2 Imparati 6

1. Fiii prorocilor au zis lui Elisei: "Iată că locul unde locuim noi cu tine este prea strâmt pentru noi.
2. Haidem până la Iordan; ca să luăm de-acolo fiecare câte o bârnă, și să ne facem acolo un loc de locuit." Elisei a răspuns: "Duceți-vă."
3. Și unul din ei a zis: "Fii bun și vino cu slujitorii tăi." El a răspuns: "Voi merge!"
4. A plecat deci cu ei. Ajungând la Iordan, au tăiat lemne.
5. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, a căzut fierul de la secure în apă. El a strigat: "Ah! domnul meu, era împrumutat!"
6. Omul lui Dumnezeu a zis: "Unde a căzut?" Și i-a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela, și fierul de la secure a plutit pe apă.
7. Apoi a zis: "Ridică-l!" Și a întins mâna, și l-a luat.
8. Împăratul Siriei era în război cu Israel. Și, într-un sfat pe care l-a ținut cu slujitorii săi, a zis: "Tabăra mea va fi în cutare loc."
9. Dar omul lui Dumnezeu a trimis să spună împăratului lui Israel: "Ferește-te să treci pe lângă locul acela, căci acolo sunt ascunși Sirienii."
10. Și împăratul lui Israel a trimis niște oameni să stea la pândă spre locul pe care i-l spusese și despre care îl înștiințase omul lui Dumnezeu. Aceasta s-a întâmplat nu odată, nici de două ori.
11. Împăratului Siriei i s-a tulburat inima. A chemat pe slujitorii săi, și le-a zis: "Nu voiți să-mi spuneți care din noi este pentru împăratul lui Israel?"
12. Unul din slujitorii săi a răspuns: "Nimeni, împărate, domnul meu; dar prorocul Elisei, care este în Israel, spune împăratului lui Israel cuvintele pe care le rostești în odaia ta de culcare."
13. Și împăratul a zis: "Duceți-vă și vedeți unde este, ca să trimit să-l prindă." Au venit și i-au spus: "Iată că este la Dotan."
14. A trimis acolo cai, care și o oaste puternică. Au ajuns noaptea, și au înconjurat cetatea.
15. Slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis-de-dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea, cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: "Ah! domnul meu, cum vom face?"
16. El a răspuns: "Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei."
17. Elisei s-a rugat, și a zis: "Doamne, deschide-i ochii să vadă." Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei.
18. Sirienii s-au pogorât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune către Domnul: "Lovește, rogu-Te, pe poporul acesta cu orbire." Și Domnul i-a lovit cu orbire, după cuvântul lui Elisei.
19. Elisei le-a zis: "Nu este aceasta calea, și nu este aceasta cetatea; veniți după mine, și vă voi duce la omul pe care-l căutați." Și i-a dus la Samaria.
20. Când au intrat în Samaria, Elisei a zis: "Doamne, deschide ochii oamenilor acestora, să vadă!" Și Domnul le-a deschis ochii, și au văzut că erau în mijlocul Samariei.
21. Împăratul lui Israel, văzându-i, a zis lui Elisei: "Să-i măcelăresc, să-i măcelăresc, părinte?"
22. "Să nu-i măcelărești", a răspuns Elisei. "Obișnuiești tu oare să măcelărești pe aceia pe care îi iei prinși cu sabia și cu arcul tău? Dă-le pâine și apă, ca să mănânce și să bea; apoi să se ducă la stăpânul lor."
23. Împăratul lui Israel le-a dat un prânz mare, și ei au mâncat și au băut; apoi le-a dat drumul, și au plecat la stăpânul lor. Și oștile Sirienilor nu s-au mai întors pe ținutul lui Israel.
24. După aceea, Ben-Haded, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria.
25. În Samaria a fost o mare foamete, și atât de mult au strâmtorat-o încât un cap de măgar prețuia optzeci de sicli de argint, și un sfert de cab de găinaț de porumbel cinci sicli de argint.
26. Și pe când trecea împăratul pe zid, o femeie i-a strigat: "Scapă-mă, împărate, domnul meu!"
27. El a răspuns: "Dacă nu te scapă Domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul ariei sau al teascului?"
28. Și împăratul i-a zis: "Ce ai?" Ea a răspuns: "Femeia aceea mi-a zis: "Dă-mi pe fiul tău să-l mâncăm astăzi, și mâine vom mânca pe fiul meu."
29. Noi am fiert pe fiul meu, și l-am mâncat. Și în ziua următoare i-am zis: "Dă pe fiul tău să-l mâncăm." Dar ea a ascuns pe fiul ei."
30. Cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei, și-a rupt hainele, când stătea pe zid. Și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup.
31. Împăratul a zis: "Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă va rămâne astăzi capul lui Elisei, fiul lui Șafat, pe trupul lui!"
32. Elisei ședea în casă, și bătrânii ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte. Dar înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrânilor: "Vedeți că acest fiu de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul? Ascultați! Când va veni solul, închideți ușa, și opriți-l la ușă; nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui?"
33. Pe când le vorbea el încă, solul se și pogorâse la el, și împăratul a zis: "Iată, răul acesta vine de la Domnul; ce mai am de nădăjduit de la Domnul?"


Selectați alt capitol de mai jossus