Erezii:

IDOLATRIA 
 

Torrey – Sumarul subiectelor

 

Idolatria

 

bullet Interdicţia
Exodul 20:2,3; Deuteronomul 5:7
bullet CONSTĂ ÎN
bullet Plecăciunile faţă de icoane
Exodul 20:5; Deuteronomul 5:9
bullet Adorarea icoanelor
Isaia 44:17; Daniel 3:5,10,15
bullet Jertfe aduse icoanelor
Psalmi 106:38; Faptele apostolilor 7:41
bullet Închinarea la alţi zei
Deuteronomul 30:17; Psalmi 81:9
bullet Jurămintele către alţi zei
Exodul 23:13; Iosua 23:7
bullet Mersul după alţi zei
Deuteronomul 8:19
bullet Vorbitul în numele altor zei
Deuteronomul 18:20
bullet Privitul spre alţi zei
Hosea 3:1
bullet Slujirea altor zei
Deuteronomul 7:4; Ieremia 5:19
bullet Frica de alţi zei
2 Regii 17:35
bullet Jertfele aduse altor zei
Exodul 22:20
bullet Închinarea la adevăratul Dumnezeu printr-o ilustrare, ş. cl.
Exodul 32:4-6; Psalmii 106:19,20
bullet Închinarea la îngeri
Coloseni 2:18
bullet Închinarea la oştile cereşti
Deuteronomul 4:19; 17:3
bullet Închinarea la demoni
Matei 4:9-10; Apocalipsul 9:20
bullet Închinarea la cei morţi
Psalmi 106:28
bullet Acceptarea idolilor în inimă
Ezechiel 14:3,4
bullet Pizma
Efeseni 5:5; Coloseni 3:5
bullet Lascivitatea
Filipeni 3:19
bullet Este schimbarea slavei lui Dumnezeu într-o ilustraţie
Romani 1:23; Faptele apostolilor 17:29
bullet Este schimbarea adevărului lui Dumnezeu în minciună
Romani 1:25; Isaia 44:20
bullet Este lucrarea cărnii
Galateni 5:19,20
bullet Incompatibilă cu slujirea lui Dumnezeu
Geneza 35:2,3; Iosua 24:23; 1 Samuel 7:3; 1 Regii 18:21; 2 Corintenii 6:15,16
bullet DESCRISĂ CA
bullet O mârşăvie faţă de Dumnezeu
Deuteronomul 7:25
bullet Ură pentru Dumnezeu
Deuteronomul 16:22; Ieremia 44:4
bullet Zadarnică şi nesăbuită
Psalmii 115:4-8; Isaia 44:19; Ieremia 10:3
bullet Afurisenie
Ezechiel 23:39
bullet Ticăloşie
1 Petru 4:3
bullet Dezavantajare
Judecătorii10:14; Isaia 46:7
bullet Iraţional
Faptele apostolilor 17:29; Romanii 1:21-23
bullet Pângărire
Ezechiel 20:7; 36:18
bullet CEI CARE PRACTICĂ
bullet Uită de Dumnezeu
Deuteronomul 8:19; Ieremia 18:15
bullet Se rătăcesc de Dumnezeu
Ezechiel 44:10
bullet Mânjesc numele lui Dumnezeu
Ezechiel 20:39
bullet Profanează templul lui Dumnezeu
Ezechiel 5:11
bullet Sunt înstrăinaţi de Dumnezeu
Ezechiel 14:5
bullet Se leapădă de Dumnezeu
2 Regii 22:17; Ieremia 16:11
bullet Îl urăsc pe Dumnezeu
2 Cronici 19:2,3
bullet Îl provoacă pe Dumnezeu
Deuteronomul 31:20; Isaia 65:3; Ieremia 25:6
bullet Sunt zadarnici în plăsmuirile lor
Romanii 1:21
bullet Sunt ignoranţi şi nechibzuiţi
Romanii 1:21,22
bullet Se întărâtă pe sine
Isaia 57:5
bullet Cad repede în amăgire
Ieremia 8:5
bullet Sunt purtaţi de ea
1 Corinteni 12:2
bullet O urmează cu inima
Ezechiel 20:16
bullet Se mânie de la ea
Ieremia 50:38
bullet Se fălesc cu ea
Psalmii 97:7
