1 Samuel 19

1. Saul a vorbit fiului său Ionatan, și tuturor slujitorilor lui, să omoare pe David.
2. Dar Ionatan, fiul lui Saul, care iubea mult pe David, i-a dat de știre, și i-a zis: "Tatăl meu Saul caută să te omoare. Păzește-te dar mâine dimineață, stai într-un loc tăinuit, și ascunde-te.
3. Eu voi ieși și voi sta lângă tatăl meu în câmpul în care vei fi; voi vorbi tatălui mei despre tine, voi vedea ce va zice, și-ți voi spune."
4. Ionatan a vorbit bine de David tatălui său Saul: "Să nu facă împăratul", a zis el, "un păcat față de robul său David, căci el n-a făcut nici un păcat față de tine. Dimpotrivă, a lucrat pentru binele tău;
5. și-a pus în joc viața, a ucis pe Filistean, și Domnul a dat o mare izbăvire pentru tot Israelul. Tu ai văzut, și te-ai bucurat. Pentru ce să păcătuiești împotriva unui sânge nevinovat, și să omori fără pricină pe David?"
6. Saul a ascultat glasul lui Ionatan, și a jurat, zicând: "Viu este Domnul, că David nu va muri!"
7. Ionatan a chemat pe David, și i-a spus toate cuvintele acestea; apoi l-a adus la Saul; și David a fost înaintea lui ca mai înainte.
8. Războiul urma înainte. David a mers împotriva Filistenilor, și s-a bătut cu ei, le-a pricinuit o mare înfrângere, și au fugit dinaintea lui.
9. Atunci duhul cel rău, trimis de Domnul, a venit peste Saul, care ședea în casă, cu sulița în mână. David cânta,
10. și Saul a vrut să-l pironească cu sulița de perete. Dar David s-a ferit de el, și Saul a lovit cu sulița în perete. David a fugit, și a scăpat noaptea.
11. Saul a trimis niște oameni acasă la David, ca să-l pândească și să-l omoare dimineața. Dar Mical, nevasta lui David, i-a dat de știre și i-a zis: "Dacă nu fugi în noaptea aceasta, mâine vei fi omorât."
12. Ea l-a pogorât pe fereastră, și David a plecat și a fugit. Așa a scăpat.
13. În urmă Mical a luat terafimul și l-a pus în pat; i-a pus o piele de capră în jurul capului, și l-a învelit cu o haină.
14. Când a trimis Saul oamenii să ia pe David, ea a zis: "Este bolnav."
15. Saul i-a trimis înapoi să-l vadă, și a zis: "Aduceți-l la mine în patul lui, ca să-l omor."
16. Oamenii aceia s-au întors, și iată că terafimul era în pat, și în jurul capului era o piele de capră.
17. Saul a zis către Mical: "Pentru ce m-ai înșelat în felul acesta, și ai dat drumul vrăjmașului meu, și a scăpat?" Mical a răspuns lui Saul: "El mi-a zis: "Lasă-mă să plec, ori te omor!"
18. Așa a fugit și a scăpat David. El s-a dus la Samuel la Rama, și i-a istorisit tot ce-i făcuse Saul. Apoi s-a dus cu Samuel și a locuit în Naiot.
19. Au spus lucrul acesta lui Saul și au zis: "Iată că David este în Naiot, lângă Rama."
20. Saul a trimis niște oameni să ia pe David. Ei au văzut o adunare de proroci care proroceau, cu Samuel în frunte. Duhul lui Dumnezeu a venit peste trimișii lui Saul, și au început și ei să prorocească.
21. Au spus lui Saul lucrul acesta; el a trimis alți oameni, și au prorocit și ei. A mai trimis alții a treia oară, și au prorocit și ei.
22. Atunci Saul s-a dus el însuși la Rama. Ajungând la fântâna cea mare fără apă, care este la Secu, a întrebat: "Unde este Samuel și David?" I s-a răspuns: "Sunt în Naiot, lângă Rama."
23. Și s-a îndreptat spre Naiot, lângă Rama. Duhul lui Dumnezeu a venit și peste el; și Saul și-a văzut de drum prorocind până la sosirea lui în Naiot, lângă Rama.
24. S-a dezbrăcat de haine și a prorocit și el înaintea lui Samuel; și s-a aruncat dezbrăcat la pământ toată ziua aceea și toată noaptea. De aceea se zice: "Oare și Saul este între proroci?"


Selectați alt capitol de mai jossus