1 Cronici 3

1. Iată fiii lui David, care i s-au născut la Hebron: Întâiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Izreel; al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel;
2. al treilea: Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului; al patrulea: Adonia, fiul Haghitei,
3. al cincilea Șefatia, cu Abital; al șaselea, Itream cu nevasta sa Egla.
4. Acești șase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo șapte ani și șase luni, iar la Ierusalim a domnit treizeci și trei de ani.
5. Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Șimea, Șobab, Natan și Solomon, patru, cu Bat-Șua, fata lui Amiel;
6. Ibhar, Elișama, Elifelet,
7. Noga, Nefeg, Iafia,
8. Elișama, Eliada și Elifelet, nouă.
9. Aceștia sunt toți fiii lui David, afară de fiii țiitoarelor. Și Tamar era sora lor.
10. Fiul lui Solomon: Roboam. Abia, fiul său; Asa, fiul său; Iosafat, fiul său;
11. Ioram, fiul său; Ahazia, fiul său; Ioas, fiul său;
12. Amația, fiul său; Azaria, fiul său; Iotam, fiul său;
13. Ahaz, fiul său; Ezechia, fiul său; Manase, fiul său;
14. Amon, fiul său; Iosia, fiul său.
15. Fiii lui Iosia: întâiul născut, Iohanan: al doilea, Ioiachim; al treilea, Zedechia; al patrulea, Șalum.
16. Fiii lui Ioiachim: Ieconia, fiul său; Zedechia, fiul său.
17. Fiii lui Ieconia: Asir, al cărui fiu a fost Șealtiel;
18. Malchiram, Pedaia, Șenațar, Iecamia, Hoșama și Nedabia.
19. Fiii lui Pedaia: Zorobabel și Șimei. Fiii lui Zorobabel: Meșulam și Hanania; Șelomit, sora lor;
20. și Hașuba, Ohel, Berechia, Hasadia, Iușab-Hesed, cinci.
21. Fiii lui Hanania: Pelatia și Isaia; fiii lui Refaia, fiii lui Arnan, fiii lui Obadia, fiii lui Șecania.
22. Fiul lui Șecania: Șemaia. Fiii lui Șemaia: Hatuș, Igheal, Bariah, Nearia și Șafat, șase.
23. Fiii lui Nearia: Elioenai, Ezechia și Azricam, trei.
24. Fiii lui Elioenai: Hodavia, Eliașib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia și Anani, șapte.


Selectați alt capitol de mai jossus