Cum să te rogi pentru pastorul tău?

414
views

Fiecare urmaș al lui Hristos, care este implicat într-o biserică locală, are un pastor. Acești urmași ai lui Hristos ar trebui să se roage pentru pastorul lor. Unii pastori pari a fi puternici și că nu au nevoie de rugăciune. Dar vă pot asigura că fiecare pastor chemat în mod autentic în slujire știe că are nevoie de rugăciune: efectivă, pasionată și serioasă. ”Rugați-vă pentru mine” ar trebui să fie cererea personală numărul unu a păstorului bisericii pe care o servește.

Stai ferm pe Cuvântul lui Dumnezeu atunci când te rogi pentru păstorul tău

Cred că tăria unei rugăciuni se bazează pe autoritatea Sfintelor Scripturi. Trebuie să stai bazat pe infailibilitatea și veridicitatea Cuvântului lui Dumnezeu atunci când te rogi pentru păstorul tău. Vreau să vă provoc să vă rugați bazați pe Coloseni 1:9-12:

De aceea și noi, din ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să fiți umpluți de cunoașterea voii Lui, cu toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească, ca să umblați într‑un mod vrednic de Domnul, ca să‑I fiți plăcuți în toate, rodind tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, fiind întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumindu‑I Tatălui, Care v‑a îndreptățit să aveți o parte la moștenirea sfinților în lumină.

Pavel se ruga aceste lucruri pentru credincioșii din Colose, și aceste cuvinte pot fi rostite în rugăciune pentru pastorul tău.

5 feluri specifice prin care poți să te rogi pentru pastorul tău

Rugăciunea pentru pastorul tău trebuie să fie:

1. Să fie umplut cu cunoașterea voii lui Dumnezeu
Pastorii se confruntă cu aceleași dileme cu care le confruntau oamenii din primul secol, atunci când au fost scrise original aceste cuvinte. Cunoștința lumii curge în mințile pastorilor, dar pastorii au nevoie să fie umpluți de cunoștința voii lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu umflă ego-ul unui pastor, ci îl iluminează să facă ceea ce voiește Dumnezeu să facă el pentru noi.

Tată, dă pastorului meu cunoștința deplină a voii Tale în toate lucrurile și în toată vremea, atât personal lui cât și pentru biserica noastră.

2. Să fie umplut cu toată înțelepciunea spirituală
Pastorii vor vedea viața din una sau două perspective: a lumii sau a Duhului. Doar Duhul Sfânt este cel care va conduce întotdeauna un pastor spre Cuvântul lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu va călăuzi un pastor să vadă viața și slujirea din perspectiva lui Dumnezeu, nu din perspectiva personală. Perspectiva lui Dumnezeu va determina deciziile pe care le va face pastorul.

Tată ceresc, umple-l pe pastorul meu cu înțelepciunea și perspectiva Ta cu privire la toate lucrurile din viața lui, în biserica noastră și în această lume.

3. Să fie umplut cu pricepere spirituală
Pastorii pot opera și conduce biserica aparte de informații și fapte, însă nu foarte eficient. Priceperea spirituală este experiența prin care vede faptele și aude informațiile de care este nevoie, dar în același timp este capabil să pună aceste lucruri laolaltă din punct de vedere biblic, spiritual cât și practic. Conducerea și procesul de luare de decizii ale unui pastor vor fi determinate de nivelul priceperii sala spirituale cu privire la ceea ce îi stă înainte.

Doamne Isuse, umple pe pastorul meu cu pricepere spirituală care să-l ajute să pună faptele și informațiile laolaltă în mod biblic, spiritual și practic.

4. Să umble vrednic de Domnul
Dumnezeu vrea ca oamenii lui, în special pastorii care sunt chemați de Dumnezeu, să trăiască într-un fel care este vrednic de El. Pastorii reprezintă pe Domnul pretutindeni unde merg ei. Pastorii nu pot spune un lucru și să trăiască într-un fel diferit. A umbla în mod vrednic duce întotdeauna la încântarea lui Dumnezeu și producerea de roadă în fiecare domeniu al vieții.

O, Doamne, împuternicește pe pastorul meu să umble într-un fel care să te ilustreze pe Tine către toate persoanele, să-Ți fie pe plac în toate căile și să aducă roadă în toate domeniile înaintea altora.

5. Să fie întărit cu puterea lui Dumnezeu
Pastorii trebuie să fie plini de vitalitate spirituală. Pastorii au nevoie de tărie spirituală pentru a învinge provocările de zi cu zi din cadrul slujirii. Supunerea față de Dumnezeu va duce la manifestarea puterii lui Dumnezeu. Această putere este așa de intensă încât un pastor este capabil să îndure stresul și suferința pe care le produce slujirea. Este atât de puternică încât el va refuza să se răzbune – în oricare fel posibil – față de oamenii și circumstanțele dificile cu care are de a face. Este chiar atât de puternică încât el va putea trăi viața și să facă lucrarea de slujire cu adevărată bucurie care se revarsă cu recunoștință față de Dumnezeu. Fiecare pastor are nevoie de acest fel de putere.

O, Dumnezeule, întărește pe pastorul meu cu puterea Ta ca să-l umple cu viață spirituală zilnic, inclusiv în zilele dificile ale vieții și ale slujirii sale, ca să-l conducă să persevereze cu bucurie și cu recunoștință.

Un scurt cuvânt de concluzie acum. Oamenii lui Dumnezeu s-au rugat pentru mine în tot timpul cât eu am slujit ca pastor la o biserică locală. Rar exista ocazia când să nu spun bisericii cu toată sinceritatea ”Vă rog să vă rugați pentru mine”. Spun acestea pentru că este lucrul numărul unu pe care îl pot face oamenii pentru mine. E lucrul primordial pe care îl poți face și tu pentru pastorul tău. Roagă-te pentru pastorul tău zilnic. Acum este timpul să te ridici și să te rogi.

Materialul de mai sus a fost scris de Ronnie W. Floyd (foto alăturat) apărut inițial pe site-ul său aici, de unde a fost ulterior preluat de site-ul Church Leaders (de unde este și fotografia de la început). Dr. Ronnie Floyd a slujit ca pastor pentru mai bine de 37 de ani și a fost recent ales președinte al Convenției Baptiste Sudice din Statele Unite ale Americii. Experiența, înțelepciunea și pasiunea sa pentru Dumnezeu îl fac să fie un puternic proclamator al Cuvântului lui Dumnezeu. El învață principii din Biblie care încurajează și înalță pe mii de oameni din întreaga lume, prin intermediul TV, internet, podcasturi, radio, conferințe și cărți.

Preluat din site-ul canaan.ro.