2 Imparati 3

1. Ioram, fiul lui Ahab, a început să domnească peste Israel la Samaria, în al optsprezecelea an al lui Iosafat, împăratul lui Iuda. A domnit doisprezece ani.
2. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuși nu ca tatăl său și ca mama sa. A răsturnat stâlpii lui Baal, pe care-i făcuse tatăl său;
3. dar s-a dedat la păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască, și nu s-a abătut de la ele.
4. Meșa, împăratul Moabului, avea turme mari și plătea împăratului lui Israel un bir de o sută de mii de miei și o sută de mii de berbeci cu lâna lor.
5. La moartea lui Ahab, împăratul Moabului s-a răsculat împotriva împăratului lui Israel.
6. Împăratul Ioram a ieșit atunci din Samaria, și a numărat pe tot Israelul.
7. A pornit, și a trimis să spună lui Iosafat, împăratul lui Iuda: "Împăratul Moabului s-a răsculat împotriva mea; vrei să vii cu mine să luptăm împotriva Moabului?" Iosafat a răspuns: "Voi merge, eu ca tine, poporul meu ca poporul tău, caii mei ca ai tăi."
8. Și a zis: "Pe care drum să ne suim?" Ioram a zis: "Pe drumul care duce în pustia Edomului."
9. Împăratul lui Israel, împăratul lui Iuda și împăratul Edomului, au plecat; și, după un drum de șapte zile, n-au avut apă pentru oștire și pentru vitele care veneau după ea.
10. Atunci împăratul lui Israel a zis: "Vai! Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului!"
11. Dar Iosafat a zis: "Nu este aici nici un proroc al Domnului, prin care să putem întreba pe Domnul?" Unul din slujitorii împăratului lui Israel a răspuns: "Este aici Elisei, fiul lui Șafat, care turna apă pe mâinile lui Ilie."
12. Și Iosafat a zis: "Cuvântul Domnului este cu el." Împăratul lui Israel, Iosafat, și împăratul Edomului s-au pogorât la el.
13. Elisei a zis împăratului lui Israel: "Ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale." Și împăratul lui Israel i-a zis: "Nu! căci Domnul a chemat pe acești trei împărați ca să-i dea în mâinile Moabului!"
14. Elisei a zis: "Viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că, dacă n-aș avea în vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, pe tine nu te-aș băga deloc în seamă, și nici nu m-aș uita la tine.
15. Acum aduceți-mi un cântăreț cu harfa." Și pe când cânta cântărețul din harfă, mâna Domnului a fost peste Elisei.
16. Și a zis: "Așa vorbește Domnul: "Faceți gropi în valea aceasta, groapă lângă groapă!
17. Căci așa vorbește Domnul: "Nu veți vedea vânt și nu veți vedea ploaie, dar totuși valea aceasta se va umple de apă, și veți bea, voi, turmele voastre și vitele voastre.
18. Dar aceasta este puțin lucru înaintea Domnului. El va da pe Moab în mâinile voastre;
19. veți sfărâma toate cetățile întărite și toate cetățile alese, veți tăia toți copacii cei buni, veți astupa toate izvoarele de apă, și veți strica cu pietre toate ogoarele cele mai bune."
20. Și dimineața, în clipa când se aducea jertfa, iată că a venit apa de pe drumul Edomului, și s-a umplut țara de apă.
21. Însă, toți Moabiții, auzind că împărații se suie să lupte împotriva lor, au chemat pe toți cei în vârstă să poarte armele și mai mari chiar, și au stat la hotar.
22. S-au sculat dis-de-dimineață, și când a strălucit soarele peste ape, Moabiții au văzut în fața lor apele roșii ca sângele.
23. Ei au zis: "Este sânge! Împărații au scos sabia între ei, s-au tăiat unii pe alții; acum, la pradă, Moabiți!"
24. Și au mers împotriva taberei lui Israel. Dar Israel s-a sculat, și a bătut pe Moab, care a luat-o la fugă dinaintea lor. Au pătruns în țară, și au bătut pe Moab.
25. Au sfărâmat cetățile, au aruncat fiecare pietre, în toate ogoarele cele mai bune și le-au umplut cu pietre au astupat toate izvoarele de apă, și au tăiat toți copacii cei buni; prăștiașii au înconjurat și au bătut Chir-Hareset, din care n-au lăsat decât pietrele.
26. Împăratul Moabului, văzând că fusese înfrânt în luptă, a luat cu el șapte sute de oameni, care scoteau sabia, să-și croiască drum până la împăratului Edomului; dar n-au putut.
27. A luat atunci pe fiul său întâi născut, care trebuia să domnească în locul lui, și l-a adus ca ardere de tot pe zid. Și o mare mânie a cuprins pe Israel, care s-a depărtat de împăratul Moabului, și s-a întors în țară.


Selectați alt capitol de mai jossus