Coloseni 4

1. Stăpânilor, dați robilor voștri ce le datorați, și ce li se cuvine, căci știți că și voi aveți un Stăpân în cer.
2. Stăruiți în rugăciune, vegheați în ea cu mulțumiri.
3. Rugați-vă tot odată și pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă o ușă pentru Cuvânt, ca să putem vesti taina lui Hristos, pentru care iată, mă găsesc în lanțuri:
4. ca s-o fac cunoscut așa cum trebuie să vorbesc despre ea.
5. Purtați-vă cu înțelepciune față de cei de afară; răscumpărați vremea.
6. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.
7. Tot ce este cu privire la mine, vă va spune Tihic, fratele preaiubit și slujitorul credincios, tovarășul meu de slujbă în Domnul.
8. Vi l-am trimis înadins, ca să luați cunoștință despre starea noastră, și să vă mângâie inimile.
9. L-am trimis împreună cu Onisim, fratele credincios și preaiubit, care este dintr-ai voștri. Ei vă vor spune tot ce se petrece pe aici.
10. Aristarh, tovarășul meu de temniță, vă trimite sănătate; tot așa și Marcu, vărul lui Barnaba (cu privire la care ați primit porunci… dacă vine la voi, să-l primiți bine),
11. și Isus, zis Iust: ei sunt din numărul celor tăiați împrejur, și singurii care au lucrat împreună cu mine pentru Împărăția lui Dumnezeu, oameni care mi-au fost de mângâiere.
12. Epafra, care este dintr-ai voștri, vă trimite sănătate. El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca, desăvârșiți și deplin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu.
13. Căci vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru cei din Ierapole.
14. Luca, doctorul preaiubit, și Dima, vă trimit sănătate.
15. Spuneți sănătate fraților din Laodicea, și lui Nimfa, și Bisericii din casa lui.
16. După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în Biserica Laodicenilor; și voi, la rândul vostru, să citiți epistola care vă va veni din Laodicea.
17. Și spuneți lui Arhip: "Ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul."
18. Urarea de sănătate este cu mâna mea: Pavel. Aduceți-vă aminte de lanțurile mele. Harul să fie cu voi! Amin.


Selectați alt capitol de mai jossus