2 Samuel 14

1. Ioab, fiul Țeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom.
2. A trimis să aducă din Tecoa o femeie iscusită, și i-a zis: "Fă-te că plângi, și îmbracă-te în haine de jale; nu te unge cu untdelemn, și fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort.
3. Să te duci astfel la împărat, și să-i vorbești așa și așa." Și Ioab i-a spus ce trebuia să zică.
4. Femeia aceea din Tecoa s-a dus să vorbească împăratului. A căzut cu fața la pământ, s-a închinat, și a zis: "Împărate, scapă-mă!"
5. Împăratul i-a zis: "Ce ai?" Ea a răspuns: "Da, sunt văduvă, bărbatul mi-a murit!
6. Roaba ta avea doi fii; amândoi s-au certat pe câmp, și n-a fost nimeni să-i despartă; unul a lovit pe celălalt, și l-a omorât.
7. Și iată că toată familia s-a ridicat împotriva roabei tale, zicând: "Scoate încoace pe ucigașul fratelui său! Vrem să-l omorâm, pentru viața fratelui său pe care l-a ucis; vrem să nimicim chiar și pe moștenitor!" Ei ar stinge astfel și tăciunele care-mi mai rămâne, ca să nu lase bărbatului meu nici nume nici urmaș viu pe fața pământului."
8. Împăratul a zis femeii: "Du-te acasă. Voi da porunci cu privire la tine."
9. Femeia din Tecoa a zis împăratului: "Asupra mea, împărate, domnul meu, și asupra casei tatălui meu să cadă pedeapsa; împăratul și scaunul lui de domnie să nu aibă nimic de suferit".
10. Împăratul a zis: "Dacă va vorbi cineva împotriva ta, să-l aduci la mine, și nu se va mai atinge de tine."
11. Ea a zis: "Să-și aducă aminte împăratul de Domnul, Dumnezeul tău, pentru ca răzbunătorul sângelui să nu mărească prăpădul, și să nu mi se nimicească fiul!" Și el a zis: "Viu este Domnul, că un păr din capul fiului tău nu va cădea la pământ!"
12. Femeia a zis: "Dă voie roabei tale să spună o vorbă domnului meu, împăratul." Și el a zis: "Vorbește!"
13. Femeia a zis: "Pentru ce gândești tu astfel cu privire la poporul lui Dumnezeu, căci nu iese chiar din cuvintele împăratului că împăratul este ca și vinovat când nu cheamă înapoi pe acela pe care l-a gonit?
14. Trebuie negreșit să murim, și vom fi ca niște ape vărsate pe pământ, care nu se mai adună. Dumnezeu nu ia viața, ci dorește ca fugarul să nu rămână izgonit dinaintea Lui.
15. Acum, dacă am venit să spun aceste lucruri împăratului, domnului meu, am venit pentru că poporul m-a înspăimântat. Și roaba ta a zis: "Vreau să vorbesc împăratului; poate că împăratul va face ce va zice roaba sa.
16. Da, împăratul va asculta pe roaba sa, ca să scape din mâna celor ce caută să ne nimicească, pe mine și pe fiul meu, din moștenirea lui Dumnezeu."
17. Roaba ta a zis: "Cuvântul domnului meu împăratul să-mi dea odihnă. Căci domnul meu împăratul este ca un înger al lui Dumnezeu, gata să audă binele și răul. Și Domnul, Dumnezeul tău, să fie cu tine."
18. Împăratul a răspuns, și a zis femeii: "Nu-mi ascunde ce te voi întreba." Și femeia a zis: "Să vorbească domnul meu împăratul!"
19. Împăratul a zis atunci: "Oare mâna lui Ioab nu este ea cu tine în toată treaba aceasta?" Și femeia a răspuns: "Viu este sufletul tău, împărate, domnul meu, că nu este cu putință nici o abatere nici la dreapta nici la stânga de la tot ce a zis domnul meu împăratul. În adevăr, robul tău Ioab mi-a poruncit, și a pus în gura roabei tale toate aceste cuvinte.
20. Ca să dea o altă înfățișare lucrului, a făcut robul tău Ioab lucrul acesta. Dar domnul meu este tot atât de înțelept ca și un înger al lui Dumnezeu, ca să cunoască tot ce se petrece pe pământ."
21. Împăratul a zis lui Ioab: "Iată, vreau să fac lucrul acesta; du-te dar, de adu înapoi pe tânărul Absalom."
22. Ioab a căzut cu fața la pământ, s-a închinat, și a binecuvântat pe împăratul. Apoi a zis: "Robul tău cunoaște azi că am căpătat trecere înaintea ta, împărate, domnul meu, fiindcă împăratul lucrează după cuvântul robului său."
23. Ioab s-a sculat, a plecat în Gheșur, și a adus pe Absalom înapoi la Ierusalim.
24. Dar împăratul a zis: "Să se ducă în casa lui, și să nu-mi vadă fața." Și Absalom s-a dus în casa lui, și n-a văzut fața împăratului.
25. Nu era om în tot Israelul așa de vestit ca Absalom în privința frumuseții lui; din talpa piciorului până în creștetul capului, n-avea nici un cusur.
26. Când își tundea capul – și-l tundea în fiecare an, pentru că părul îi era greu – greutatea părului de pe capul lui era de două sute de sicli, după greutatea împăratului.
27. Lui Absalom i s-au născut trei fii, și o fiică, numită Tamar, care era o femeie frumoasă la chip.
28. Absalom a locuit doi ani la Ierusalim, fără să vadă fața împăratului.
29. Apoi a chemat pe Ioab, să-l trimită la împăratul: dar Ioab n-a voit să vină la el. L-a chemat a doua oară; și Ioab tot n-a vrut să vină.
30. Absalom a zis atunci slujitorilor lui: "Vedeți, ogorul lui Ioab este lângă al meu; are orz pe el; duceți-vă și puneți-i foc." Și slujitorii lui Absalom au pus foc câmpului.
31. Ioab s-a sculat și s-a dus la Absalom acasă. Și i-a zis: "Pentru ce au pus slujitorii tăi foc câmpului meu?"
32. Absalom a răspuns lui Ioab: "Iată, ți-am trimis vorbă și ți-am zis: "Vino aici, și te voi trimite la împărat să-i spui: "Pentru ce m-am întors din Gheșur? Ar fi fost mai bine pentru mine să fiu și acum acolo. Doresc acum să văd fața împăratului; și dacă este vreo nelegiuire în mine, să mă omoare."
33. Ioab s-a dus la împărat, și i-a spus lucrul acesta. Și împăratul a chemat pe Absalom, care a venit la el și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Împăratul a sărutat pe Absalom.


Selectați alt capitol de mai jossus