Exod 28

1. Apropie de tine pe fratele tău Aaron și pe fiii săi, și ia-i dintre copiii lui Israel și pune-i deoparte în slujba Mea ca preoți: pe Aaron și pe fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar.
2. Fratelui tău Aaron, să-i faci haine sfinte, ca să-i slujească de cinste și podoabă.
3. Vorbește cu toți cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă veșmintele lui Aaron, ca să fie sfințit, și să-Mi împlinească slujbă de preot.
4. Iată veșmintele pe care le vor face: un pieptar, un efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghef, o mitră și un brâu. Să facă fratelui tău Aaron și fiilor săi, veșminte sfinte, ca să-Mi împlinească slujba de preot.
5. Să întrebuințeze aur, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și subțire.
6. Efodul să-l facă de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu, și de in subțire răsucit; să fie lucrat cu măiestrie.
7. Să aibă doi umerari uniți cu el; la cele două capete ale lui, să fie legat de ei.
8. Brâul să fie de aceeași lucrătură ca efodul și prins pe el; să fie de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu, și de in subțire răsucit.
9. Să iei apoi două pietre de onix, și să sapi pe ele numele fiilor lui Israel:
10. șase din numele lor pe o piatră, și alte șase pe a doua piatră, după șirul nașterilor.
11. Pe cele două pietre să sapi numele fiilor lui Israel, cum se face săpătura pe pietre și pe peceți; să le legi într-o ferecătură de aur.
12. Amândouă aceste pietre să le pui pe umerarii efodului, ca aducere aminte de fiii lui Israel; și Aaron le va purta numele înaintea Domnului, pe cei doi umeri ai lui, ca aducere aminte de ei.
13. Să faci apoi niște ferecături de aur,
14. și două lănțișoare de aur curat, pe care să le împletești în chip de sfori; și lanțurile acestea, împletite astfel, să le pui în ferecături.
15. Să faci apoi pieptarul judecății, lucrat cu măiestrie, să-l faci din aceeași lucrătură ca efodul; să-l faci de aur, de fir albastru, purpuriu și cărămiziu, și de in subțire răsucit.
16. Să fie în patru colțuri și îndoit; lungimea lui să fie de o palmă, și lățimea tot de o palmă.
17. În el să țeși o țesătură de pietre, și anume patru rânduri de pietre: în rândul întâi, un sardonix, un topaz, și un smarald;
18. în al doilea rând, un rubin, un safir, și un diamant;
19. în al treilea rând, un opal, un agat, și un ametist;
20. în al patrulea rând, un hrisolit, un onix, și un iaspis. Aceste pietre să fie legate în ferecătura lor de aur.
21. Să fie douăsprezece, după numele fiilor lui Israel, săpate ca niște peceți, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminții. –
22. Pentru pieptar să faci niște lănțișoare de aur curat, împletite ca niște sfori.
23. Să faci pentru pieptar două verigi de aur, și aceste două verigi de aur să le pui la cele două capete ale pieptarului.
24. Cele două lanțuri de aur împletite să le prinzi de cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului.
25. Iar celelalte două capete ale celor două lanțuri împletite să le prinzi de cele două ferecături, și să le pui peste umerarii efodului, în partea dinainte.
26. Să mai faci două verigi de aur, și să le pui la celelalte două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru care este îndreptată spre efod.
27. Și să mai faci alte două verigi de aur, pe care să le pui jos la cei doi umerari ai efodului pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se îmbucă efodul cu umerarii, deasupra brâului efodului.
28. Pieptarul cu verigile lui, să-l lege de verigile efodului cu o sfoară albastră, pentru ca pieptarul să stea țeapăn deasupra brâului efodului, și să nu poată să se miște de pe efod.
29. Când va intra Aaron în sfântul locaș, va purta pe inima lui numele fiilor lui Israel, săpate pe pieptarul judecății, ca să păstreze totdeauna aducerea aminte de ei înaintea Domnului. –
30. Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim, care să fie pe inima lui Aaron, când se va înfățișa el înaintea Domnului. Astfel, Aaron va purta necurmat pe inima lui judecata copiilor lui Israel, când se va înfățișa înaintea Domnului.
31. Mantia de sub efod s-o faci întreagă de materie albastră.
32. La mijloc, să aibă o gură pentru intrarea capului; și gura aceasta să aibă de jur împrejur o tivitură țesută, ca gura unei platoșe, ca să nu se rupă.
33. Pe margine, de jur împrejurul tiviturii, să pui niște rodii de culoare albastră, purpurie și cărămizie, presărate cu clopoței de aur:
34. un clopoțel de aur și o rodie, un clopoțel de aur și o rodie, pe toată marginea mantiei de jur împrejur.
35. Aaron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba; când va intra în locașul sfânt înaintea Domnului, și când va ieși din el, se va auzi sunetul clopoțeilor, așa că el nu va muri.
36. Să faci și o tablă de aur curat, și să sapi pe ea, cum se sapă pe o pecete: "Sfințenie Domnului."
37. S-o legi cu o sfoară albastră de mitră, în partea dinainte a mitrei.
38. Ea să fie pe fruntea lui Aaron; și Aaron va purta fărădelegile săvârșite de copiii lui Israel când își aduc toate darurile lor sfinte; ea va fi necurmat pe fruntea lui înaintea Domnului, pentru ca ei să fie plăcuți înaintea Lui.
39. Tunica s-o faci de in subțire; să faci o mitră de in subțire, și să faci un brâu lucrat la gherghef.
40. Fiilor lui Aaron să le faci tunici, să le faci brâie, și să le faci scufii, spre cinste și podoabă.
41. Să îmbraci cu ele pe fratele tău Aaron, și pe fiii lui împreună cu el. Să-i ungi, să-i închini în slujbă, să-i sfințești, și-Mi vor sluji ca preoți.
42. Fă-le izmene de in, ca să-și acopere goliciunea, de la brâu până la glezne.
43. Aaron și fiii lui le vor purta, când vor intra în cortul întâlnirii, sau când se vor apropia de altar, ca să facă slujba în locașul sfânt; astfel ei nu se vor face vinovați, și nu vor muri. Aceasta este o lege veșnică pentru Aaron și pentru urmașii lui după el.


Selectați alt capitol de mai jossus