Soteriologie:  

 

 Eşti născut din nou?
J. C. Ryle
Aceasta este una dintre cele mai importante întrebări. Isus a spus, „Dacă un om nu este născut din nou, nu poate vedea împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3:3).

Nu este destul să răspundem că „Aparţin unei biserici şi presupun că sunt un creştin”. Mii de „creştini” nominali nu arată nici unul din semnele naşterii din nou pe care ni le-a oferit Scripturile – multe dintre ele fiind listate în cadrul primei epistole către Ioan.

Primul dintre el, despre care a scris Ioan este, „Oricine este născut din Dumnezeu nu practică păcatul” (1 Ioan 3:9). „Cine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte” (1 Ioan 5:18). O persoană care a fost născută din nou, sau regenerată, nu comite păcat în mod obişnuit. Acesta nu mai păcătuieşte cu inima, voinţa şi întreaga sa dispoziţie. A existat în mod probabil un timp în care acesta nu se gândea dacă acţiunile sale erau sau nu păcătoase, şi nu se simţea adesea mâhnit după ce făcea răul. Nu exista nici o ceartă între el şi păcat, ei erau prieteni. Însă creştinul adevărat urăşte păcatul, fuge de acesta, îl consideră a fi cea mai mare epidemie a lui, îl ofensează povara prezenţei acestuia, plânge după ce cade sub influenţa lui, şi tânjeşte să fie complet eliberat de el. Păcatul nu-l mai încântă, ba mai mult, acesta este o chestiune de indiferenţă pentru el; acesta a devenit un lucru oribil pe care îl urăşte. Cu toate acestea, el nu îi poate elimina prezenţa acestuia din el.

Dacă spune că nu are păcat, ar minte (1 Ioan 1:8). Dar el poate spună că urăşte păcatul şi că marea dorinţă a sufletului său este să nu comită deloc păcat. El nu poate preveni ca gândurile rele sa îi între în mintea sa, sau neajunsurile, omisiunile şi defectele care apar atât în cuvintele cât şi în faptele sale. El ştie că „Toţi greşim în multe feluri” (Iacov 3:2). Însă el ar putea într-adevăr să spună, înaintea lui Dumnezeu, că acele lucruri îi produc întristare şi necaz şi că întreaga sa natură nu le consimte. Ce ar spune apostolul despre tine? Eşti născut din nou?

Al doilea, Ioan a scris, „Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu” (1 Ioan 5:1). Un om care este născut din nou, sau regenerat, crede că Isus Hristos este singurul Mântuitor care îi poate ierta sufletul, că El este persoana divină rânduită de Dumnezeu Tatăl pentru acest scop, şi că în afară de El nu există un alt Mântuitor. În sine el nu vede nimic altceva decât nevrednicie. Însă el are încredere în Hristos şi prin a se baza pe El, cu o adevărată pocăinţă, el crede că toate păcatele lui au fost iertate. El crede că, datorită faptului că a acceptat lucrarea terminată a lui Hristos precum şi moartea Sa pe cruce, el este considerat neprihănit înaintea lui Dumnezeu, şi poate privi înainte la judecată şi moarte fără nici o panică.

El poate avea temeri şi îndoieli. Uneori s-ar putea să-ţi spună că se simte de parcă nu ar mai avea deloc credinţă. Tu însă cere-i dacă este doritor mai degrabă să se încreadă în orice altceva în schimbul lui Hristos şi vezi ce-ţi va spune. Întreabă-l dacă îşi va baza speranţa vieţii veşnice pe bunătatea sa, pe faptele lui, pe rugăciunile lui, pe pastorul sau pe biserica sa, şi ascultă la replica sa. Ce ar spune apostolul despre tine? Eşti născut din nou?

Al treilea, Ioan scrie, „Oricine practică dreptatea este născut din El” (1 Ioan 2:29). Omul care este născut din nou, sau, din nou, cel regenerat, este un om sfânt. El se străduie să trăiască conform voii lui Dumnezeu, să facă lucrurile care îi sunt pe placul lui Dumnezeu şi să evite acele lucruri pe care le urăşte Dumnezeu. El doreşte să privească continuu la Hristos ca exemplu al său precum ca şi Mântuitor al său şi să se dovedească pe sine a fi prietenul lui Hristos prin a face ceea ce îi porunceşte El. El ştie că nu este perfect. El este foarte conştient de corupţia care există în sine. El descoperă un principiu rău în sine care este în mod constant într-o luptă împotriva harului şi care încearcă să-l despartă de Dumnezeu. Însă el nu consimte cu acesta, deşi nu îi poate preveni prezenţa lui.

