1 Cronici 10

1. Filistenii s-au luptat cu Israel, și oamenii lui Israel au luat-o la fugă înaintea Filistenilor și au căzut morți pe muntele Ghilboa.
2. Filistenii au urmărit pe Saul și pe fiii lui, și au ucis pe Ionatan, Abinadab și Malchi-Șua, fiii lui Saul.
3. Învălmășeala luptei a prins și pe Saul; arcașii l-au ajuns și l-au rănit.
4. Saul a zis atunci celui ce-i ducea armele: "Scoate-ți sabia, și străpunge-mă cu ea, ca nu cumva să vină acești netăiați împrejur să mă batjocorească." Cel ce-i ducea armele n-a voit, căci se temea. Și Saul și-a luat sabia și s-a aruncat în ea.
5. Cel ce ducea armele lui Saul, văzându-l mort, s-a aruncat și el în sabia lui, și a murit.
6. Astfel a pierit Saul și cei trei fii ai lui, și toată casa lui a pierit în același timp.
7. Toți bărbații lui Israel, care erau în vale, văzând fuga și văzând că Saul și fiii lui au murit, și-au părăsit cetățile și au fugit și ei. Și Filistenii au venit și s-au așezat acolo.
8. A doua zi, Filistenii au venit să jefuiască morții, și au găsit pe Saul și pe fiii lui, căzuți pe muntele Ghilboa.
9. L-au jefuit, și i-au luat capul și armele. Apoi au trimis să dea de știre prin toată țara Filistenilor, idolilor lor și poporului.
10. Au pus armele lui Saul în casa dumnezeului lor, și i-au atârnat țeasta capului în templul lui Dagon.
11. Când au auzit toți locuitorii din Iabesul din Galaad tot ce au făcut Filistenii lui Saul,
12. s-au sculat toți oamenii viteji, au luat trupul lui Saul și trupurile fiilor lui, și le-au dus la Iabes. Le-au îngropat oasele sub stejar, la Iabes, și au postit șapte zile.
13. Saul a murit, pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege față de Domnul, al cărui cuvânt nu l-a păzit, și pentru că a întrebat și cerut sfatul celor ce cheamă morții.
14. N-a întrebat pe Domnul: de aceea Domnul l-a omorât, și împărăția a dat-o lui David, fiul lui Isai.


Selectați alt capitol de mai jossus