1 Imparati 21

1. După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot, din Izreel, avea o vie la Izreel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei.
2. Și Ahab a vorbit astfel lui Nabot: "Dă-mi mie via ta, să fac din ea o grădină de verdețuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îți voi da o vie mai bună, sau dacă-ți vine mai bine, îți voi plăti prețul ei în argint."
3. Dar Nabot a răspuns lui Ahab: "Să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei!"
4. Ahab a intrat în casă, trist și mâniat, din pricina cuvintelor, pe care i le spusese Nabot din Izreel: "Nu-ți voi da moștenirea părinților mei!" Și s-a culcat pe pat, și-a întors fața, și n-a mâncat nimic.
5. Nevasta sa Izabela a venit la el, și i-a zis: "Pentru ce îți este tristă inima și nu mănânci?"
6. El i-a răspuns: "Am vorbit cu Nabot din Izreel, și i-am zis: "Dă-mi via ta pe preț de argint; sau, dacă vrei, îți voi da o altă vie în locul ei." Dar el a zis: "Nu pot să-ți dau via mea!"
7. Atunci Izabela, nevasta lui, i-a zis: "Oare nu domnești tu acum peste Israel? Scoală-te, ia și mănâncă și fii cu inima veselă, căci eu îți voi da via lui Nabot din Izreel!"
8. Și ea a scris niște scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab, și le-a trimis bătrânilor și dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui.
9. Iată ce a scris în aceste scrisori: "Vestiți un post; puneți pe Nabot în fruntea poporului,
10. și puneți-i în față doi oameni de nimic, care să mărturisească astfel împotriva lui: "Tu ai blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul!" Apoi scoateți-l afară, împroșcați-l cu pietre, și să moară."
11. Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii și dregătorii care locuiau în cetate, au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li le trimisese ea.
12. Au vestit un post, și au pus pe Nabot în fruntea poporului.
13. Cei doi oameni de nimic au venit și s-au așezat în fața lui; și acești oameni răi au mărturisit așa înaintea poporului, împotriva lui Nabot: "Nabot a blestemat pe Dumnezeu și pe împăratul!" Apoi l-au scos afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre, și a murit.
14. Și au trimis să spună Izabelei: "Nabot a fost împroșcat cu pietre, și a murit."
15. Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroșcat cu pietre și că murise, a zis lui Ahab: "Scoală-te și ia în stăpânire via lui Nabot din Izreel, care n-a vrut să ți-o dea pe preț de argint; căci Nabot nu mai trăiește, a murit."
16. Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se pogoare la via lui Nabot din Izreel ca s-o ia în stăpânire.
17. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, Tișbitul, astfel:
18. "Scoală-te și pogoară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel la Samaria; iată-l, este în via lui Nabot, unde s-a pogorât s-o ia în stăpânire.
19. Să-i spui: "Așa vorbește Domnul: "Nu ești tu un ucigaș și un hoț?" Și să-i mai spui: "Așa vorbește Domnul: "Chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și sângele tău."
20. Ahab a zis lui Ilie: "M-ai găsit, vrăjmașule?" Și el a răspuns: "Te-am găsit, pentru că te-ai vândut ca să faci ce este rău înaintea Domnului."
21. "Iată ce zice Domnul: "Voi aduce nenorocirea peste tine; te voi mătura, voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel,
22. și voi face casei tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia, pentru că M-ai mâniat și ai făcut pe Israel să păcătuiască."
23. Domnul a vorbit și despre Izabela, și a zis: "Câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Izreelului.
24. Cine va muri în cetate din casa lui Ahab, va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului."
25. N-a fost nimeni care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului, ca Ahab, pe care nevasta sa Izabela îl ațâța la aceasta.
26. El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum făceau Amoriții, pe care-i izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
27. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele, și-a pus un sac pe trup, și a postit: se culca cu sacul acesta, și mergea încet.
28. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, Tișbitul, astfel:
29. "Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea Mea? Pentru că s-a smerit înaintea Mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui; ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui!"


Selectați alt capitol de mai jossus