Citirea Bibliei într-un an...

| Ianuarie | Februarie | Martie |
| Aprilie | Mai | Iunie |
| Iulie | August | Septembrie |
| Octombrie | Noiembrie | Decembrie |

Selectați din partea stângă capitolul dorit din citirea lunii respective. Pentru revenirea la această pagină, apăsați pe butonul din meniul de sus, BIBLIA ÎNTR-UN AN, care este prezent pe fiecare pagină. 
IANUARIE
1 ianuarie Geneza 1-2
2 ianuarie Geneza 3-5
3 ianuarie Geneza 6-9
4 ianuarie Geneza 10-11
5 ianuarie Geneza 12-15
6 ianuarie Geneza 16-19
7 ianuarie Geneza 20-22
8 ianuarie Geneza 23-26
9 ianuarie Geneza 27-29
10 ianuarie Geneza 30-32
11 ianuarie Geneza 33-36
12 ianuarie Geneza 37-39
13 ianuarie Geneza 40-42
14 ianuarie Geneza 43-46
15 ianuarie Geneza 47-50
16 ianuarie Exodul 1-4
17 ianuarie Exodul 5-7
18 ianuarie Exodul 8-10
19 ianuarie Exodul 11-13
20 ianuarie Exodul 14-17
21 ianuarie Exodul 18-20
22 ianuarie Exodul 21-24
23 ianuarie Exodul 25-27
24 ianuarie Exodul 28-31
25 ianuarie Exodul 32-34
26 ianuarie Exodul 35-37
27 ianuarie Exodul 38-40
28 ianuarie Levitic 1-4
29 ianuarie Levitic 5-7
30 ianuarie Levitic 8-10
31 ianuarie Levitic 11-13
 
FEBRUARIE
1 februarie Levitic 14-16
2 februarie Levitic 17-19
3 februarie Levitic 20-23
4 februarie Levitic 24-27
5 februarie Numeri 1-3
6 februarie Numeri 4-6
7 februarie Numeri 7-10
8 februarie Numeri 11-14
9 februarie Numeri 15-17
10 februarie Numeri 18-20
11 februarie Numeri 21-24
12 februarie Numeri 25-27
13 februarie Numeri 28-30
14 februarie Numeri 31-33
15 februarie Numeri 34-36
16 februarie Deuteronom 1-3
17 februarie Deuteronom 4-6
18 februarie Deuteronom 7-9
19 februarie Deuteronom 10-12
20 februarie Deuteronom 13-16
21 februarie Deuteronom 17-19
22 februarie Deuteronom 20-22
23 februarie Deuteronom 23-25
24 februarie Deuteronom 26-28
25 februarie Deuteronom 29-31
26 februarie Deuteronom 32-34
27 februarie Iosua 1-3
28 februarie Iosua 4-6
29 februarie Iosua 7-9
 

sus


 
MARTIE
1 martie Iosua 10-12
2 martie Iosua 13-15
3 martie Iosua 16-18
4 martie Iosua 19-21
5 martie Iosua 22-24
6 martie Judecători 1-4
7 martie Judecători 5-8
8 martie Judecători 9-12
9 martie Judecători 13-15
10 martie Judecători 16-18
11 martie Judecători 19-21
12 martie Rut 1-4
13 martie 1 Samuel 1-3
14 martie 1 Samuel 4-7
15 martie 1 Samuel 8-10
16 martie 1 Samuel 11-13
17 martie 1 Samuel 14-16
18 martie 1 Samuel 17-20
19 martie 1 Samuel 21-24
20 martie 1 Samuel 25-28
21 martie 1 Samuel 29-31
22 martie 2 Samuel 1-4
23 martie 2 Samuel 5-8
24 martie 2 Samuel 9-12
25 martie 2 Samuel 13-15
26 martie 2 Samuel 16-18
27 martie 2 Samuel 19-21
28 martie 2 Samuel 22-24
29 martie 1 Împărati 1-4
30 martie 1 Împărati 5-7
31 martie 1 Împărati 8-10
 
APRILIE
1 aprilie 1 Împărati 11-13
2 aprilie 1 Împărati 14-16
3 aprilie 1 Împărati 17-19
4 aprilie 1 Împărati 20-22
5 aprilie 2 Împărati 1-3
6 aprilie 2 Împărati 4-6
7 aprilie 2 Împărati 7-10
8 aprilie 2 Împărati 11-14
9 aprilie 2 Împărati 15-17
10 aprilie 2 Împărati 18-20
11 aprilie 2 Împărati 21-22
12 aprilie 2 Împărati 23-25
13 aprilie 1 Cronici 1-3
14 aprilie 1 Cronici 4-6
15 aprilie 1 Cronici 7-9
16 aprilie 1 Cronici 10-13
17 aprilie 1 Cronici 14-16
18 aprilie 1 Cronici 17-19
19 aprilie 1 Cronici 20-23
20 aprilie 1 Cronici 24-26
21 aprilie 1 Cronici 27-29
22 aprilie 2 Cronici 1-3
23 aprilie 2 Cronici 4-6
24 aprilie 2 Cronici 7-9
25 aprilie 2 Cronici 10-13
26 aprilie 2 Cronici 14-16
27 aprilie 2 Cronici 17-19
28 aprilie 2 Cronici 20-22
29 aprilie 2 Cronici 23-25
30 aprilie 2 Cronici 26-29
 

