2 Imparati 11

1. Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei de neam împărătesc.
2. Dar Ioșeba fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului, când i-au omorât: l-a pus împreună cu doica lui în odaia paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei, și n-a fost omorât.
3. A stat șase ani ascuns cu Ioșeba, în Casa Domnului. Și în țară domnea Atalia.
4. În anul al șaptelea, Iehoiada a trimis și a luat pe sutașii Cheretiților și alergătorilor, și i-a adus la el în Casa Domnului. A făcut legământ cu ei, i-a pus să jure în Casa Domnului, și le-a arătat pe fiul împăratului.
5. Apoi le-a poruncit astfel: "Iată ce aveți să faceți. O treime din voi, care intră de slujbă în ziua Sabatului, să facă de strajă la casa împăratului,
6. o treime la poarta Sur, și o treime la poarta dinapoia alergătorilor: să păziți bine casa, așa încât să nu lăsați pe nimeni să intre.
7. Celelalte două cete ale voastre, toți cei ce ies din slujbă în ziua Sabatului, vor păzi Casa Domnului de lângă împărat;
8. să înconjurați pe împărat din toate părțile, fiecare cu armele în mână, și să omorâți pe oricine va intra în șirurile voastre; să fiți lângă împărat când va ieși și când va intra."
9. Sutașii au îndeplinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Și-au luat fiecare oamenii, pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșeau din slujbă în ziua Sabatului, și s-au dus la preotul Iehoiada.
10. Preotul a dat sutașilor sulițele și scuturile care veneau de la împăratul David, și care se aflau în Casa Domnului.
11. Alergătorii, fiecare cu armele în mână, au înconjurat pe împărat, așezându-se de la latura dreaptă până la latura stângă a casei, lângă altar și lângă casă.
12. Preotul a adus înainte pe fiul împăratului, și i-a pus cununa împărătească și mărturia. L-au pus împărat, l-au uns, și bătând din palme, au zis: "Trăiască împăratul!"
13. Atalia a auzit vuietul alergătorilor și poporului, și a venit la popor în Casa Domnului.
14. S-a uitat. Și iată că împăratul stătea pe scaunul împărătesc, după datină. Căpeteniile și trâmbițele erau lângă împărat: tot poporul țării se bucura, și sunau din trâmbițe. Atalia și-a sfâșiat hainele, și a strigat: "Vânzare!" "Vânzare!"
15. Atunci preotul Iehoiada a dat următoarea poruncă sutașilor, care erau în fruntea oștirii: "Scoateți-o afară din șiruri, și ucideți cu sabia pe oricine va merge după ea." Căci preotul zisese: "Să nu fie omorâtă în Casa Domnului!"
16. I-au făcut loc, și s-a dus la casa împăratului pe drumul pe care intrau caii: acolo a fost omorâtă.
17. Iehoiada a făcut un legământ între Domnul, împărat și popor, prin care ei aveau să fie poporul Domnului; a încheiat și un legământ între împărat și popor.
18. Tot poporul țării a intrat în templul lui Baal, și l-au dărâmat, i-au sfărâmat cu desăvârșire altarele și icoanele, și au ucis înaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal. Preotul Iehoiada a pus străjeri în Casa Domnului.
19. A luat pe sutași, pe Cheretiți și alergători, și pe tot poporul țării, au pogorât pe împărat din Casa Domnului, și au intrat în casa împăratului, pe drumul care duce la poarta alergătorilor. Și Ioas a șezut pe scaunul de domnie al împăraților.
20. Tot poporul țării se bucura, și cetatea era liniștită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia în casa împăratului.
21. Ioas avea șapte ani când a ajuns împărat.


Selectați alt capitol de mai jossus