Chiar dacă s-ar simţi uneori aşa de jos încât să pună la îndoială faptul dacă mai este un creştin, el va putea spune împreună cu John Newton, „Nu sunt ceea ce trebuie să fiu, nu sunt ceea ce vreau să fiu, nu sunt ceea ce sper să fiu într-o altă lume; dar tot sunt ceea ce obişnuiam să fiu, şi prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt”. Ce ar spune apostolul despre tine însă? Eşti tu născut din nou?

Al patrulea, Ioan a scris: „Noi ştim că am trecut din moarte la viaţă, pentru că iubim pe fraţi” (1 Ioan 3:14). Un om care este născut din nou are o dragoste specială pentru toţi ucenicii lui Hristos. Ca şi Tatăl său din ceruri, el îi iubeşte pe toţi oamenii cu o mare dragoste generală, însă are o dragoste specială pentru aceia care împărtăşesc credinţa lui în Hristos. Asemenea Domnului şi Mântuitorului său, el îi iubeşte pe cei mai răi păcătoşi şi ar putea plânge pentru ei; însă are o dragoste specifică pentru cei care sunt credincioşi. El nu se simte ca acasă ca atunci când se află în compania lor.

El simte că ei sunt membrii aceleiaşi familii. Ei sunt tovarăşii lui soldaţi, luptând împotriva aceluiaşi duşman. Ei sunt tovarăşii lui de călătorii, mergând alături de ei pe acelaşi drum. El îi înţelege şi ei îl înţeleg. Ei ar putea să fie diferiţi de el în multe feluri – în rang, în statură şi în bogăţie – însă aceasta nu contează. Ei sunt fiii şi fiicele Tatălui său şi el nu poate face nimic decât să-i iubească. Ce ar spune însă apostolul despre tine? Eşti născut din nou?

Al cincilea, Ioan a scris, „Oricine este născut din Dumnezeu biruieşte lumea” (1 Ioan 5:4). Un om care este născut din nou nu foloseşte opinia lumii ca standard pentru ceea ce este corect şi greşit. El nu se supără să meargă împotriva căilor lumii, sau a ideilor şi a obiceiurilor ei. Ceea ce spun oamenii sau ar gândi despre el nu-l mai preocupă. El învinge iubirea şi poftele lumii. El nu găseşte nici o plăcere în lucrurile care par să aducă fericire la majoritatea oamenilor, sau care nu oferă laudă în mod absolut lui Dumnezeu. Pentru el, ei par o nebunie şi nevrednici faţă de o fiinţă nemuritoare.

El iubeşte lauda lui Dumnezeu mai mult decât lauda oamenilor. El se teme să-l ofenseze pe Dumnezeu mai mult decât ofensarea omului. Pentru el este neimportant dacă este blamat sau lăudat; primul său ţel este de a fi pe placul lui Dumnezeu. Oare ce ar spune apostolul despre tine? Eşti născut din nou?

Al şaselea, Ioan scria, „Cel care este născut din Dumnezeu se păzeşte pe sine însuşi” (1 Ioan 5:18). Un om care este născut din nou este atent cu sufletul său. El încearcă nu numai să evite păcatul, ci să evite tot ceea ce ar putea duce la acesta. El este atent cu privire la asocierile pe care le are. El ştie că reaua comunicare corupe inima şi că răul este mult mai atractiv decât binele, la fel cum o boală este mai infecţioasă decât sănătatea. El este atent la felul în care îşi petrece timpul sau, dorinţa sa principală este să-l petreacă în mod profitabil.

El doreşte să trăiască ca un soldat într-o ţară a duşmanului – să-şi poarte continuu armura şi să fie pregătit faţă de ispită. El este sârguincios în a fi vigilent, smerit, un om al rugăciunii. Dar ce ar spune apostolul despre tine, eşti tu născut din nou?

Acestea sunt cele şase mari semne ale unui creştin născut din nou. Este o diferenţă vastă în adâncimea şi distincţia acestor semene în oameni diferiţi. În unii acestea sunt sleite şi greu de remarcat. În alţii sunt îndrăzneţe, clare şi de negreşit, încât oricine le-ar putea citi. Unele din aceste semne sunt mult mai vizibile decât altele în fiecare individ. Rareori sunt acestea egal de evidente în oricare persoană. Totuşi, după fiecare stipendiu, aici găsim şase semne pictate îndrăzneţ despre a fi născut din Dumnezeu.

Cum ar trebui să reacţionăm noi faţă de aceste lucruri? Din punct de vedere logic am putea ajunge la o singură concluzie – doar cei care sunt născuţi din nou pot avea aceste şase caracteristici, iar aceia care nu au aceste semne nu sunt într-un fel sau altul născuţi din nou. Aceasta se pare că este concluzia la care apostolul a intenţionat ca noi să ajungem. Dar tu ai aceste caracteristici? Eşti născut din nou?