2 Imparati 21

1. Manase avea doisprezece ani când a ajuns împărat, și a domnit cincizeci și cinci de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Hefțiba.
2. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
3. El a zidit din nou înălțimile, pe care le dărâmase tatăl său Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astarteei, cum făcuse Ahab, împăratul lui Israel, și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit.
4. A zidit astfel altare în Casa Domnului, măcar că Domnul spusese: "În Ierusalim Îmi voi pune Numele."
5. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale Casei Domnului.
6. Și-a trecut pe fiul său prin foc; se îndeletnicea cu ghicirea și vrăjitoria, și a ținut la el oameni care chemau duhurile și ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-L.
7. A pus idolul Astarteei, pe care-l făcuse, în casa despre care Domnul spusese lui David și fiului său Solomon: "În casa aceasta, și în Ierusalim, pe care l-am ales din toate semințiile lui Israel, vreau să pun pentru totdeauna Numele Meu.
8. Nu voi mai muta piciorul lui Israel afară din țara pe care am dat-o părinților lui, numai să aibă grijă să împlinească tot ce le-am poruncit și toată legea pe care le-a dat-o robul Meu Moise."
9. Dar ei n-au ascultat; și Manase a fost pricina pentru care s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile, pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
10. Atunci Domnul a vorbit astfel prin robii Săi prorocii:
11. "Pentru că Manase, împăratul lui Iuda, a săvârșit aceste urâciuni, pentru că a făcut mai rău decât tot ce făcuseră înaintea lui Amoriții, și pentru că a făcut și pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui,
12. iată ce zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: "Voi aduce peste Ierusalim și peste Iuda nenorociri care vor asurzi urechile oricui va auzi vorbindu-se de ele.
13. Voi întinde asupra Ierusalimului frânghia ca asupra Samariei și cumpăna ca asupra casei lui Ahab: și voi curăți Ierusalimul, ca o farfurie, care se curăță, și se răstoarnă cu fața în jos, după ce a fost curățită.
14. Voi părăsi rămășița moștenirii Mele, și-i voi da în mâinile vrăjmașilor lor; și vor ajunge de jaful și prada tuturor vrăjmașilor lor,
15. pentru că au făcut ce este rău înaintea Mea și M-au mâniat din ziua când au ieșit părinții lor din Egipt, până în ziua de azi!"
16. Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat, până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul, afară de păcatele pe care le-a săvârșit și în care a târât și pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului.
17. Celelalte fapte ale lui Manase, tot ce a făcut el, și păcatele la care s-a dedat, nu sunt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Iuda?
18. Manase a adormit cu părinții săi, și a fost îngropat în grădina casei, în grădina lui Uza. Și, în locul lui, a domnit fiul său Amon.
19. Amon avea douăzeci și doi de ani când a ajuns împărat, și a domnit doi ani la Ierusalim. Mama sa se chema Meșulemet, fata lui Haruț, din Iotba.
20. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, cum făcuse tatăl său Manase;
21. a umblat în toată calea în care umblase tatăl său, a slujit idolilor cărora slujise și tatăl său, și s-a închinat înaintea lor;
22. a părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinților săi, și n-a umblat în calea Domnului.
23. Slujitorii lui Amon au uneltit împotriva lui, și au omorât pe împărat în casa lui.
24. Dar poporul țării a lovit pe toți cei ce uneltiseră împotriva împăratului Amon; și poporul țării a pus împărat, în locul său, pe fiul său Iosia.
25. Celelalte fapte ale lui Amon, și ce a făcut el, nu sunt scrise oare în cartea Cronicilor împăraților lui Iuda?
26. L-au îngropat în mormântul său, în grădina lui Uza. Și, în locul lui, a domnit fiul său Iosia.


Selectați alt capitol de mai jossus