Evrei 1

1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu,
2. la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor, și prin care a făcut și veacurile.
3. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor, și a șezut la dreapta Măririi în locurile prea înalte,
4. ajungând cu atât mai presus de îngeri, cu cât a moștenit un Nume mult mai minunat decât al lor.
5. Căci, căruia dintre îngeri a zis El vreodată: "Tu ești Fiul Meu; astăzi Te-am născut?" Și iarăși: "Eu Îi voi fi Tată, și El Îmi va fi Fiu?"
6. Și, când duce iarăși în lume pe Cel întâi născut, zice: "Toți îngerii lui Dumnezeu să I se închine!"
7. Și despre îngeri zice: "Din vânturi face îngeri ai Lui; și dintr-o flacără de foc, slujitori ai Lui";
8. pe când Fiului I-a zis: "Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate:
9. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii Tăi."
10. Și iarăși: "La început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul; și cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.
11. Ele vor pieri, dar Tu rămâi; toate se vor învechi ca o haină;
12. le vei face sul ca pe o manta, și vor fi schimbate; dar Tu ești același; și anii Tăi nu se vor sfârși."
13. Și căruia din îngeri i-a zis El vreodată: "Șezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut al picioarelor Tale?"
14. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea?


Selectați alt capitol de mai jossus