2 Imparati 9

1. Prorocul Elisei a chemat pe unul din fiii prorocilor, și i-a zis: "Încinge-ți mijlocul, ia cu tine sticluța aceasta cu untdelemn, și du-te la Ramot în Galaad.
2. Când vei ajunge acolo, să cauți să vezi pe Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimși. Să te duci să-l ridici din mijlocul fraților săi, și să-l aduci într-o odaie deoparte.
3. Să iei sticluța cu untdelemn, să-l torni pe capul lui, și să zici: "Așa zice Domnul: "Te ung împărat al lui Israel!" Apoi să deschizi ușa, și să fugi fără să te oprești."
4. Tânărul, slujitorul prorocului, a plecat în Ramot din Galaad.
5. Când a ajuns, căpeteniile oștirii ședeau jos. El a zis: "Căpetenie, am să-ți spun o vorbă." Și Iehu a zis: "Căruia dintre noi toți?" El a răspuns: "Ție, căpetenie."
6. Iehu s-a sculat și a intrat în casă, și tânărul i-a turnat untdelemnul pe cap, zicându-i: "Așa zice Domnul, Dumnezeul lui Israel: "Te ung împărat al lui Israel, al poporului Domnului.
7. Să nimicești casa stăpânului tău Ahab, și voi răzbuna asupra Izabelei sângele robilor Mei, prorocii, și sângele tuturor slujitorilor Domnului.
8. Toată casa lui Ahab va pieri; voi nimici pe oricine ține de Ahab, fie rob, fie slobod în Israel,
9. și voi face casa lui Ahab asemenea casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și casei lui Baeșa, fiul lui Ahia.
10. Câinii vor mânca pe Izabela în ogorul din Izreel, și nu va fi cine s-o îngroape." Apoi tânărul a deschis ușa, și a fugit.
11. Când a ieșit Iehu la slujitorii stăpânului său, ei i-au zis: "Toate bune? Pentru ce a venit nebunul acesta la tine?" Iehu le-a răspuns: "Voi cunoașteți bine pe omul acesta și ce poate spune."
12. Dar ei au zis: "Minciună! Spune-ne dar!" Și el a zis: "Mi-a vorbit așa și așa, zicând: "Așa zice Domnul: "Te ung împărat al lui Israel."
13. Îndată și-au luat fiecare hainele și le-au pus sub Iehu pe treptele goale. Apoi au sunat din trâmbiță, și au zis: "Iehu este împărat!"
14. Astfel a uneltit Iehu, fiul lui Iosafat, fiul lui Nimși, împotriva lui Ioram. – Și Ioram și tot Israelul apărau Ramotul din Galaad împotriva lui Hazael, împăratul Siriei.
15. Dar împăratul Ioram se întorsese să se vindece la Izreel de rănile pe care i le făcuseră Sirienii, când se bătea împotriva lui Hazael, împăratul Siriei. – Iehu a zis: "Dacă voiți, să nu lăsați pe nimeni să scape din cetate, ca să se ducă să dea de veste la Izreel."
16. Și Iehu s-a suit în carul lui și a plecat la Izreel; căci Ioram era bolnav în pat acolo, și Ahazia, împăratul lui Iuda, se pogorâse să-l vadă.
17. Caraula pusă pe turnul lui Izreel a văzut ceata lui Iehu venind, și a zis: "Văd o ceată de oameni." Ioram a zis: "Ia un călăreț, și trimite-l înaintea lor să întrebe dacă este pace."
18. Călărețul s-a dus înaintea lui Iehu, și a zis: "Așa zice împăratul: "Veniți cu pace?" Și Iehu a răspuns: "Ce-ți pasă de pace? Treci înapoia mea." Caraula a dat de știre, și a zis: "Solul s-a dus până la ei, și nu se mai întoarce."
19. Ioram a trimis un al doilea călăreț, care a ajuns la ei, și a zis: "Așa zice împăratul: "Veniți cu pace?" Și Iehu a răspuns: "Ce-ți pasă de pace? Treci înapoia mea."
20. Caraula a dat de știre, și a zis: "S-a dus până la ei, și nu se întoarce. Și alaiul este ca al lui Iehu, fiul lui Nimși, căci mână ca un nebun."
21. Atunci Ioram a zis: "Înhamă!" Și au pus caii la car. Ioram, împăratul lui Israel, și Ahazia, împăratul lui Iuda, au ieșit fiecare, în carul lui, înaintea lui Iehu; și l-au întâlnit în ogorul lui Nabot din Izreel.
22. Cum a văzut Ioram pe Iehu, a zis: "Pace, Iehu?" Iehu a răspuns: "Ce, pace! Câtă vreme dăinuiesc curviile mamei tale Izabela, și mulțimea vrăjitoriilor ei!"
23. Ioram a sucit frânele și a fugit, zicând lui Ahazia: "Vânzare, Ahazia!"
24. Dar Iehu a pus mâna pe arc, și a lovit pe Ioram între umeri. Săgeta a ieșit prin inimă, și Ioram a căzut în car.
25. Iehu a zis căpeteniei sale Bidcar: "Ia-l și aruncă-l în ogorul lui Nabot din Izreel; căci adu-ți aminte că atunci când stăteam împreună, eu și tu, călare pe cai înapoia tatălui său Ahab, Domnul a rostit împotriva lui hotărârea aceasta:
26. "Am văzut ieri sângele lui Nabot și sângele fiilor lui." zice Domnul, "și-ți voi face la fel chiar în ogorul acesta", zice Domnul!" Ia-l dar, și aruncă-l în ogor, după cuvântul Domnului."
27. Ahazia, împăratul lui Iuda, când a văzut lucrul acesta, a fugit pe drumul care duce la casa din grădină. Iehu l-a urmărit, și a zis: "Lovește-l și pe el în car!" Și l-au lovit la suișul Gur, lângă Ibleam. El a fugit la Meghido, și a murit acolo.
28. Slujitorii lui l-au dus într-un car la Ierusalim, și l-au îngropat în mormântul lui, cu părinții lui, în cetatea lui David.
29. Ahazia se făcuse împărat al lui Iuda în anul al unsprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab.
30. Iehu a intrat în Izreel. Izabela, auzind lucrul acesta, și-a uns sprâncenele, și-a împodobit capul, și se uita pe fereastră.
31. Pe când intra Iehu pe poartă, ea a zis: – Pace, noule Zimri, ucigașul stăpânului său?"
32. El a ridicat fața spre fereastră, și a zis: "Cine este pentru mine? Cine?" Și doi sau trei dregători s-au uitat la el, apropiindu-se de fereastră.
33. El a zis: "Aruncați-o jos!" Ei au aruncat-o jos, și i-a țâșnit sângele pe zid și pe cai. Iehu a călcat-o în picioare.
34. Apoi a intrat, a mâncat și a băut, și a zis: "Duceți-vă de vedeți pe blestemata aceea, și îngropați-o, căci este fată de împărat."
35. S-au dus s-o îngroape; dar n-au găsit din ea decât țeasta capului, picioarele și palmele mâinilor."
36. S-au întors și au spus lui Iehu, care a zis: "Așa spusese Domnul prin robul său Ilie, Tișbitul: "Câinii vor mânca în ogorul din Izreel carnea Izabelei;
37. și hoitul Izabelei va fi ca gunoiul pe fața ogoarelor, în ogorul din Izreel, așa încât nu se va mai putea zice: "Aceasta este Izabela!"


Selectați alt capitol de mai jossus