi pe Evanghelii6, fiind mult mai independent şi arătând un tact exegetic care în judecata unora îl plasează lângă Tehophylact.

 

Note de subsol

 

1 In her Alexiad (XV. 490, Migne, CXXXI. col. 1176) she extols his learning and piety.


2 Migne, CXXX.


3 Migne gives the sources.


4 Contra Massalianos; Contra Bogomilos; Disputatio de fide cum philosopho Saraceno; Dialogus Christiani cum Ismaelica (all in Migne, CXXXI. col. 4048; 48-57; 20-37; 37-40).


5 Migne, CXXVIII. col. 41-end.


6 Migne, CXXIX. col. 107-end.