Resurse Baptiste

 

Cum aş putea sa înteleg, daca nu ma va calauzi cineva?
Fapte 8:30


 

Meniu site

 

Cina Domnului

 

Hermeneutică

 

Acoperirea capului

 

“Fratilor, noi trebuie sa predicam doctrinele; noi trebuie sa punem accent pe doctrine; noi trebuie sa mergem inapoi la doctrine. Imi este frica ca noua generatie nu stie doctrinele asa cum le cunosteau parintii nostri."

John A. Broudus

 
Resurse Baptiste
 

DOCTRINE:  ACOPERIREA CAPULUI
(PENTRU FEMEI ŞI BĂRBAŢI)
 

ACOPERIREA CAPULUI PENTRU FEMEI

bullet

Argumente în favoarea acoperiri capului:

Învelitoarea capului unei femei şi slava lui Dumnezeu - de Dr Peter H. L. Wee. Există un pasaj în NT care a fost ignorat, neglijat şi privit ca nedemn de atenţie, în parte din cauza fricii de controversa pe care ar provoca-o şi în parte deoarece acest pasaj nu este considerat a fi relevant astăzi. Femeile ar putea obiecta faţă de pasaj deoarece implică subjugarea femeilor şi inferioritatea lor faţă de bărbaţi. Unii dintre prezbiteri şi alţi lideri ar evita mai degrabă acest pasaj sau l-ar trata ca non existent, decât să discute despre el franc. Alţii au rezervele lor particulare cu privire la validitatea acestui pasaj. Totuşi, acest pasaj este parte integrală a Scripturii, scris de Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, cu un scop ce are o mare semnificaţie în adunările oamenilor lui Dumnezeu. (courtesy of http://web.singnet.com)

Învelitorile capului în Scriptură - de Greg Price. Fiecare din martorii urmatori citati a fost de accord asupra unui punct: învelitoarea capului menţionată în 1 Cor. 11:4-7, 10, 13 era o învelitoare din ţesătură care trebuia purtată de femei în închinare. Pot exista diferenţe între aceşti martori cu privire la aplicarea învelitorii, dar sunt de acord în mod uniform că referirea lui Pavel la femeile acoperite în timpul închinării se referă la o învelitoare din ţesătură şi nu la părul femeii. (courtesy of http://users.bigpond.net.au)  

„Nu există un astfel de obicei” - EXPUNERE LA 1 CORINTENI 11:2-16 - de Bruce Terry. Exegeza lui Bruce Terry despre 1 Corinteni 11:2-16 este cel mai obiectiv şi cel mai meticulos studiu despre învelitoare care mi-a atras atenţia. Fiecare creştin, bărbat sau femeie, ar trebuie să citească cu atenţie. Am un mare respect pentru Bruce Terry ca şi creştin şi învăţat. Această broşură ar trebui să meargă în jurul lumii. — Hugo McCord. (courtesy of http://bible.ovc.edu)

bullet

Argumente Evreo-Mesianice în acoperirea capului:

Acoperirea capului femeii – un punct de vedere Mesianic - În timpurile biblice, femeile îşi acopereau capul cu voalurile lor sau cu eşarfe ca un semn al castităţii şi modestiei. Descoperirea părului unei femei era considerată o umilire şi pedepsire (Numeri 5:18, Isaia 3:17, 2 Macabei 4:6, Sus. 32). În orient, capul era acoperit ca un gest al respectului, în prezenţa unui notabil, un bătrân sau un cărturar. De la aceasta a urmat practica acoperirii capului în prezenţa lui Dumnezeu în închinare, practica a devenit un semn al evlaviei. (courtesy of http://www.holysmoke.org)

Acoperirea capului - de Ellen Kavanaugh. Începem prin observarea că scopul învelirii capului este datorită locului femeii în ordinea naturală: Dumnezeu, bărbatul, femeia: „Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat; şi nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei.” 1 Corinteni 11:7-10. (courtesy of http://www.lightofmashiach.org)

 

Acoperământul capului pentru femei - de Profesor Jeremy Rosen. Femeile ortodoxe evreieşti nu mai pot folosi părul în stilul hindus. Acesta era un titlu care a apărut prima dată în Israel şi a mers în jurul globului pe prima pagină a New York Times.

