Erezii:

GNOSTICISMUL 
 

  

Gnosticism.

Părintele gnosticismului a fost Simon Magul (Fapte 8). Două şcoli principale s-au dezvoltat până în 150 AD, ucenicii lui Valentin şi ucenicii lui Basilides. Ceea ce cunoaştem despre gnostici ne parvine în cea mai mare măsură de la părintele bisericii Ireneu, care a scris opera în cinci volume „Împotriva ereziilor”, şi chiar din literatura gnostică accesibilă la Nag Hammadi, Egipt în 1945. Ireneu afirmă că gnosticii şi-au derivat învăţăturile de la păgâni, şi anume de la Homer, Platon, Aristotel, pitagoreicii şi alţii. 16  Apostolul Ioan a refuzat să intre într-o sală de baie în care se afla şi Cerinthus, iar Policarp a spus că Marcion a fost cel dintâi născut al lui Satan. 18

Învăţăturile fundamentale ale gnosticismului, numite erezii de către biserică, sunt:

 1. Există 30 de Eoni (zei) care locuiesc în Pleroma, în afara timpului şi spaţiului.

 2. Zeiţa, Sofia, a creat Demiurgul, un înger creator (dumnezeul Vechiului Testament) care era un tiran şi, nefiind conştient de prezenţa Eonilor, se credea singurul Dumnezeu. El l-a creat pe om, iar Sofia i-a dat omului spirit.

 3. Unii oameni pot fi salvaţi dacă fac destule fapte bune, dar alţii sunt predestinaţi să meargă în iad. (mântuirea prin fapte)

 4. Gnosticii au spirite care sunt emanaţii din Sofia, acest lucru îi face predestinaţi pentru a fi mântuiţi. Este imposibil ca ei să-şi piardă mântuirea.. Nu contează dacă fac bine sau rău. Astfel că cei mai „perfecţi” dintre ei se dedau la fapte rele şi au obiceiul de a dezonora femeile pe care le convertesc.

 5. În cele din urmă, toată materia va fi distrusă, de vreme ce este rea şi incapabilă de mântuire... 9, 6

 6. Gnosticii vor deveni spirite şi se vor căsători cu îngerii. 9

 7. Cristos a coborât în Isus la botezul său şi l-a părăsit înainte ca Isus să meargă înaintea lui Pilat. Sofia nu i-a dat voie lui Cristos să sufere. 9 (Adopţionism)

 8. Ei murmură mantre pentru a produce rezultate în natură. 10 (mantre hinduse şi magia literelor Kabaliste, Gramera şi emanaţii)

 9. Sufletele se reîncarnează. 32

 10. Cunoaşterea perfectă se obţine prin botez, căsătorie spirituală şi ritualurile de pe urmă. 5  (sacramentalism)

 11. Sofia a trimis şarpele (îngerul Mihai sau Samael) în grădina Edenului pentru a-i elibera pe Adam şi Eva. Mâncând din pom, ei au primit adevărata Gnosis şi au fost eliberaţi. 15

 12. Sofia l-a salvat pe Noe din potopul trimis de Demiurgul cel rău. 15

 13. Demiurgul a forţat-o pe Eva să aibă relaţii sexuale cu el de mai multe ori. De aceea, Eva a dat naştere altor îngeri creatori răi.  15 (sămânţa şarpelui)

 14. La moarte, sufletele intră într-un  stadiu intermediar pentru a fi purgate de natura animală înainte de a merge în Pleroma. 17 (Purgatoriu)

Ulterior, alţi gnostici vor adăuga sau vor schimba anumite puncte, fondând şcoli proprii de gnosticism.

Simon Magul- 

A simulate credinţa şi a folosit exorcism şi incantaţii, poţiuni ale dragostei, farmece şi pe acele fiinţe numite „Paredri” (cunoscuţi) şi „Oniropompi” (cei ce trimit vise).6

A alegorizat mult scriptura pentru a-şi sprijini învăţăturile proprii. 44 în mod special Geneza. - 45

Text Box: A simulate credinţa şi a folosit exorcism şi incantaţii, poţiuni ale dragostei, farmece şi pe acele fiinţe numite „Paredri” (cunoscuţi) şi „Oniropompi” (cei ce trimit vise).6 

A alegorizat mult scriptura pentru a-şi sprijini învăţăturile proprii. 44 în mod special Geneza. - 45

Menander –

Prin intermediul magiei cineva poate să-i înfrângă pe îngerii care au făcut lumea. Doar dacă eşti botezat întru Menander vei obţine învierea şi nu vei muri iarăşi, ci vei avea tinereţe veşnică.6

Ebioniţii-

Dumnezeu a creat lumea, dar Isus a fost doar un om; folosesc doar evanghelia după Matei şi spun că Pavel a fost un apostat; ţin obiceiurile evreilor. 12, 38

