1 Samuel 13

1. Saul era în vârstă de treizeci de ani, când a ajuns împărat, și a domnit doi ani peste Israel.
2. Saul și-a ales trei mii de bărbați din Israel: două mii erau cu el la Micmaș și pe muntele Betel, iar o mie erau cu Ionatan la Ghibea lui Beniamin. Pe ceilalți din popor i-a trimis pe fiecare la cortul lui.
3. Ionatan a bătut tabăra Filistenilor care era la Gheba, și Filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu trâmbița prin toată țara, zicând: "Să audă Evreii lucrul acesta!"
4. Tot Israelul a auzit zicându-se: "Saul a bătut tabăra Filistenilor, și Israel s-a făcut urât Filistenilor". Și poporul a fost adunat la Saul în Ghilgal.
5. Filistenii s-au strâns să lupte cu Israel. Aveau o mie de care și șase mii de călăreți; și poporul acesta era fără număr: ca nisipul de pe țărmul mării. Au venit și au tăbărât la Micmaș, la răsărit de Bet-Aven.
6. Bărbații lui Israel s-au văzut la strâmtoare, căci erau strânși de aproape și s-au ascuns în peșteri, în stufișuri, în stânci, în turnuri și în gropile pentru apă.
7. Unii Evrei au trecut Iordanul, ca să se ducă în țara lui Gad și Galaad. Saul era tot la Ghilgal, și tot poporul de lângă el tremura.
8. A așteptat șapte zile, după timpul hotărât de Samuel. Dar Samuel nu venea la Ghilgal, și poporul se împrăștia de lângă Saul.
9. Atunci Saul a zis: "Aduceți-mi arderea de tot și jertfele de mulțumire." Și a jertfit arderea de tot.
10. Pe când sfârșea de adus arderea de tot, a venit Samuel, și Saul i-a ieșit înainte să-i ureze de bine.
11. Samuel a zis: "Ce-ai făcut?" Saul a răspuns: "Când am văzut că poporul se împrăștie de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât, și că Filistenii sunt strânși la Micmaș,
12. mi-am zis: Filistenii se vor pogorî împotriva mea la Ghilgal, și eu nu m-am rugat Domnului! Atunci am îndrăznit și am adus arderea de tot."
13. Samuel a zis lui Saul: "Ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel;
14. dar acum, domnia ta nu va dăinui. Domnul Și-a ales un om după inima Lui, și Domnul l-a rânduit să fie căpetenia poporului Său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul."
15. Apoi Samuel s-a sculat, și s-a suit din Ghilgal la Ghibea lui Beniamin. Saul a făcut numărătoarea poporului care se afla cu el: erau aproape șase sute de oameni.
16. Saul, fiul său Ionatan, și poporul care se afla cu ei, se așezaseră la Gheba lui Beniamin, și Filistenii tăbărau la Micmaș.
17. Din tabăra Filistenilor au ieșit trei cete ca să pustiască: una a luat drumul spre Ofra, spre țara Șual;
18. alta a luat drumul spre Bet-Horon; și a treia a luat drumul spre hotarul care caută spre valea Țeboim, înspre pustie."
19. În toată țara lui Israel nu se găsea nici un fierar; căci Filistenii ziseră: "Să împiedicăm pe Evrei să-și facă săbii sau sulițe."
20. Și fiecare om din Israel se pogora la Filisteni ca să-și ascută fierul plugului, coasa, securea și sapa,
21. când se tocea sapa, coasa, furca cu trei coarne și securea, și ca să facă vârf țepușului cu care mâna boii.
22. Și așa s-a întâmplat că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor care era cu Saul și Ionatan: nu avea decât Saul și fiul său Ionatan.
23. O ceată de Filisteni a venit și s-a așezat la trecătoarea Micmașului.


Selectați alt capitol de mai jossus