(courtesy of http://www.asianoutlook.com)

 

„Importanţa vitală a lungimii părului în tradiţia Paveliană timpurie” - GÂNDIREA K'BALIST RABINICĂ ÎN SCRIPTURILE MESIANICE - de Les Aron Gosling, Rebbe. Ceea ce vom încerca să facem, în această lucrare, este să discutăm importanţa părului şi a învelitorilor părului în primul secol de gândire K’balistă. Păstraţi în minte în timp ce citim ce a scris Rav Shaul, că el scria într-adevăr la convertiţi dintre neamuri din Mişcarea Mesianică („creştinism”). El nu scrie aici specific evreilor. El scrie neamurilor. Studenţi BRI, lăsaţi-mă să fiu cinstit în privinţa altui lucru! Instrucţiunile lui Rav Shaul faţă de Corintenii dintre neamuri din primul secol despre lungimea părului erau aplicabile tuturor celorlalţi credincioşi dintre neamuri care au rămas în sfera influenţei învăţăturii Paveliene.

 

bullet

Argumente văzute din diferit punct de vedere în acoperirea capului:

 

Ce este acoperitoarea capului în 1 Corinteni 11:2-16 şi se aplică ea la noi astăzi? - De: Daniel B. Wallace , Th.M., Ph.D. Următoarea „exegeză” (dacă o putem numi astfel) de fapt nu este mai mult decât o încercare de a ne lupta cu principala întrebare dublă hermeneutică-pragmatică a acestui pasaj, şi anume, ce este acoperitoarea capului şi în ce sens este aplicabil acest text azi? .....acoperitoarea capului este un simbol semnificativ în lumea antică, ce are nevoie de un fel de simbol corespunzător azi, dar nu în mod necesar o acoperitoare a capului. (courtesy of http://www.bible.org)  

 

Pavel şi capul femeii - Cheia iniţială pentru a înţelege mai bine pasajul este cuvântul grec akatakalyptos, pe care cele mai multe traduceri ale noastre îl redau ca „dezvelit” (versiunea NRSV) sau „descoperit.” În Levitic 13:45, totuşi el spune că o persoană care are „lepră” trebuie să semnalizeze acea stare lumii stând murdară şi cu părul „ne-pieptănat” - akatakalyptos. Sunt destul de sigur că acest cuvânt nu este nicăieri altundeva folosit în Biblie decât în traducerea Septuagintă (greacă) a lui Levitic şi 1 Corinteni. (De exemplu, când versiunea NRSV spune că Noe era „descoperit,” Septuaginta spune că el era gol.) (courtesy of http://www.extremelysmart.com)

 

Un comentariu asupra 1 Corinteni 11:2-16 - de Norman E. Anderson. Acest comentariu este desemnat să scoată la iveală dificultăţile, mai ales cele care au alunecat sub traduceri şi alte comentarii, şi de a explora opiniile interpretative. Centrul nu este aşa mult asupra autorului şi a criticismului textual precum este asupra structurii gramaticale şi retorice şi a contextului cultural precum şi al posibilităţilor de înţeles. Legat de acest comentariu este şi o digresiune despre îngerii din versetul 10. Ţelul ultim al acestui comentariu este de a vedea dacă sensul coerent poate fi extras din pasaj, mai ales un sens care se comportă cu ceea ce de altfel cunoaştem drept părerile lui Pavel şi spusele lui Isus pe care s-a bazat acesta – cel puţin pentru a face o contribuţie în această direcţie. (courtesy of http://home.comcast.net)

 

ACOPERIREA CAPULUI PENTRU BĂRBAŢI

 

bullet

Argumente pentru acoperirea capului la bărbaţi:

 

ACOPERIREA CAPULUI LA BĂRBAŢI - de Bruce R. Booker, Ph.D. -

În timp ce nu se porunceşte expres bărbaţilor (cu excepţia lui cohen hagadol [marele preot] în înfăptuirea datoriilor sale preoţeşti) să poarte o acoperitoare a capului, nu este interzis în mod expres de Scriptură, decât dacă cineva vrea să interpreteze astfel scrierea lui Sha'ul (Pavel) din 1 Corinteni 11. Scopul acestui studiu este să arate că Pavel nu scria împotriva purtării de către bărbaţi a ceva pe capul lor în timp ce se roagă sau proorocesc, ci împotriva unor Corinteni care aduceau în Trupul lui Mesia unele dintre practicile păgâne ale religiei lor păgâne anterioare, cum ar fi acoperirea capului bărbaţilor cu un voal. (courtesy of http://www.quarterhorsesusa.com)

