Exod 17

1. Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat din pustia Sin, după călătoriile zilnice, pe care poruncise Domnul să le facă; și au tăbărât la Refidim. Acolo poporul n-a găsit apă de băut.
2. Atunci poporul a căutat ceartă cu Moise. Ei au zis: "Dă-ne apă să bem!" Moise le-a răspuns: "Pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul?"
3. Poporul stătea acolo, chinuit de sete, și cârtea împotriva lui Moise. El zicea: "Pentru ce ne-ai scos din Egipt, ca să ne faci să murim de sete aici cu copiii și turmele noastre?"
4. Moise a strigat către Domnul, și a zis: "Ce să fac cu poporul acesta? Încă puțin, și au să mă ucidă cu pietre."
5. Domnul a zis lui Moise: "Treci înaintea poporului, și ia cu tine vreo câțiva din bătrânii lui Israel; ia-ți în mână și toiagul cu care ai lovit râul, și pornește!
6. Iată, Eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului; vei lovi stânca, și va țâșni apă din ea, și poporul va bea." Moise a făcut așa, în fața bătrânilor lui Israel.
7. El a numit locul acela "Masa și Meriba" (Ispită și ceartă), căci copiii lui Israel se certaseră, și ispitiseră pe Domnul, zicând: "Este oare Domnul în mijlocul nostru, sau nu este?"
8. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim.
9. Atunci Moise a zis lui Iosua: "Alege niște bărbați, și ieși de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână."
10. Iosua a făcut ce-i spusese Moise, și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron și Hur s-au suit pe vârful dealului.
11. Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel; și când își lăsa mână în jos, era mai tare Amalec.
12. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, și el a șezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul deoparte, iar altul de alta; și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui.
13. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul lui, cu tăișul sabiei.
14. Domnul a zis lui Moise: "Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri."
15. Moise a zidit un altar, și i-a pus numele "Domnul, steagul meu."
16. El a zis: "Pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta război împotriva lui Amalec, din neam în neam!"


Selectați alt capitol de mai jossus