1 Samuel 11

1. Nahaș, Amonitul, a venit și a împresurat Iabesul din Galaad. Toți locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș: "Fă legământ cu noi, și-ți vom fi supuși."
2. Dar Nahaș, Amonitul, le-a răspuns: "Voi face legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept, și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel."
3. Bătrânii din Iabes i-au zis: "Dă-ne un răgaz de șapte zile, ca să trimitem soli în tot ținutul lui Israel; și dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ție".
4. Solii au ajuns la Ghibea, cetatea lui Saul, și au spus aceste lucruri în auzul poporului. Și tot poporul a ridicat glasul, și a plâns.
5. Saul tocmai se întorcea de la câmp, în urma boilor, și a întrebat: "Ce are poporul de plânge?" I-au istorisit ce spuseseră cei din Iabes.
6. Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el, și s-a mâniat foarte tare.
7. A luat o pereche de boi, i-a tăiat în bucăți, și le-a trimis prin soli în tot ținutul lui Israel, zicând: "Oricine nu va merge după Saul și Samuel, își va vedea boii tăiați la fel". Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om.
8. Saul le-a făcut numărătoarea la Bezec; copiii lui Israel erau trei sute de mii, și bărbații lui Iuda treizeci de mii.
9. Ei au zis solilor care veniseră: "Așa să vorbiți locuitorilor Iabesului din Galaad: Mâine, când va dogorî soarele, veți avea ajutor". Solii au dus vestea aceasta celor din Iabes, care s-au umplut de bucurie,
10. și au zis Amoniților: "Mâine ne vom supune vouă, și ne veți face ce vă va plăcea".
11. A două zi, Saul a împărțit poporul în trei cete. Au pătruns în tabăra Amoniților în straja dimineții, și i-au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat, au fost risipiți, și n-au mai rămas doi laolaltă dintre ei.
12. Poporul a zis lui Samuel: "Cine zicea: "Saul să domnească peste noi? "Dați încoace pe oamenii aceia, ca să-i omorâm."
13. Dar Saul a zis: "Nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel".
14. Și Samuel a zis poporului: "Veniți, și să mergem la Ghilgal, ca să întărim acolo împărăția."
15. Tot poporul s-a dus la Ghilgal, și au pus pe Saul împărat, înaintea Domnului, la Ghilgal. Acolo, au adus jertfe de mulțumire înaintea Domnului; și Saul și toți oamenii lui Israel s-au înveselit foarte mult acolo.


Selectați alt capitol de mai jossus