 

Acoperirea capului în legea evreiască - Simpla halacha de acoperire a capului pentru bărbaţi este că este interzis să umble patru coţi (aproximativ 8 picioare) cu capul descoperit. (Potrivit unor autorităţi este interzis să mergi vre-o distanţă fără o acoperire a capului. Chiar este considerat nepotrivit să stai în casa unuia cu un cap descoperit.) De asemenea este interzis să spui vre-o rugăciune cu numele HASHEM sau de a studia Tora fără capul acoperit. De asemenea bărbaţii ar trebui să poarte o acoperire dublă a capului când se roagă, aceasta este realizată prin purtarea unei pălării deasupra yarmulkah/kippa. (courtesy of

http://www.geocities.com)

 

Yarmulke - Acoperirea capului la bărbaţi - De obicei evreii de azi poartă o mică tichie ca acoperire a capului în închinarea lor. Unii evrei sau grupuri Mesianice au adoptat de asemenea acest obicei, care este contrar scrierilor lui Pavel. Ignorând 1 Corinteni capitolul 11, unii scriitori forţează de fapt contrariul din Scriptură a ceea ce a intenţionat Iehova. Interpretarea lor pune deoparte adevărul pentru a accepta sau pentru a întemeia o doctrină falsă. Haideţi să examinăm 1 Corinteni capitolul unsprezece pentru a învăţa inima chestiunii. Închinătoarelor feminine li se spune să poarte un voal şi bărbaţii în închinare sunt avertizaţi să aibă capetele descoperite. (courtesy of http://www.ynca.com

 

bullet

Acoperirea capului la bărbaţi: PĂRUL

 

ISUS A AVUT PĂRUL SCURT! - Când protestele au început să vină din părţi ale lumii creştine, apărătorii acestor noi coafuri au replicat că ei nu au văzut nimic greşit ca bărbaţii să poarte părul lung de vreme ce Isus Însuşi a avut părul lung. Ei s-au referit la picturile cu Hristos care îl înfăţişează pe El cu părul lung curgând. Aceasta a trimis generaţia vârstnică şi pe unii lideri creştini grabnic spre Biblie şi cărţile istorice pentru a găsi, de fapt că, Isus nu a avut părul lung. Acest broşură este dedicată sarcinii de a descoperi un astfel de studiu. (courtesy of http://www.geocities.com/Athens/Troy/5043/Shorthair.html)

 

PĂRUL ŞI CONDUCEREA - 1 CORINTENI 11:2-16 - de Dr. Richard L. Pratt, Jr. împreună cu Ra McLaughin. Pavel a început o discuţie (11:2-14:40) despre un alt domeniu controversat şi problemele dintre creştini: închinarea. El a adresat trei subiecte importante: chestiunea acoperirii capului pentru femei în închinarea publică (11:2-16); ceremonia Cinei Domnului (11:17-34); şi darurile Duhului Sfânt în închinare (12:1-14:40). Aceste probleme aveau legătură specific cu biserica din Corint în cultura lor specifică, dar răspunsurile lui Pavel faţă de problemele corintenilor au implicaţii pentru fiecare biserică din fiecare eră. (courtesy of http://www.thirdmill.org)

 

Părul în istorie - Copyright by Lois Gibson. Pentru a susţine părerea lor că o femeie nu trebuie să-şi taie părul, unii vor spune că în Biblie nu vei găsi nici o referinţă care să arate că o femeie îşi taie părul într-o manieră măgulitoare. Aceştia ar admite că Biblia nu spune prea multe lucruri despre păr, ceea ce este chiar adevărat. Unii vor spune că aceasta „se datorează părerii corespunzătoare care a fost atât de uşor acceptată în trecut, fiind o lecţie înnăscută a naturii”1. Să examinăm în continuare aceste puncte. (courtesy of http://www.spiritualabuse.org)

sus

Ce este nou?
Pe pagina de Resurse Baptiste a site-lui...
Versetul Zilei

Calendar


Copyright © 2003 Vox Dei Ministries. Toate drepturile rezervate