1 Samuel 23

1. Au venit și au spus lui David: "Iată că Filistenii au început lupta împotriva Cheilei, și au jefuit ariile."
2. David a întrebat pe Domnul, și a zis: "Să mă duc, și să bat pe Filistenii aceștia?" Și Domnul i-a răspuns: "Du-te, bate pe Filisteni, și izbăvește Cheila."
3. Dar oamenii lui David i-au zis: "Iată că noi ne temem chiar aici în Iuda; ce va fi când vom merge la Cheila, împotriva oștilor Filistenilor?"
4. David a întrebat iarăși pe Domnul. Și Domnul i-a răspuns: "Scoală-te și pogoară-te la Cheila, căci dau pe Filisteni în mâinile tale."
5. David s-a dus dar cu oamenii lui la Cheila, și s-a bătut împotriva Filistenilor; le-a luat vitele, și le-a pricinuit o mare înfrângere. Astfel a izbăvit David pe locuitorii din Cheila.
6. Când a fugit Abiatar, fiul lui Ahimelec, la David în Cheila, s-a pogorât cu efodul în mână.
7. Saul a fost înștiințat de sosirea lui David la Cheila, și a zis: "Dumnezeu îl dă în mâinile mele, căci a venit și s-a închis într-o cetate cu porți și zăvoare."
8. Și Saul a chemat tot poporul la război ca să se pogoare la Cheila și să împresoare pe David și pe oamenii lui.
9. David, luând cunoștință de acest plan rău pe care-l punea la cale Saul împotriva lui, a zis preotului Abiatar: "Adu efodul!"
10. Și David a zis: "Doamne, Dumnezeul lui Israel, robul Tău a aflat că Saul vrea să vină la Cheila ca să nimicească cetatea din pricina mea.
11. Mă vor da în mâinile lui locuitorii din Cheila? Se va pogorî Saul aici, cum a aflat robul Tău? Doamne, Dumnezeul lui Israel binevoiește și descoperă lucrul acesta robului Tău!" Și Domnul a răspuns: "Se va pogorî."
12. David a mai zis: "Mă vor da locuitorii din Cheila pe mine și pe oamenii mei, în mâinile lui Saul?" Și Domnul a răspuns: "Te vor da."
13. Atunci David s-a sculat cu oamenii lui în număr de aproape șase sute de inși; au ieșit din Cheila, și s-au dus unde au putut. Saul, aflând că David a scăpat din Cheila, s-a oprit din mers.
14. David a locuit în pustie, în locuri întărite, și a rămas pe muntele din pustia Zif. Saul îl căuta mereu, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui.
15. David, văzând că Saul a pornit să-i ia viața, a stat în pustia Zif, în pădure.
16. Atunci Ionatan, fiul lui Saul, s-a sculat și s-a dus la David în pădure. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu,
17. și i-a zis: "Nu te teme de nimic, căci mâna tatălui meu Saul nu te va atinge. Tu vei domni peste Israel, și eu voi fi al doilea după tine; tatăl meu Saul știe și el bine lucrul acesta."
18. Au făcut iarăși amândoi legământ înaintea Domnului, și David a rămas în pădure, iar Ionatan s-a dus acasă.
19. Zifiții s-au suit la Saul la Ghibea, și au zis: "Nu-i David ascuns între noi în locuri întărite, în pădure, pe dealul Hachila, care este la miazăzi de pustie?
20. Pogoară-te dar, împărate, fiindcă aceasta este toată dorința sufletului tău; lasă pe noi dacă e vorba să-l dăm în mâinile împăratului."
21. Saul a zis: "Domnul să vă binecuvânteze că aveți milă de mine!
22. Duceți-vă, vă rog, de mai cercetați, ca să știți și să descoperiți în ce loc și-a îndreptat pașii, și cine l-a văzut, căci mi s-a spus că este foarte șiret.
23. Cercetați și vedeți toate locurile unde se ascunde, veniți apoi la mine cu ceva temeinic, și voi porni cu voi. Dacă este în țară, îl voi căuta printre toate miile lui Iuda."
24. S-au sculat dar și s-au dus la Zif înaintea lui Saul. David și oamenii lui erau în pustia Maon, și anume în câmpia dinspre miazăzi de pustie.
25. Saul a plecat cu oamenii săi în căutarea lui David. Despre lucrul acesta s-a dat de veste lui David, care s-a pogorât la stâncă și a rămas în pustia Maon. Saul, când a auzit, a urmărit pe David în pustia Maon.
26. Saul mergea pe o parte a muntelui, și David cu oamenii lui pe cealaltă parte a muntelui. David fugea repede ca să scape de Saul. Dar Saul și oamenii lui chiar înconjuraseră pe David și pe ai lui, ca să pună mâna pe ei,
27. când un sol a venit și a spus lui Saul: "Grăbește-te să vii, căci au năvălit Filistenii în țară."
28. Saul a încetat să urmărească pe David, și s-a întors să iasă înaintea Filistenilor. De aceea locul acela s-a numit Sela-Hamahlecot (Stânca împărțirii).
29. De acolo David s-a suit spre locurile întărite din En-Ghedi, și a locuit acolo.


Selectați alt capitol de mai jossus