bullet Au tovărăşie cu diavolul
Hosea 4:12
bullet Cer sfaturi de la idolii lor
Hosea 4:12
bullet Caută izbăvire la idolii lor
Isaia 44:17; 45:20
bullet Fac legământ cu ei
Amos 8:14
bullet Obiectele ei, numeroase
1 Corinteni 8:5
bullet OBIECTE DESCRISE CA
bullet Zei stranii
Geneza 35:2,4; Iosua 24:20
bullet Alţi dumnezei
Judecătorii 2:12,17; 1 Regii 14:9
bullet Noi zei
Deuteronomul 32:17; Judecătorii 5:8
bullet Dumnezei care nu pot mântuii
Isaia 45:20
bullet Dumnezeu care nu au creat cerurile
Ieremia 10:11
bullet Nu sunt zei
Ieremia 5:7; Galateni 4:8
bullet Dumnezei făuriţi
Exodul 34:17; Leviticul 19:4
bullet Ilustrări făurite
Deuteronomul 27:15; Habakkuk 2:18
bullet Chipuri cioplite
Isaia 45:20; Hosea 11:2
bullet Idoli fără rost
Deuteronomul 4:28; Psalmii 115:5,7
bullet Idoli nătângi
Habakkuk 2:18
bullet Pietre mute
Habakkuk 2:19
bullet Trunchiuri
Ieremia 3:9; Hosea 4:12
bullet Mârşăvii
Isaia 44:19; Ieremia 32:34
bullet Imagini ale mârşăviei
Ezechiel 7:20
bullet Idoli scârbavnici
Ezechiel 16:36
bullet Pietre de încercare
Ezechiel 14:3
bullet Învăţători ai amăgirilor
Habakkuk 2:18
bullet Aiureli şi confuzie
Isaia 41:29
bullet Nimicnicie
Isaia 41:24; 1 Corinteni 8:4
bullet Neajutorare
Ieremia 10:5
bullet Zădărnicie
Ieremia 18:15
bullet Zădărnicii ale neamurilor
Ieremia 14:22
bullet Făurirea idolilor în scopul de, descriere şi ridiculizare
Isaia 44:10-20
bullet Păcătoşii îndărătnici cu bună ştiinţă renunţă la
Deuteronomul 4:28; 28:64; Hosea 4:17
bullet Avertismente împotriva
Deuteronomul 4:15-19
bullet Poveţe pentru a scăpa de
Ezechiel 14:6; 20:7; Faptele apostolilor 14:15
bullet Lepădarea de convertire
1 Tesaloniceni 1:9
bullet Duce la păcate groaznice
Romanii 1:26-32; Faptele apostolilor 15:20
bullet CUCERNICII TREBUIE
bullet Să se abţină
Iosua 23:7; 1 Ioan 5:21
bullet Să fugă de
1 Corinteni 10:14
bullet Să nu aibă nimic legat de ei în case
Deuteronomul 7:26
bullet Să nu participe la nimic legat de ei
1 Corinteni 10:19,20
bullet Să nu aibă interferenţe religioase cu cei ce practică
Iosua 23:7; 1 Corinteni 5:11
bullet Să nu facă legăminte cu cei ce practică
Exodul 34:12,15; Deuteronomul 7:2
bullet Să nu facă căsătorii mixte cu cei care practică
Exodul 34:16; Deuteronomul 7:3
bullet Să mărturisească împotrivă
Faptele apostolilor 14:15; 19:26
bullet Să refuze implicarea, chiar sub ameninţarea cu moartea
Daniel 3:18
bullet Sfinţi feriţi de Dumnezeu de
1 Regii 19:18; Romanii 11:4
bullet Sfinţii refuză să primească închinare de la
Faptele apostolilor 10:25,26; 14:11-15
bullet Îngerii refuză să primească închinare de la
Apocalipsul 22:8,9
bullet Distrugerea lui, făgăduită
Ezechiel 36:25; Zaharia 13:2
bullet Tot ce e legat de, trebuie distrus
Exodul 34:13; Deuteronomul 7:5; 2 Samuel 5:21; 2 Regii 23:14
