Exod 2

1. Un om din casa lui Levi luase de nevastă pe o fată a lui Levi.
2. Femeia aceasta a rămas însărcinată, și a născut un fiu. A văzut că este frumos, și l-a ascuns trei luni.
3. Ne mai putând să-l ascundă, a luat un sicriaș de papură, pe care l-a uns cu lut și cu smoală; a pus copilul în el, și l-a așezat între trestii, pe malul râului.
4. Sora copilului pândea la o depărtare oarecare, ca să vadă ce are să i se întâmple.
5. Fata lui Faraon s-a pogorât la râu, să se scalde; și fetele care o însoțeau se plimbau pe marginea râului. Ea a zărit sicriașul în mijlocul trestiilor, și a trimis pe roaba ei să-l ia.
6. L-a deschis și a văzut copilul: era un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el, și a zis: "Este un copil de al Evreilor!"
7. Atunci sora copilului a zis fetei lui Faraon: "Să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile Evreilor, ca să-ți alăpteze copilul?"
8. "Du-te", i-a răspuns fata lui Faraon. Și fata s-a dus și a chemat pe mama copilului.
9. Fata lui Faraon i-a zis: "Ia copilul acesta, alăptează-mi-l, și îți voi plăti." Femeia a luat copilul, și l-a alăptat.
10. Copilul a crescut, și ea l-a adus fetei lui Faraon; și el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise (Scos); "căci", a zis ea, "l-am scos din ape."
11. În vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi, și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un Egiptean, care bătea pe un Evreu, unul dintre frații lui.
12. S-a uitat în toate părțile, și, văzând că nu este nimeni, a omorât pe Egiptean și l-a ascuns în nisip.
13. A ieșit și în ziua următoare; și iată că doi Evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate: "Pentru ce lovești pe semenul tău?"
14. Și omul acela a răspuns: "Cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine, cum ai omorât pe Egipteanul acela?" Moise s-a temut și a zis: "Nu mai încape îndoială că faptul este cunoscut.
15. Faraon a aflat ce se petrecuse, și căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon, și a locuit în țara Madian. A șezut lângă o fântână.
16. Preotul din Madian avea șapte fete. Ele au venit să scoată apă, și au umplut jgheaburile ca să adape turma tatălui lor.
17. Dar au venit păstorii, și le-au luat la goană. Atunci Moise s-a sculat, le-a ajutat, și le-a adăpat turma.
18. Când s-au întors ele la tatăl lor Reuel, el a zis: "Pentru ce vă întoarceți așa de curând azi?"
19. Ele au răspuns: "Un Egiptean ne-a scăpat din mâna păstorilor, și chiar ne-a scos apă, și a adăpat turma."
20. Și el a zis fetelor: "Unde este? Pentru ce ați lăsat acolo pe omul acela! Chemați-l să mănânce pâine!"
21. Moise s-a hotărât să locuiască la omul acela, care i-a dat de nevastă pe fiica sa Sefora.
22. Ea a născut un fiu, căruia el i-a pus numele Gherșom (Sunt străin aici); "căci", a zis el, "locuiesc ca străin într-o țară străină."
23. După multă vreme, împăratul Egiptului a murit; și copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei, și scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea, pe care li le smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu.
24. Dumnezeu a auzit gemetele lor, și Și-a adus aminte de legământul Său făcut cu Avraam, Isaac, și Iacov.
25. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel, și a luat cunoștință de ei.


Selectați alt capitol de mai jossus