2 Cronici 10

1. Roboam s-a dus la Sihem, căci tot Israelul venise la Sihem să-l facă împărat.
2. Când a auzit lucrul acesta, Ieroboam, fiul lui Nebat, era în Egipt, unde fugise de împăratul Solomon; și s-a întors din Egipt.
3. Au trimis să-l cheme. Atunci Ieroboam și tot Israelul au venit la Roboam și i-au vorbit așa:
4. "Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul: acum ușurează această aspră robie și jugul greu pe care l-a pus peste noi tatăl tău. Și îți vom sluji."
5. El le-a zis: "Întoarceți-vă la mine după trei zile." Și poporul a plecat.
6. Împăratul Roboam a întrebat pe bătrânii care fuseseră cu tatăl său Solomon, în timpul vieții lui, și a zis: "Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia?"
7. Și iată ce i-au zis ei: "Dacă vei fi bun cu poporul acesta, dacă-i vei primi bine, și dacă le vei vorbi cu bunăvoință, îți vor sluji pe vecie."
8. Dar Roboam a lăsat sfatul pe care i-l dădeau bătrânii, și a întrebat pe tinerii care crescuseră cu el și care-l înconjurau.
9. El le-a zis: "Ce mă sfătuiți să răspund poporului acestuia care-mi vorbește astfel: "Ușurează jugul pe care l-a pus tatăl tău peste noi?"
10. Și iată ce i-au zis tinerii care crescuseră cu el: "Așa să vorbești poporului acestuia care ți-a vorbit așa: "Tatăl tău ne-a îngreuiat jugul, iar tu ușurează-ni-l!" să le vorbești așa: "Degetul meu cel mic este mai gros decât coapsele tatălui meu.
11. Acum, tatăl meu a pus peste voi un jug greu, dar eu îl voi face și mai greu: tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane."
12. Ieroboam și tot poporul au venit la Roboam a treia zi, după cum le spusese împăratul: "Întoarceți-vă la mine peste trei zile."
13. Împăratul le-a răspuns aspru. Împăratul Roboam a lăsat sfatul bătrânilor,
14. și le-a vorbit așa, după sfatul tinerilor: "Tatăl meu v-a îngreuiat jugul, dar eu îl voi îngreuia și mai mult; tatăl meu v-a pedepsit cu bice, dar eu vă voi pedepsi cu scorpioane."
15. Astfel împăratul n-a ascultat pe popor; căci așa rânduise Dumnezeu, în vederea împlinirii cuvântului, pe care-l spusese Domnul prin Ahia din Silo lui Ieroboam, fiul lui Nebat.
16. Când a văzut tot Israelul că împăratul nu-l ascultă, poporul a răspuns împăratului: "Ce parte avem noi cu David? Noi n-avem nici o moștenire cu fiul lui Isai! La corturile tale, Israele! Acum, vezi-ți de casă, Davide!" Și tot Israelul s-a dus în corturile lui.
17. Copiii lui Israel, care locuiau în cetățile lui Iuda, au fost singurii peste care a domnit Roboam.
18. Atunci împăratul Roboam a trimis pe Hadoram, care era mai mare peste dări. Hadoram a fost împroșcat cu pietre de copiii lui Israel, și a murit. Și împăratul Roboam s-a grăbit și s-a suit într-un car, ca să fugă la Ierusalim.
19. Astfel s-a dezlipit Israel de casa lui David până în ziua de azi.


Selectați alt capitol de mai jossus