1 Samuel 10

1. Samuel a luat sticluța cu untdelemn, și a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat, și a zis: "Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moștenirii Lui?
2. Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul Rahelei, în hotarul lui Beniamin la Țelțah. Ei îți vor zice: "Măgărițele pe care te-ai dus să le cauți s-au găsit; și iată că tatăl tău nu se mai gândește la măgărițe, ci este îngrijorat de voi, și zice: "Ce să fac pentru fiul meu?"
3. De acolo vei merge mai departe, și vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni suindu-se la Dumnezeu, în Betel, și ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine, iar altul un burduf cu vin.
4. Ei te vor întreba de sănătate, și-ți vor da două pâini, pe care le vei lua din mâna lor.
5. După aceea, vei ajunge la Ghibea Elohim, unde se află garnizoana Filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci pogorându-se de pe înălțimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere și cobze înainte, și prorocind.
6. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci cu ei, și vei fi prefăcut într-alt om.
7. Când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine.
8. Apoi să te pogori înaintea mea la Ghilgal; și eu mă voi pogorî la tine, ca să aduc arderi de tot și jertfe de mulțumire. Să mă aștepți șapte zile acolo, până voi ajunge eu la tine și-ți voi spune ce ai să faci."
9. De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă, și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi.
10. Când au ajuns la Ghibea, iată că i-a ieșit înainte o ceată de proroci. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, și el a prorocit în mijlocul lor.
11. Toți cei ce-l cunoscuseră mai înainte, au văzut că prorocea împreună cu prorocii, și își ziceau unul altuia în popor: "Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chis? Oare și Saul este între proroci?"
12. Cineva din Ghibea a răspuns: "Și cine este tatăl lor?" De-acolo zicala: "Oare și Saul este între proroci?" –
13. Când a sfârșit de prorocit, s-a dus pe înălțime.
14. Unchiul lui Saul a zis lui Saul și slugii lui: "Unde v-ați dus?" Saul a răspuns: "Să căutăm măgărițele; dar când am văzut că nu le găsim, ne-am dus la Samuel."
15. Unchiul lui Saul a zis din nou: "Istorisește-mi dar ce v-a spus Samuel."
16. Și Saul a răspuns unchiului său: "Ne-a spus că măgărițele s-au găsit." Și nu i-a spus nimic despre împărăția despre care vorbise Samuel.
17. Samuel a chemat poporul înaintea Domnului la Mițpa,
18. și a zis copiilor lui Israel: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: "Eu am scos din Egipt pe Israel, și v-am izbăvit din mâna Egiptenilor și din mâna tuturor împărățiilor care vă apăsau.
19. Și astăzi, voi lepădați pe Dumnezeul vostru, care v-a izbăvit din toate relele și din toate suferințele voastre, și-I ziceți: "Pune un împărat peste noi!" Înfățișați-vă acum înaintea Domnului, după semințiile voastre și după miile voastre."
20. Samuel a apropiat toate semințiile lui Israel, și a ieșit la sorți seminția lui Beniamin.
21. A apropiat seminția lui Beniamin pe familii, și a ieșit la sorț familia lui Matri. Apoi a ieșit la sorț Saul, fiul lui Chis. L-au căutat, dar nu l-au găsit.
22. Au întrebat din nou pe Domnul: "A venit oare omul acesta aici?" Și Domnul a zis: "Iată că este ascuns între vase."
23. Au alergat și l-au scos de acolo, și el s-a înfățișat în mijlocul poporului. Îi întrecea pe toți în înălțime, de la umăr în sus.
24. Samuel a zis întregului popor: "Vedeți pe cel pe care l-a ales Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el". Și tot poporul a strigat: "Trăiască împăratul"!"
25. Samuel a făcut cunoscut poporului dreptul împărăției, și l-a scris într-o carte, pe care a pus-o înaintea Domnului. Apoi a dat drumul întregului popor, trimițând pe fiecare acasă.
26. Și Saul s-a dus acasă în Ghibea, însoțit de o parte din ostași a căror inimă o mișcase Dumnezeu.
27. S-au găsit însă și oameni răi, care ziceau: "Ce ne poate ajuta acesta?" Și l-au disprețuit, și nu i-au adus nici un dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude.


Selectați alt capitol de mai jossus