Deuteronom 34

1. Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în fața Ierihonului. Și Domnul i-a arătat toată țara: de la Galaad până la Dan,
2. tot ținutul lui Neftali, țara lui Efraim și Manase, toată țara lui Iuda până la marea de apus,
3. partea de miază-zi, împrejurimile Iordanului, valea Ierihonului, cetatea finicilor, până la Țoar.
4. Domnul i-a zis: "Aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: "O voi da seminței tale." Ți-am arătat ca s-o vezi cu ochii tăi; dar nu vei intra în ea."
5. Moise, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după porunca Domnului.
6. Și Domnul l-a îngropat în vale, în țara Moabului, față în față cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi.
7. Moise era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit; vederea nu-i slăbise, și puterea nu-i trecuse.
8. Copiii lui Israel au plâns pe Moise treizeci de zile, în câmpia Moabului; și zilele acelea de plâns și de jale pentru Moise s-au sfârșit.
9. Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el, și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.
10. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față.
11. Nici unul nu poate fi pus alături de el, în ce privește toate semnele și minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări,
12. și în ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel.


Selectați alt capitol de mai jossus