2 Samuel 12

1. Domnul a trimis pe Natan la David. Și Natan a venit la el și i-a zis: "Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac.
2. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi.
3. Săracul n-avea nimic decât o mielușea, pe care o cumpărase; o hrănea, și o creștea la el împreună cu copiii lui; ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui, și o privea ca pe fata lui.
4. A venit un călător la omul acela bogat. Și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el; ci a luat oaia săracului, și a gătit-o pentru omul care venise la el."
5. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia, și a zis lui Natan: "Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte.
6. Și să dea înapoi patru miei, pentru că a săvârșit fapta aceasta, și n-a avut milă."
7. Și Natan a zis lui David: "Tu ești omul acesta!" Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: "Eu te-am uns împărat peste Israel, și te-am scăpat din mâna lui Saul;
8. te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău, și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat.
9. Pentru ce dar au disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, Hetitul; ai luat de nevastă pe nevasta sa, și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.
10. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai disprețuit, și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, Hetitul."
11. Așa vorbește Domnul. "Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta, și voi lua de sub ochii tăi, pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia.
12. Căci ai lucrat pe ascuns; Eu însă voi face lucru acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui."
13. David a zis lui Natan: "Am păcătuit împotriva Domnului!" Și Natan a zis lui David: "Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri.
14. Dar, pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-L hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut, va muri."
15. Și Natan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care-l născuse lui David nevasta lui Uirie, și a fost greu bolnav.
16. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil, și a postit; și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ.
17. Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ; dar n-a voit, și n-a mâncat nimic cu ei.
18. A șaptea zi, copilul a murit. Slujitorii lui David s-au temut să-i dea de veste că a murit copilul. Căci ziceau: "Când copilul trăia încă, i-am vorbit, și nu ne-a ascultat: cum să îndrăznim să-i spunem: "A murit copilul?" Are să se întristeze și mai mult."
19. David a băgat de seamă că slujitorii lui vorbeau în șoaptă între ei, și a înțeles că murise copilul. El a zis slujitorilor săi: "A murit copilul?" Și ei au răspuns: "A murit."
20. Atunci David s-a sculat de la pământ. S-a spălat, s-a uns, și și-a schimbat hainele; apoi s-a dus în casa Domnului, și s-a închinat. Întorcându-se acasă, a cerut să i se dea să mănânce, și a mâncat.
21. Slujitorii lui i-au zis: "Ce înseamnă ceea ce faci? Când trăia copilul, posteai și plângeai; și acum, când a murit copilul, te scoli și mănânci!"
22. El a răspuns: "Când trăia copilul, posteam și plângeam, căci ziceam: "Cine știe dacă nu Se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul?"
23. Acum, când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Eu mă voi duce la el, dar el nu se va întoarce la mine."
24. David a mângâiat pe nevasta sa Bet-Șeba, și a intrat la ea și s-a culcat cu ea. Ea a născut un fiu, pe care l-a numit Solomon, și care a fost iubit de Domnul.
25. El l-a încredințat în mâinile prorocului Natan, și Natan i-a pus numele Iedidia (Iubitul Domnului), pentru Domnul.
26. Ioab, care împresura Raba fiilor lui Amon, a pus mâna pe cetatea împărătească,
27. și a trimis soli lui David să-i spună: "Am început lupta împotriva Rabei, și am pus stăpânire pe cetatea apelor;
28. strânge acum cealaltă parte a poporului, tăbărăște împotriva cetății, și ia-o, ca să n-o iau eu și să vină asupra mea cinstea."
29. David a strâns tot poporul, și a mers asupra cetății Raba; a bătut-o și a luat-o.
30. A luat cununa de pe capul împăratului ei, care cântărea un talant de aur și era împodobită cu pietre scumpe. Au pus-o pe capul lui David, care a luat o foarte mare pradă din cetate.
31. A scos pe locuitori, și i-a trecut prin ferestraie, prin grape de fier și securi de fier, și i-a pus în cuptoarele de cărămizi; așa a făcut tuturor cetăților fiilor lui Amon. David s-a întors la Ierusalim cu tot poporul.


Selectați alt capitol de mai jossus