Fondată de Ebion. 38

Text Box: Dumnezeu a creat lumea, dar Isus a fost doar un om; folosesc doar evanghelia după Matei şi spun că Pavel a fost un apostat; ţin obiceiurile evreilor. 12, 38 

Fondată de Ebion. 38

Nicolaiţii -

Practică adulterul şi mănâncă lucrurile jertfite idolilor. 12

Au devenit foarte obsceni şi gnostici. 37

Text Box: Practică adulterul şi mănâncă lucrurile jertfite idolilor. 12 

Au devenit foarte obsceni şi gnostici. 37

Carpocraţienii-

 Spun că Nicolas şi Matias au învăţat că adulterul nu mai este greşit.24

Suntem ţinuţi prizonieri într-un ciclul al reîncarnării de către acei îngeri creatori răi, dar în cele din urmă vom sparge acest ciclu şi vom fi mântuiţi.8

A fost un magician şi un adulterin. 40

Carpocraţienii practică arte magice şi incantaţii, vrăji şi ospeţe voluptuoase. Şi (au obiceiul de a invoca ajutorul lor) se subordonează demonilor şi celor ce trimit visele. 49

Text Box:  Spun că Nicolas şi Matias au învăţat că adulterul nu mai este greşit.24 

Suntem ţinuţi prizonieri într-un ciclul al reîncarnării de către acei îngeri creatori răi, dar în cele din urmă vom sparge acest ciclu şi vom fi mântuiţi.8 

A fost un magician şi un adulterin. 40 

Carpocraţienii practică arte magice şi incantaţii, vrăji şi ospeţe voluptuoase. Şi (au obiceiul de a invoca ajutorul lor) se subordonează demonilor şi celor ce trimit visele. 49

Cerinthus –

Isus a fost doar un om şi Cristos a coborât în el la botezul său şi a plecat înainte ca el să sufere pe cruce. 12 (Adopţionism)

Saturninus 7

El însuşi era un înger. 7

Isus nu a avut un trup fizic. 7

Isus a venit pentru a-l distruge pe dumnezeul evreilor. 7

Sexul, căsătoria şi reproducerea sunt păcătoase. 7,14

Saturninus şi şcoala lui erau vegetarieni. Căsătoria şi procreaţia sunt de la Satan. Practică ascetismul. 48

Text Box: El însuşi era un înger. 7 

Isus nu a avut un trup fizic. 7 

Isus a venit pentru a-l distruge pe dumnezeul evreilor. 7 

Sexul, căsătoria şi reproducerea sunt păcătoase. 7,14 

Saturninus şi şcoala lui erau vegetarieni. Căsătoria şi procreaţia sunt de la Satan. Practică ascetismul. 48

Marcus -  

A învăţat că Duhul Sfânt a pus o picătură din sângele ei în vin când l-a binecuvântat. Bând din el vei înţelege tainele şi profeţiile. (trans-substanţiere) 11

Dacă începe să li se întâmple ceva rău, ei se roagă la mama care îi duce în afara trupului lor în extaz. 11

Marcus şi cupa care împarte harul. Rugăciunea pe care Marcus o folosea. 46

Marcus propovăduieşte un al doilea botez  (al răscumpărării), prin punerea mâinilor şi rostirea unui cuvânt sau frază de către episcopul Marcus atunci când ucenicul este gata să acceadă la mistere mai înalte, sau când este pe moarte. Ei sunt instruiţi să păstreze secret acel cuvânt şi chiar să nege că el există. (ritualurile de pe urmă) 47

Text Box: A învăţat că Duhul Sfânt a pus o picătură din sângele ei în vin când l-a binecuvântat. Bând din el vei înţelege tainele şi profeţiile. (trans-substanţiere) 11 

Dacă începe să li se întâmple ceva rău, ei se roagă la mama care îi duce în afara trupului lor în extaz. 11 

Marcus şi cupa care împarte harul. Rugăciunea pe care Marcus o folosea. 46 

Marcus propovăduieşte un al doilea botez  (al răscumpărării), prin punerea mâinilor şi rostirea unui cuvânt sau frază de către episcopul Marcus atunci când ucenicul este gata să acceadă la mistere mai înalte, sau când este pe moarte. Ei sunt instruiţi să păstreze secret acel cuvânt şi chiar să nege că el există. (ritualurile de pe urmă) 47

Marcion - 

Respinge Vechiul Testament şi foloseşte versiuni prescurtate din Luca şi din câteva din epistolele lui Pavel. Dumnezeul Vechiului Testament şi profeţii săi sunt răi şi vor fi distruşi. 13

