Amos 7

1. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste, în clipa când începea să crească otava; era otava după cositul împăratului.
2. Și după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din țară, am zis: "Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare? Căci este așa de slab!"
3. Atunci Domnul S-a căit de lucrul acesta: "Nu se va întâmpla una ca aceasta, a zis Domnul."
4. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc; și focul mânca Adâncul cel mare și apucase și câmpia.
5. Eu am zis: "Doamne Dumnezeule, oprește! Cum ar putea să stea în picioare Iacov? Căci este așa de slab!"
6. Atunci Domnul S-a căit și de lucrul acesta. "Nici una ca aceasta nu se va întâmpla, a zis Domnul Dumnezeu."
7. El mi-a trimis vedenia aceasta: Iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă, și avea o cumpănă în mână.
8. Domnul mi-a zis: "Ce vezi, Amos?" Eu am răspuns: "O cumpănă." Și Domnul a zis: "Iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului Meu Israel, și nu-l voi mai ierta;
9. ci înălțimile lui Isaac vor fi pustiite; sfintele locașuri ale lui Israel vor fi dărâmate, și Mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia."
10. Atunci Amația, preotul din Betel, a trimis să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel: "Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel; țara nu poate să sufere toate cuvintele lui!
11. Căci iată ce zice Amos: "Ieroboam va fi ucis de sabie, și Israel va fi dus în robie departe de țara sa!"."
12. Și Amația a zis lui Amos: "Pleacă, văzătorule, și fugi în țara lui Iuda! Mănâncă-ți pâinea acolo, și acolo prorocește.
13. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului, și este un templu al împărăției!"
14. Amos a răspuns lui Amația: "Eu nu sunt nici proroc, nici fiu de proroc; ci sunt păstor, și strângător de smochine de Egipt.
15. Dar Domnul m-a luat de la oi, și Domnul mi-a zis: "Du-te și prorocește poporului Meu Israel!"
16. Ascultă acum Cuvântul Domnului, tu care zici: "Nu proroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!"
17. Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul: "Nevasta ta va curvi în cetate, fiii și fiicele tale vor cădea loviți de sabie, ogorul tău va fi împărțit cu frânghia de măsurat; tu însă vei muri într-un pământ necurat, și Israel va fi dus în robie departe de țara lui!"


Selectați alt capitol de mai jossus