1 Imparati 17

1. Ilie, Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab: "Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu."
2. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, cu aceste vorbe:
3. "Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit, și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului.
4. Vei bea apă din pârâu, și am poruncit corbilor să te hrănească acolo."
5. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului.
6. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața, și pâine și carne seara, și bea apă din pârâu.
7. Dar după câtăva vreme pârâtul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară.
8. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:
9. "Scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească."
10. Ilie s-a sculat, și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o, și a zis: "Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas, ca să beau."
11. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou, și a zis: "Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta."
12. Și ea a răspuns: "Viu este Domnul, Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin untdelemn într-un ulcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu: vom mânca și apoi vom muri."
13. Ilie i-a zis: "Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai, pregătește-mi întâi mie cu untdelemnul și făina aceea o mică turtă, și adu-mi-o; pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău.
14. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: "Făina din oală nu va scădea și untdelemnul din ulcior nu se va împuțina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului."
15. Ea s-a dus, și a făcut după cuvântul lui Ilie. Și multă vreme a avut ce să mănânce, ea și familia ei, și Ilie.
16. Făina din oală n-a scăzut, și untdelemnul din ulcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care-l rostise Domnul prin Ilie.
17. După aceea, fiul femeii, stăpâna casei, s-a îmbolnăvit. Și boala lui a fost atât de cumplită încât n-a mai rămas suflare în el.
18. Femeia a zis atunci lui Ilie: "Ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea, și să-mi omori astfel fiul?"
19. El i-a răspuns: "Dă-mi încoace pe fiul tău." Și l-a luat de la sânul femeii, l-a suit în odaia de sus unde locuia el, și l-a culcat pe patul lui.
20. Apoi a chemat pe Domnul, și a zis: "Doamne, Dumnezeule, oare atât de mult să mâhnești Tu chiar pe văduva aceasta, la care am fost primit ca oaspete, încât să-i omori fiul?"
21. Și s-a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul, și a zis: "Doamne, Dumnezeule, Te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el!"
22. Domnul a ascultat glasul lui Ilie, și sufletul copilului s-a întors în el, și a înviat.
23. Ilie a luat copilul, l-a pogorât jos în casă din odaia de sus, și l-a dat mamei sale. Și Ilie a zis: "Iată, fiul tău este viu."
24. Și femeia a zis lui Ilie: "Cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu, și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr!"


Selectați alt capitol de mai jossus