bullet Suferinţa denunţării împotriva
Habakkuk 2:19
bullet Blestemul denunţării împotriva
Deuteronomul 27:15
bullet PEDEAPSA PENTRU
bullet Moartea hotărâtă judecătoreşte
Deuteronomul 17:2-5
bullet Judecăţile teribile care sfârşesc cu moartea
Ieremia 8:2; 16:1-11
bullet Surghiunul
Ieremia 8:3; Hosea 8:5-8; Amos 5:26,27
bullet Eliminarea de la Rai
1 Corinteni 6:9,10; Efeseni 5:5; Apocalipsul 22:15
bullet Chinurile veşnice
Apocalipsul 14:9-11; 21:8
bullet Exemplificări
bullet Israel
Exodul 32:1; 2 Regii 17:12
bullet Filistinii
Judecătorii 16:23
bullet Micah
Judecătorii 17:4,5
bullet Ieroboam
1 Regii 12:28
bullet Maachah
1 Regii 15:13
bullet Ahab
1 Regii 16:31
bullet Izabela
1 Regii 18:19
bullet Sennacherib
2 Regii 19:37
bullet Manasseh
2 Kings 21:4-7
bullet Amon
2 Regii 21:21
bullet Ahaz
2 Cronicile 28:3
bullet Iuda
Ieremia 11:13
bullet Nebuchadnezzar
Daniel 3:1
bullet Belshazzar
Daniel 5:23
bullet Oamenii din Lystra
Faptele apostolilor 14:11,12
bullet Atenienii
Faptele apostolilor 17:16
bullet Efesenii
 Faptele apostolilor 19:28
bullet Stăruinţa împotriva - Exemplificări
bullet Asa
1 Regii 15:12
bullet Iosua
2 Regii 23:5
bullet Iehosafatat
2 Cronicile 17:6
bullet Israel
2 Cronicile 31:1
bullet Manasseh
2 Cronicile 33:15
bullet Toate formele de, interzise de Legea lui Moise
Exodul 20:4,5
bullet Toate naţiile păgâne ua renunţat
Psalmii 96:5; Romanii 1:23,25; 1 Corintenii 12:2
bullet I-a făcut pe păgâni să creadă că zeii lor au vizitat pământul luând formă trupească
Faptele apostolilor 14:11
bullet I-a făcut pe păgâni să considere că zeii lor au avut doar o influenţă locală
1 Regii 20:23; 2 Regii 17:26
bullet OBIECTE ALE
bullet Trupurile cereşti
2 Regii 23:5; Faptele apostolilor 7:42
bullet Îngerii
Coloseni 2:18
bullet Duhurile celor stinşi
1 Samuel 28:14,15
bullet Făpturile pământene
Romanii 1:23
bullet Ilustrările
Deuteronomul 29:17; Psalmii 115:4; Isaia 44:17
bullet Temple ridicate pentru
Hosea 8:14
bullet Altare ridicate pentru
1 Regii 18:26; Hosea 8:11
bullet Însoţite de sărbători
2 Regii 10:20; 1 Corinteni 10:27,28
bullet OBIECTE ALE, ÎNCHINATE
bullet Cu jertfe
Numerii 22:40; 2 Regii 10:24
bullet Cu libaţii
Isaia 57:6; Ieremia 19:13
bullet Cu tămâie
Ieremia 48:35
bullet Cu rugăciune
1 Regii 18:26; Isaia 44:17
bullet Cu cântec şi dans
Exodul 32:18,19; 1 Regii 18:26; 1 Corintenii 10:7
bullet Cu plecăciune adresată lor
1 Regii 19:18; 2 Regii 5:18
bullet Cu sărutarea lor
1 Regii 19:18; Hosea 13:2
bullet Prin sărutarea mâinii lor
Iov 31:26,27
bullet Prin tăierea cărnii
1 Regii 18:28
bullet Prin arderea copiilor
Deuteronomul 12:31; 2 Cronicile 33:6; Ieremia 19:4,5; Ezechiel 16:21
bullet În temple
2 Regii 5:18
bullet În locuri înalte
Numerii 22:41; Ieremia 2:20
bullet În peşteri
Exodul 34:13
bullet Sub copaci