Dumnezeu este autorul păcatului. 27

Există doi dumnezei egali şi opuşi, unul bun şi celălalt rău. 28

Puternic dependent de astrologie. 29

Dat fiind că Legea şi Evanghelia sunt atât de opuse una alteia, ele dovedesc doi dumnezei distincţi. 30

Nu există înviere. Cei mântuiţi nu trebuie să se căsătorească. 31

A îndepărtat din evanghelia sa versetele care făceau referire la faptul că Cristos era creator. 33

Jesus was a phantom (no physical body) 34

Text Box: Respinge Vechiul Testament şi foloseşte versiuni prescurtate din Luca şi din câteva din epistolele lui Pavel. Dumnezeul Vechiului Testament şi profeţii săi sunt răi şi vor fi distruşi. 13 

Dumnezeu este autorul păcatului. 27 

Există doi dumnezei egali şi opuşi, unul bun şi celălalt rău. 28 

Puternic dependent de astrologie. 29 

Dat fiind că Legea şi Evanghelia sunt atât de opuse una alteia, ele dovedesc doi dumnezei distincţi. 30 

Nu există înviere. Cei mântuiţi nu trebuie să se căsătorească. 31 

A îndepărtat din evanghelia sa versetele care făceau referire la faptul că Cristos era creator. 33 

Jesus was a phantom (no physical body) 34

Tiţian - 

Adam nu a fost mântuit. 19

E păcat să bei vin. 22

Sufletul nu este etern, el se dizolvă odată cu trupul. 20 (somnul sufletului)

Medicamentele sunt demonice, în loc să le luăm, ar trebui să ne bazăm doar pe Dumnezeu.21

Text Box: Adam nu a fost mântuit. 19 

E păcat să bei vin. 22 

Sufletul nu este etern, el se dizolvă odată cu trupul. 20 (somnul sufletului) 

Medicamentele sunt demonice, în loc să le luăm, ar trebui să ne bazăm doar pe Dumnezeu.21

Ofiţii –

Se închinau şarpelui ca Eon primar. (de aramă). 38

Cainiţii –

Se închinau lui Cain, fratele lui Abel, ca Eon primar. 38

Cerdo –

A fost primul care a introdus dualismul. 39

Apelles –

Este de acord că Isus a avut trup, însă după înviere acesta s-a dezintegrat. 50

Calistus –

A format o şcoală (comună) care permitea păcatele trupeşti, căsătoriile ad-hoc, folosirea de droguri (medicamente) pentru a produce sterilitatea, avorturile (pe care el le numea crime), nici un creştin adevărat nu face aceste lucruri. 51

Alcibiades (Elchasai) –

I-a format pe elchesaiţi care învăţau că există îngeri femele, o nouă iertare de păcate (bazată pe învăţăturile din cartea sa); învăţăturile sale erau asemănătoare cu cele ale lui Calistus: incantaţii, tăiat împrejur, Cristos a fost născut om, reîncarnare, astrologi. 52

Elchesaiţii –

Isus s-a întrupat de mai multe ori, apelează la incantaţii şi botezuri în împărtăşirea cu sacramentele. Se ocupă cu diverse activităţi în ce priveşte ştiinţa astrologică şi matematică şi artele vrăjitoriei. Dar de asemenea pretind că au puteri de prezicere. 53

Naassenii –

Se închină şarpelui; învaţă că ordinul lor a fost iniţiat de Iacov fratele Domnului, că Adam a fost hermafrodit; folosesc evanghelia după Toma, unele lucruri sunt luate din Tainele zeiţei Isis şi din Misterele Asirienilor şi practică orgii. 41

Perate-

Propovăduieşte un fel de tri-teism. 42

O altă ramură este Perate, care învaţă că Isus fiul este şarpele. 43

Text Box: Propovăduieşte un fel de tri-teism. 42 

O altă ramură este Perate, care învaţă că Isus fiul este şarpele. 43

Basilides - 

Reincarnare cu Karma. 25

Omul poate creşte şi să fie fără păcat toată viaţa sa. 25 (născut fără păcatul originar)

Spiritele (uneori spirite animale) vin în noi şi ne forţează să păcătuim. 23

Credinţă mântuitoare are ascensiune intelectuală. Toate fiinţele umane se nasc cu această abilitate. 23 (Pelagianism)

După botez, Dumnezeu iartă păcatele fără voie, dar trebuie să plăteşti pentru toate păcatele cu voie ca să fii curăţit de ele. 26 (penitenţă, purgatoriu, păcate cardinale şi păcate care pot fi iertate)

Isus a fost transformat ca să arate ca Simon din Cirene, Simon a fost crucificat în locul său. 7, 37

Dumnezeul suprem este Abraxas, 37

Text Box: Reincarnare cu Karma. 25 

Omul poate creşte şi să fie fără păcat toată viaţa sa. 25 (născut fără păcatul originar) 