sus


 
MAI
1 mai 2 Cronici 30-32
2 mai 2 Cronici 33-36
3 mai Ezra 1-4
4 mai Ezra 5-7
5 mai Ezra 8-10
6 mai Neemia 1-3
7 mai Neemia 4-6
8 mai Neemia 7-9
9 mai Neemia 10-13
10 mai Estera 1-3
11 mai Estera 4-7
12 mai Estera 8-10
13 mai Iov 1-4
14 mai Iov 5-7
15 mai Iov 8-10
16 mai Iov 11-13
17 mai Iov 14-17
18 mai Iov 18-20
19 mai Iov 21-24
20 mai Iov 25-27
21 mai Iov 28-31
22 mai Iov 32-34
23 mai Iov 35-37
24 mai Iov 38-42
25 mai Psalmii 1-3
26 mai Psalmii 4-6
27 mai Psalmii 7-9
28 mai Psalmii 10-12
29 mai Psalmii 13-15
30 mai Psalmii 16-18
31 mai Psalmii 19-21
 
IUNIE
1 iunie Psalmii 22-24
2 iunie Psalmii 25-27
3 iunie Psalmii 28-30
4 iunie Psalmii 31-33
5 iunie Psalmii 34-36
6 iunie Psalmii 37-39
7 iunie Psalmii 40-42
8 iunie Psalmii 43-45
9 iunie Psalmii 46-48
10 iunie Psalmii 49-51
11 iunie Psalmii 52-54
12 iunie Psalmii 55-57
13 iunie Psalmii 58-60
14 iunie Psalmii 61-63
15 iunie Psalmii 64-66
16 iunie Psalmii 67-69
17 iunie Psalmii 70-72
18 iunie Psalmii 73-75
19 iunie Psalmii 76-78
20 iunie Psalmii 79-81
21 iunie Psalmii 82-84
22 iunie Psalmii 85-87
23 iunie Psalmii 88-90
24 iunie Psalmii 91-93
25 iunie Psalmii 94-96
26 iunie Psalmii 97-99
27 iunie Psalmii 100-102
28 iunie Psalmii 103-105
29 iunie Psalmii 106-108
30 iunie Psalmii 109-111
 

sus


 
IULIE
1 iulie Psalmii 112-114
2 iulie Psalmii 115-118
3 iulie Psalmii 119
4 iulie Psalmii 120-123
5 iulie Psalmii 124-128
6 iulie Psalmii 129-132
7 iulie Psalmii 133-136
8 iulie Psalmii 137-139
9 iulie Psalmii 140-144
10 iulie Psalmii 145-147
11 iulie Psalmii 148-150
12 iulie Proverbe 1-3
13 iulie Proverbe 4-7
14 iulie Proverbe 8-11
15 iulie Proverbe 12-14
16 iulie Proverbe 15-18
17 iulie Proverbe 19-21
18 iulie Proverbe 22-24
19 iulie Proverbe 25-28
20 iulie Proverbe 29-31
21 iulie Eclesiastul 1-3
22 iulie Eclesiastul 4-6
23 iulie Eclesiastul 7-9
24 iulie Eclesiastul 10-12
25 iulie Cântarea Cântărilor 1-4
26 iulie Cântarea Cântărilor 5-8
27 iulie Isaia 1-3
28 iulie Isaia 4-6
29 iulie Isaia 7-9
30 iulie Isaia 10-12
31 iulie Isaia 13-15
 
AUGUST
1 august Isaia 16-18
2 august Isaia 19-21
3 august Isaia 22-24
4 august Isaia 25-27
5 august Isaia 28-30
6 august Isaia 31-33
7 august Isaia 34-36
8 august Isaia 37-39
9 august Isaia 40-42
10 august Isaia 43-45
11 august Isaia 46-48
12 august Isaia 49-51
13 august Isaia 52-54
14 august Isaia 55-57
15 august Isaia 58-60
16 august Isaia 61-63
17 august Isaia 64-66
18 august Ieremia 1-2
19 august Ieremia 3-5
20 august Ieremia 6-8
21 august Ieremia 9-12
22 august Ieremia 13-16
23 august Ieremia 17-20
24 august Ieremia 21-23
25 august Ieremia 24-26
26 august Ieremia 27-29
27 august Ieremia 30-32
28 august Ieremia 33-36
29 august Ieremia 37-39
30 august Ieremia 40-42
31 august Ieremia 43-46
 