Isaia 57:5; Ieremia 2:20
bullet În case particulare
Judecătorii 17:4,5
bullet Pe acoperişurile caselor
2 Regii 23:12; Ţefania 1:5
bullet În locuri tăinuite
Isaia 57:8
bullet Riturile, obscene şi impure
Exodul 32:25; Numerii 25:1-3; 2 Regii 17:9; Isaia 57:6,8,9; 1 Petru 4:3
bullet Divinizarea legată de
2 Cronicile 33:6
bullet Victime jertfite pentru, deseori împodobite cu ghirlande
Faptele apostolilor 14:13
bullet IDOLI, ŞI CELELALTE MENŢIONATE ÎN SCRIPTURĂ
bullet Adramelech
2 Regii 17:31
bullet Anamelech
2 Regii 17:31
bullet Aşima
2 Regii 17:30
bullet Ashtoreth
Judecătorii 2:13; 1 Regii 11:33
bullet Baal
Judecătorii 2:11-13; 6:25
bullet Baal-berith
 Judecătorii 8:33; 9:4,46
bullet Baal-peor
Numerii 25:1-3
bullet Baalzebub
2 Regii 1:2,16
bullet Baal-zephon
Exodul 14:2
bullet Bel
Ieremia 50:2; 51:44
bullet Cemoş
Numerii 21:29; 1 Regii 11:33
bullet Chiun
Amos 5:26
bullet Dagon
 Judecătorii 16:23; 1 Samuel 5:1-3
bullet Diana
Faptele apostolilor 19:24,27
bullet Huzzab
Nahum 2:7
bullet Jupiter
 Faptele apostolilor 14:12
bullet Mercury
 Faptele apostolilor 14:12
bullet Molech sau Milcom
Leviticul 18:21; 1 Regii 11:5,33
bullet Merodach
Ieremia 50:2
bullet Nergal
2 Regii 17:30
bullet Nebo
Isaia 46:1
bullet Nibhaz şi Tartak
2 Regii 17:31
bullet Nisroch
2 Regii 19:37
bullet Regina cerurilor
Ieremia 44:17,25
bullet Remfan
 Faptele apostolilor 7:43
bullet Rimmon
2 Regii 5:18
bullet Succothbenoth
2 Regii 17:30
bullet Tammuz
Ezechiel 8:14
bullet Obiecte ale, purtate la procesiuni
Isaia 46:7; Amos 5:26;  Faptele apostolilor 7:43
bullet Observări timpurii ale, printre slujbaşii lui Dumnezeu
Geneza 31:19,30; 35:1-4; Iosua 24:2
bullet EVREII
bullet Practicarea, în Egipt
Iosua 24:14; Ezechiel 23:3,19
bullet Adusă, din Egipt cu dânşii
Ezechiel 23:8;  Faptele apostolilor 7:39-41
bullet Practicarea interzisă
Exodul 20:1-5; 23:24
bullet Adeseori amestecată, cu închinarea la Dumnezeu
Exodul 32:1-5; 1 Regii 12:27,28
bullet I-a urmat pe cananiţi în
Judecătorii 2:11-13; 1 Cronicile 5:25
bullet I-a urmat pe moabiţi în
Numerii 25:1-3
bullet I-a urmat pe asirieni în
Ezechiel 16:28-30; 23:5-7
bullet I-a urmat pe sirieni în
Judecătorii 10:6
bullet Recunoscută de Solomon
1 Regii 11:5-8
bullet Adoptată de regii nemernici
1 Regii 21:26; 2 Regii 21:21; 2 Cronicile 28:2-4; 33:3,7
bullet Exemple de regi care au încurajat Israelul în
1 Regii 12:30; 2 Regii 21:11; 2 Cronicile 33:9
bullet Larga răspândire a, în Israel
Isaia 2:8; Ieremiah 2:28; Ezechiel 8:10
bullet O eventuală lepădare de Dumnezeu
Ieremia 2:9-13
bullet Regii buni ai iudeilor au căutat s-o distrugă
2 Cronicile 15:16; 34:7
bullet Captivitatea lui Israel în numele
2 Regii 17:6-18
bullet Captivitatea iudeilor în numele
2 Regii 17:19-23

   (courtesy of http://www.studylight.org )