2 Imparati 1

1. Moab s-a răzvrătit împotriva lui Israel, după moartea lui Ahab.
2. Ahazia a căzut prin zăbrelele odăii lui de sus în Samaria, și s-a îmbolnăvit. A trimis niște soli, și le-a zis: "Duceți-vă și întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca să știu dacă mă voi vindeca de boala aceasta."
3. Dar îngerul Domnului a zis lui Ilie, Tișbitul: "Scoală-te, suie-te înaintea solilor împăratului Samariei, și spune-le: "Oare nu este Dumnezeu în Israel, de vă duceți să întrebați pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului?
4. De aceea, așa vorbește Domnul: "Nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri." Și Ilie a plecat.
5. Solii s-au întors la Ahazia. Și el le-a zis: "Pentru ce v-ați întors?"
6. Ei i-au răspuns: "Un om s-a suit înaintea noastră, și ne-a zis: "Întoarceți-vă la împăratul care v-a trimis, și spuneți-i: "Așa vorbește Domnul: "Oare nu este Dumnezeu în Israel, de trimiteți să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? De aceea nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri."
7. Ahazia le-a zis: "Ce înfățișare avea omul acela care s-a suit înaintea voastră și v-a spus aceste cuvinte?"
8. Ei au răspuns: "Era un om îmbrăcat cu o manta de păr și încins cu o curea la mijloc." Și Ahazia a zis: "Este Ilie, Tișbitul."
9. A trimis la el pe o căpetenie de cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta s-a suit la Ilie, care ședea pe vârful muntelui, și i-a zis: "Omule al lui Dumnezeu, împăratul a zis: "Pogoară-te!"
10. Ilie a răspuns căpeteniei peste cincizeci: "Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer și să te mistuie, pe tine și pe cei cincizeci de oameni ai tăi!" Și s-a pogorât foc din cer și l-a mistuit pe el și pe cei cincizeci de oameni ai lui.
11. Ahazia a trimis din nou la el altă căpetenie peste cincizeci cu cei cincizeci de oameni ai lui. Căpetenia aceasta a luat cuvântul, și a zis lui Ilie: "Omule al lui Dumnezeu, așa a zis împăratul: "Grăbește-te de te pogoară!"
12. Ilie le-a răspuns: "Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să se pogoare foc din cer și să te mistuie, pe tine și pe cei cincizeci de oameni ai tăi!" Și s-a pogorât foc din cer și l-a mistuit, pe el și pe cei cincizeci de oameni ai lui.
13. Ahazia a trimis din nou o a treia căpetenie peste cincizeci, împreună cu cei cincizeci de oameni ai săi. Această a treia căpetenie peste cincizeci s-a suit; și, la sosire, și-a plecat genunchii înaintea lui Ilie, și i-a zis, rugându-l: "Omule al lui Dumnezeu, te rog, viața mea și viața acestor cincizeci de oameni, slujitorii tăi, să fie scumpă înaintea ta!
14. Iată, s-a pogorât foc din cer și a mistuit pe cele dintâi două căpetenii peste cincizeci și pe cei cincizeci de oameni ai lor: dar acum, viața mea să fie scumpă înaintea ta!"
15. Îngerul Domnului a zis lui Ilie: "Pogoară-te împreună cu el, n-ai nici o frică de el." Ilie s-a sculat și s-a pogorât cu el la împăratul.
16. El i-a zis: "Așa vorbește Domnul: "Pentru că ai trimis soli să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului, ca și cum n-ar fi în Israel Dumnezeu al cărui cuvânt să-l poți întreba, nu te vei mai da jos din patul în care te-ai suit, ci vei muri."
17. Ahazia a murit, după cuvântul Domnului, rostit prin Ilie. Și în locul lui, a început să domnească Ioram, în al doilea an al lui Ioram, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda; căci n-avea fiu.
18. Celelalte fapte ale lui Ahazia, și ce a făcut el, nu sunt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Israel?


Selectați alt capitol de mai jossus