sus


 
SEPTEMBRIE
1 septembrie Ieremia 47-49
2 septembrie Ieremia 50-52
3 septembrie Plângeri 1-5
4 septembrie Ezechiel 1-3
5 septembrie Ezechiel 4-7
6 septembrie Ezechiel 8-11
7 septembrie Ezechiel 12-14
8 septembrie Ezechiel 15-18
9 septembrie Ezechiel 19-21
10 septembrie Ezechiel 22-24
11 septembrie Ezechiel 25-27
12 septembrie Ezechiel 28-30
13 septembrie Ezechiel 31-33
14 septembrie Ezechiel 34-36
15 septembrie Ezechiel 37-39
16 septembrie Ezechiel 40-42
17 septembrie Ezechiel 43-45
18 septembrie Ezechiel 46-48
19 septembrie Daniel 1-3
20 septembrie Daniel 4-6
21 septembrie Daniel 7-9
22 septembrie Daniel 10-12
23 septembrie Osea 1-4
24 septembrie Osea 5-7
25 septembrie Osea 8-10
26 septembrie Osea 11-14
27 septembrie Ioel 1-3
28 septembrie Amos 1-3
29 septembrie Amos 4-6
30 septembrie Amos 7-9
 
OCTOMBRIE
1 octombrie Obadia - Iona
2 octombrie Mica 1-4
3 octombrie Mica 5-7
4 octombrie Naum 1-3
5 octombrie Habacuc 1-3
6 octombrie Tefania 1-3
7 octombrie Hagai 1-2
8 octombrie Zaharia 1-2
9 octombrie Zaharia 3-6
10 octombrie Zaharia 7-10
11 octombrie Zaharia 11-14
12 octombrie Maleahi 1-4
13 octombrie Matei 1-4
14 octombrie Matei 5-7
15 octombrie Matei 8-11
16 octombrie Matei 12-15
17 octombrie Matei 16-19
18 octombrie Matei 20-22
19 octombrie Matei 23-25
20 octombrie Matei 26-28
21 octombrie Marcu 1-3
22 octombrie Marcu 4-6
23 octombrie Marcu 7-10
24 octombrie Marcu 11-13
25 octombrie Marcu 14-16
26 octombrie Luca 1-3
27 octombrie Luca 4-6
28 octombrie Luca 7-9
29 octombrie Luca 10-13
30 octombrie Luca 14-17
31 octombrie Luca 18-21
 

sus


 
NOIEMBRIE
1 noiembrie Luca 22-24
2 noiembrie Ioan 1-3
3 noiembrie Ioan 4-6
4 noiembrie Ioan 7-10
5 noiembrie Ioan 11-13
6 noiembrie Ioan 14-17
7 noiembrie Ioan 18-21
8 noiembrie Fapte 1-2
9 noiembrie Fapte 3-5
10 noiembrie Fapte 6-9
11 noiembrie Fapte 10-12
12 noiembrie Fapte 13-14
13 noiembrie Fapte 15-16
14 noiembrie Fapte 17-18
15 noiembrie Fapte 19-21
16 noiembrie Fapte 22-24
17 noiembrie Fapte 25-26
18 noiembrie Fapte 27-28
19 noiembrie Romani 1-4
20 noiembrie Romani 5-8
21 noiembrie Romani 9-11
22 noiembrie Romani 12-16
23 noiembrie 1 Corinteni 1-4
24 noiembrie 1 Corinteni 5-8
25 noiembrie 1 Corinteni 9-12
26 noiembrie 1 Corinteni 13-16
27 noiembrie 2 Corinteni 1-3
28 noiembrie 2 Corinteni 4-6
29 noiembrie 2 Corinteni 7-9
30 noiembrie 2 Corinteni 10-13
 
DECEMBRIE
1 decembrie Galateni 1-3
2 decembrie Galateni 4-6
3 decembrie Efeseni 1-3
4 decembrie Efeseni 4-6
5 decembrie Filipeni 1-4
6 decembrie Coloseni 1-4
7 decembrie 1 Tesaloniceni 1-5
8 decembrie 2 Tesaloniceni 1-3
9 decembrie 1 Timotei 1-3
10 decembrie 1 Timotei 4-6
11 decembrie 2 Timotei 1-4
12 decembrie Tit 1-3
13 decembrie Filimon
14 decembrie Evrei 1-4
15 decembrie Evrei 5-7
16 decembrie Evrei 8-10
17 decembrie Evrei 11-13
18 decembrie Iacov 1-2
19 decembrie Iacov 3-5
20 decembrie 1 Petru 1-2
21 decembrie 1 Petru 3-5
22 decembrie 2 Petru 1-3
23 decembrie 1 Ioan 1-2
24 decembrie 1 Ioan 3-5
25 decembrie 2 Ioan, 3 Ioan, Iuda
26 decembrie Apocalipsa 1-3
27 decembrie Apocalipsa 4-8
28 decembrie Apocalipsa 9-12
29 decembrie Apocalipsa 13-15
30 decembrie Apocalipsa 16-18
31 decembrie Apocalipsa 19-22
 

sus