Estera 5

1. A treia zi, Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea dinăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc, în casa împărătească, în fața ușii casei.
2. Când a văzut împăratul pe împărăteasa Estera în picioare în curte, ea a căpătat trecere înaintea lui. Și împăratul a întins Esterei toiagul împărătesc, pe care-l ținea în mână. Estera s-a apropiat, și a atins vârful toiagului.
3. Împăratul i-a zis: "Ce ai tu, împărăteasă Estero, și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, îți voi da."
4. Estera a răspuns: "Dacă împăratul găsește cu cale, să vină împăratul astăzi cu Haman la ospățul pe care i l-am pregătit."
5. Și împăratul a zis: "Duceți-vă îndată și aduceți pe Haman, cum dorește Estera." Împăratul s-a dus cu Haman la ospățul pe care-l pregătise Estera.
6. Și pe când beau vin, împăratul a zis Esterei: "Care este cererea ta? Ea îți va fi împlinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumătate din împărăție, o vei căpăta."
7. Estera a răspuns: "Iată ce cer și ce doresc.
8. Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului, și dacă găsește cu cale, împăratul să-mi împlinească cererea și să-mi facă dorința, să mai vină împăratul cu Haman și la ospățul pe care li-l voi pregăti, și mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui."
9. Haman a ieșit în ziua aceea, vesel și cu inima mulțumită. Dar, când a văzut, la poarta împăratului, pe Mardoheu care nu se scula nici nu se mișca înaintea lui, s-a umplut de mânie împotriva lui Mardoheu.
10. A știut totuși să se stăpânească, și s-a dus acasă. Apoi a trimis să aducă pe prietenii săi și pe nevasta sa Zereș.
11. Haman le-a vorbit despre strălucirea bogățiilor lui, despre numărul fiilor săi, despre tot ce făcuse împăratul ca să-l ridice în vrednicie, și despre locul pe care i-l dăduse mai presus de căpeteniile și slujitorii împăratului.
12. Și a adăugat: "Eu sunt chiar singurul pe care împărăteasa Estera l-a primit împreună cu împăratul la ospățul pe care l-a făcut, și sunt poftit și pe mâine la ea cu împăratul.
13. Dar toate acestea n-au nici un preț pentru mine, câtă vreme voi vedea pe Mardoheu, Iudeul acela, șezând la poarta împăratului."
14. Nevasta sa Zereș, și toți prietenii lui i-au zis: "Să se pregătească o spânzurătoare înaltă de cincizeci de coți, și mâine dimineață cere împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel la ospăț cu împăratul." Părerea aceasta a plăcut lui Haman, și a pus să pregătească spânzurătoarea.


Selectați alt capitol de mai jossus