1 Samuel 22

1. David a plecat de acolo, și a scăpat în peștera Adulam. Frații lui și toată casa tatălui său au aflat, și s-au pogorât la el.
2. Toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii, sau care era nemulțumiți, s-au strâns la el, și el a ajuns căpetenia lor. Astfel, s-au unit cu el aproape patru sute de oameni.
3. De acolo David s-a dus la Mițpe în țara Moabului. El a zis împăratului Moabului: "Dă voie, te rog, tatălui meu și mamei mele să vină la voi, până voi ști ce va face Dumnezeu cu mine."
4. Și i-a adus înaintea împăratului Moabului, și au locuit cu el în tot timpul cât a stat David în cetățuie.
5. Prorocul Gad a zis lui David: "Nu ședea în cetățuie, ci du-te, și intră în țara lui Iuda." Și David a plecat și a ajuns la pădurea Heret.
6. Saul a aflat că David și oamenii lui au fost descoperiți. Saul ședea sub tamarisc, la Ghibea, pe înălțime; avea sulița în mână, și toți slujitorii lui stăteau lângă el.
7. Și Saul a zis slujitorilor săi de lângă el: "Ascultați, Beniamiți! Vă va da fiul lui Isai la toți ogoare și vii? Va face el din voi toți căpetenii peste o mie și căpetenii peste o sută?
8. Dacă nu, de ce v-ați unit toți împotriva mea, și nimeni nu mi-a dat de știre despre legământul fiului meu cu fiul lui Isai? Pentru ce n-a fost nimeni dintre voi pe care să-l doară inima pentru mine, și să mă înștiințeze că fiul meu a răsculat pe robul meu împotriva mea, ca să-mi întindă curse, cum face astăzi?"
9. Doeg, Edomitul, care era și el printre slujitorii lui Saul, a răspuns: Eu am văzut pe fiul lui Isai venind la Nob, la Ahimelec, fiul lui Ahitub.
10. Ahimelec a întrebat pe Domnul pentru el, i-a dat merinde și i-a dat sabia lui Goliat, Filisteanul."
11. Împăratul a trimis după Ahimelec, fiul lui Ahitub, preotul, și după toată casa tatălui său, după preoții care erau la Nob. Ei au venit toți la împărat.
12. Saul a zis: "Ascultă, fiul lui Ahitub!" El a răspuns: "Iată-mă, domnul meu!"
13. Saul i-a zis: "Pentru ce v-ați unit împotriva mea, tu și fiul lui Isai? Pentru ce i-ai dat pâine și o sabie, și ai întrebat pe Dumnezeu pentru el, ca să se ridice împotriva mea și să-mi întindă curse, cum face astăzi?"
14. Ahimelec a răspuns împăratului: "Care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături cu credinciosul David, ginerele împăratului, gata la poruncile lui, și înconjurat cu cinste în casa ta?
15. Oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine așa ceva! Să nu arunce împăratul nici o vină asupra robului său, nici asupra nimănui din casa tatălui meu, căci robul tău nu știe nimic din toate acestea, nici lucru mic nici lucru mare."
16. Împăratul a zis: "Trebuie să mori, Ahimelec, tu și toată casa tatălui tău."
17. Și împăratul a zis alergătorilor care stăteau lângă el: "Întoarceți-vă, și omorâți pe preoții Domnului; căci s-au învoit cu David: au știut bine că fuge, și nu mi-au dat de veste." Dar slujitorii împăratului n-au voit să întindă mâna ca să lovească pe preoții Domnului.
18. Atunci împăratul a zis lui Doeg: "Întoarce-te, și lovește pe preoți." Și Doeg, Edomitul, s-a întors, și a lovit pe preoți; a omorât în ziua aceea optzeci și cinci de oameni, care purtau efodul de in.
19. Saul a mai trecut prin ascuțișul sabiei cetatea preoțească Nob; bărbați și femei, copii și prunci, boi, măgari și oi: toți au căzut sub ascuțișul sabiei.
20. Un fiu al lui Ahimelec, fiul lui Ahitub, a scăpat. Numele lui era Abiatar. A fugit la David,
21. și i-a spus că Saul a ucis pe preoții Domnului.
22. David a zis lui Abiatar: "M-am gândit chiar în ziua aceea că Doeg, Edomitul, fiind acolo, nu se putea să nu spună lui Saul. Eu sunt pricina morții tuturor sufletelor din casa tatălui tău.
23. Rămâi cu mine, nu te teme de nimic, căci cel ce caută să ia viața mea, caută s-o ia și pe a ta; lângă mine vei fi bine păzit."


Selectați alt capitol de mai jossus