2 Samuel 8

1. După aceea, David a bătut pe Filisteni și i-a smerit, și a luat din mâna Filistenilor cârmuirea capitalei lor.
2. A bătut pe Moabiți, și i-a măsurat cu o frânghie, punându-i să se culce la pământ; a măsurat două frânghii ca să-i omoare, și o frânghie plină, ca să-i lase vii. Și Moabiții au fost supuși lui David, și i-au plătit un bir.
3. David a bătut pe Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Țoba, când s-a dus să-și așeze iarăși stăpânirea peste râul Eufrat.
4. David i-a luat o mie șapte sute de călăreți și douăzeci de mii de pedeștri; a tăiat vinele cailor de trăsură și n-a păstrat cai decât pentru o sută de care.
5. Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul din Țoba, și David a ucis douăzeci și două de mii de Sirieni.
6. David a pus strajă în Siria Damascului. Și Sirienii au fost supuși lui David, și i-au plătit un bir. Domnul ocrotea pe David oriunde se ducea.
7. Și David a luat scuturile de aur, pe care le aveau slujitorii lui Hadadezer, și le-a adus la Ierusalim.
8. Împăratul David a mai luat multă aramă din Betah și din Berotai, cetățile lui Hadadezer.
9. Toi, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toată oștirea lui Hadadezer,
10. și a trimis pe fiul său Ioram la împăratul David, ca să-i ureze de bine, și să-l laude că a pornit lupta împotriva lui Hadadezer și că l-a bătut. Căci Toi era în război cu Hadadezer. Ioram a adus vase de argint, vase de aur, și vase de aramă.
11. Împăratul David le-a închinat Domnului, cum închinase și argintul și aurul luat de la toate neamurile pe care le biruise,
12. din Siria, din Moab, de la fiii lui Amon, de la Filisteni, de la Amalec, și din prada de la Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Țoba.
13. La întoarcerea de la biruința lui asupra Sirienilor, David și-a făcut iarăși un nume, bătând în Valea Sării optsprezece mii de Edomiți.
14. A pus străji în Edom, a pus străji în tot Edomul. Și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David pretutindeni pe unde mergea.
15. David a împărățit peste Israel, și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui.
16. Ioab, fiul Țeruiei, era mai mare peste oștire; Iosafat, fiul lui Ahilud, era mai mare peste scriitori;
17. Țadoc, fiul lui Ahitub, și Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți; Seraia era logofăt;
18. Benaia, fiul lui Iehoiada, era căpetenia Cheretiților și a Peletiților; și fiii lui David erau mari dregători.


Selectați alt capitol de mai jossus