2 Samuel 2

1. După aceea, David a întrebat pe Domnul: "Să mă sui în vreuna din cetățile lui Iuda?" Domnul i-a răspuns: "Suie-te". David a zis: "Unde să mă sui?" Și Domnul a răspuns: "La Hebron".
2. David s-a suit acolo, cu cele două neveste ale sale: Ahinoam din Izreel, și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal.
3. David a luat cu el și pe oamenii care erau la el, pe fiecare cu casa lui; și au locuit în cetățile Hebronului.
4. Bărbații lui Iuda au venit, și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda. Au dat de știre lui David că oamenii din Iabesul Galaadului au îngropat pe Saul.
5. David a trimis niște soli oamenilor din Iabesul Galaadului, să le spună: "Binecuvântați să fiți de Domnul, fiindcă ați arătat astfel bunăvoință față de Saul, stăpânul vostru, și l-ați îngropat!
6. Și acum, Domnul să vă arate bunătate și credincioșie! Vă voi face și eu bine, pentru că v-ați purtat astfel.
7. Să vi se întărească mâinile, și fiți viteji; căci stăpânul vostru Saul a murit, și pe mine m-a uns casa lui Iuda împărat peste ea".
8. Însă Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Saul, a luat pe Iș-Boșet, fiul lui Saul, și l-a trecut la Mahanaim.
9. L-a pus împărat peste Galaad, peste Gheșuriți, peste Izreel, peste Efraim, peste Beniamin, peste tot Israelul.
10. Iș-Boșet, fiul lui Saul, era în vârstă de patruzeci de ani, când s-a făcut împărat al lui Israel, și a domnit doi ani. Numai casa lui Iuda a rămas lipită de David.
11. Timpul cât a domnit David la Hebron peste casa lui Iuda a fost de șapte ani și șase luni.
12. Abner, fiul lui Ner, și oamenii lui Iș-Boșet, fiul lui Saul, au ieșit din Mahanaim ca să meargă asupra Gabaonului.
13. Ioab, fiul Țeruiei, și oamenii lui David, au pornit și ei. S-au întâlnit la iazul din Gabaon, și s-au oprit unii dincoace de iaz, și ceilalți dincolo.
14. Abner a zis lui Ioab: "Să se scoale tinerii aceștia, și să se bată înaintea noastră!" Ioab a răspuns: "Să se scoale!"
15. S-au sculat și au înaintat în același număr, doisprezece din Beniamin, pentru Iș-Boșet, fiul lui Saul; și doisprezece inși ai lui David.
16. Fiecare, apucând pe potrivnicul lui de cap, i-a împlântat sabia în coastă, și au căzut toți deodată. Și locul acela de lângă Gabaon, s-a numit Helcat-Hațurim (Locul Săbiilor).
17. În ziua aceea a fost o luptă foarte aprigă, în care Abner și bărbații lui Israel au fost bătuți de oamenii lui David.
18. Acolo se aflau cei trei fii ai Țeruiei: Ioab, Abișai și Asael. Asael era iute de picioare, ca o căprioară de câmp:
19. el a urmărit pe Abner, fără să se abată la dreapta sau la stânga.
20. Abner s-a uitat înapoi, și a zis: "Tu ești Asael?" Și el a răspuns: "Eu".
21. Abner i-a zis: "Abate-te la dreapta sau la stânga, pune mâna pe unul din tinerii aceștia, și ia-i armele." Dar Asael n-a vrut să se abată dinapoia lui.
22. Abner a zis iarăși lui Asael: "Abate-te dinapoia mea; pentru ce să te lovesc și să te trântesc la pământ? Cum voi ridica apoi fața înaintea fratelui tău Ioab?"
23. Și Asael n-a vrut să se abată. Atunci Abner l-a lovit în pântece cu capătul de jos al suliței, și sulița a ieșit pe dinapoi. A căzut și a murit pe loc. Toți cei ce ajungeau în locul unde căzuse Asael mort, se opreau,
24. Ioab și Abișai au urmărit pe Abner. Și la asfințitul soarelui, au ajuns la coasta Ama, care este în dreptul Ghiahului, pe drumul care duce în pustia Gabaonului.
25. Fiii lui Beniamin s-au adunat în urma lui Abner, au făcut o ceată, și s-au oprit pe vârful unui deal.
26. Abner a chemat pe Ioab, și a zis: "Oare mereu are să sfâșie sabia? Nu știi că la sfârșit va fi amar? Până când vei pregeta să spui poporului să nu mai urmărească pe frații lui?"
27. Ioab a răspuns: "Viu este Dumnezeu că, dacă n-ai fi vorbit, poporul n-ar fi încetat până mâine dimineață să urmărească pe frații lui."
28. Și Ioab a sunat din trâmbiță, și tot poporul s-a oprit; n-au mai urmărit pe Israel și nici nu s-au mai bătut.
29. Abner și oamenii lui au mers toată noaptea în câmpie; au trecut Iordanul, au străbătut în întregime Bitronul, și au ajuns la Mahanaim.
30. Ioab s-a întors de la urmărirea lui Abner, și a adunat tot poporul: lipseau nouăsprezece inși din oamenii lui David și Asael.
31. Dar oamenii lui David omorâseră trei sute șaizeci de inși din bărbații lui Beniamin și ai lui Abner.
32. Au luat pe Asael, și l-au îngropat în mormântul tatălui său la Betleem. Ioab și oamenii lui au mers toată noaptea, și li s-au revărsat zorile în Hebron.


Selectați alt capitol de mai jossus