Spiritele (uneori spirite animale) vin în noi şi ne forţează să păcătuim. 23 

Credinţă mântuitoare are ascensiune intelectuală. Toate fiinţele umane se nasc cu această abilitate. 23 (Pelagianism) 

După botez, Dumnezeu iartă păcatele fără voie, dar trebuie să plăteşti pentru toate păcatele cu voie ca să fii curăţit de ele. 26 (penitenţă, purgatoriu, păcate cardinale şi păcate care pot fi iertate) 

Isus a fost transformat ca să arate ca Simon din Cirene, Simon a fost crucificat în locul său. 7, 37 

Dumnezeul suprem este Abraxas, 37

Valentin - 

Credinţa mântuitoare vine din spiritul tău, dacă eşti unul dintre cei aleşi. 23 (născuţi mântuiţi)

Doar cei al căror spirit este o emanaţie a Sofiei sunt predestinaţi mântuirii. Toţi ceilalţi sunt predestinaţi pentru iad. 23 (dublă predestinare)

Unii nu sunt predestinaţi să fie mântuiţi, sunt predestinaţi pentru iad, dar ceilalţi pot să fie mântuiţi prin faptele lor. 35

Cei predestinaţi pentru mântuire nu au nevoie să facă fapte bune. 36

Text Box: Credinţa mântuitoare vine din spiritul tău, dacă eşti unul dintre cei aleşi. 23 (născuţi mântuiţi) 

Doar cei al căror spirit este o emanaţie a Sofiei sunt predestinaţi mântuirii. Toţi ceilalţi sunt predestinaţi pentru iad. 23 (dublă predestinare) 

Unii nu sunt predestinaţi să fie mântuiţi, sunt predestinaţi pentru iad, dar ceilalţi pot să fie mântuiţi prin faptele lor. 35 

Cei predestinaţi pentru mântuire nu au nevoie să facă fapte bune. 36

Pentru combaterea gnosticismului, Scriptura spune următoarele:

1 Ioan 1:5 Nu există dualitate în Dumnezeu.

1 Ioan 2:23 Oricine zice că Isus nu este Cristosul este din Antihrist.

1 Ioan 4:3  Oricine spune că Isus nu a venit în trup este din Antihrist.

2 Ioan 7,9-10 Nu primi şi nu da voie în casa ta celui ce zice că Isus nu a venit In trup.

Lactanţiu în  Divine Institutes 4.30 spune:
Când sunt numiţi frigieni, novaţieni, valentinieni, marcioniţi, antropieni sau arieni au încetat să mai fie creştini.

 

 

 1. Ireneu, Împotriva ereziilor 1.1-3

 2. Împotriva ereziilor 1.5

 3. Împotriva ereziilor 1.6

 4. Împotriva ereziilor 1.7; 4.37

 5. Împotriva ereziilor 1.21

 6. Împotriva ereziilor 1.23

 7. Împotriva ereziilor 1.24

 8. Împotriva ereziilor 1.25

 9. Împotriva ereziilor 1.7

 10. Împotriva ereziilor 1.14-15

 11. Împotriva ereziilor 1.13

 12. Împotriva ereziilor 1.26; 5.1

 13. Împotriva ereziilor 1.27

 14. Împotriva ereziilor 1.28

 15. Împotriva ereziilor 1.30

 16. Împotriva ereziilor 2.14

 17. Împotriva ereziilor 2.29

 18. Împotriva ereziilor 3.3

 19. Împotriva ereziilor 3.23

 1. Tiţian,  Grecii 13

 2. Grecii 18

 3. Clement din Alexandria, Instructor 2.2

 4. Stromata 2.3,20; 4.13

 5. Stromata 3.4

 6. Stromata 4.12

 7. Stromata 4.24

 8. Împotriva ereziilor 4.29

 9. Tertullian Împotriva lui Marcion 1.2

 10. Împotriva lui Marcion 1.18

 11. Împotriva lui Marcion 1.19-20

 12. Împotriva lui Marcion 1.24

 13. Împotriva ereziilor 2.33

 14. Marcion 2.17

 15. Marcion 3.8, 4.8

 16. Valentians 1.29

 17. Valentians 1.30

 18. Erezii 1.1

 19. Erezii 1.2

 

 1. Erezii 1.6

 2. Tratat despre suflet 1.35

 3. Hippolite, Erezii 5.1

 4. Erezii 5.7

 5. Erezii 5.12

 6. Erezii 6.5-9

 7. Erezii 6.10

 8. Erezii 6.34-35

 9. Erezii 6.36-37

 10. Erezii 7.16

 11. Erezii 7.20

 12. Erezii 7.26

 13. Erezii 9.7

 14. Erezii 9.8-9

 15. Erezii 10.25

(courtesy of http://www.biblefacts.org)