Exod 32

1. Poporul, văzând că Moise zăbovește să se pogoare de pe munte, s-a strâns în jurul lui Aaron, și i-a zis: "Haide! fă-ne un dumnezeu care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut."
2. Aaron le-a răspuns: "Scoateți cerceii de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre, și aduceți-i la mine."
3. Și toți și-au scos cerceii de aur din urechi, și i-au adus lui Aaron.
4. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta, și a făcut un vițel turnat. Și ei au zis: "Israele! iată dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului."
5. Când a văzut Aaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui, și a strigat: "Mâine, va fi o sărbătoare în cinstea Domnului!"
6. A doua zi, s-au sculat dis-de-dimineață, și au adus arderi de tot și jertfe de mulțumire. Poporul a șezut de a mâncat și a băut; apoi s-au sculat să joace.
7. Domnul a zis lui Moise: "Scoală și pogoară-te; căci poporul tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat.
8. Foarte curând s-au abătut de la calea, pe care le-o poruncisem Eu; și-au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jertfe, și au zis: "Israele! iată dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului!"
9. Domnul a zis lui Moise: "Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat.
10. Acum, lasă-Mă; mânia Mea are să se aprindă împotriva lor: și-i voi mistui; dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare."
11. Moise s-a rugat Domnului, Dumnezeului său, și a zis: "Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare?
12. Pentru ce să zică Egiptenii: "Spre nenorocirea lor i-a scos, ca să-i omoare prin munți, și ca să-i șteargă de pe fața pământului?" Întoarce-Te din iuțeala mâniei Tale și lasă-Te de răul acesta, pe care vrei să-l faci poporului Tău.
13. Adu-ți aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, robii Tăi, cărora le-ai spus, jurându-Te pe Tine însuți: "Voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta, de care am vorbit, și ei o vor stăpâni în veac."
14. Și Domnul S-a lăsat de răul, pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.
15. Moise s-a întors și s-a pogorât de pe munte, cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta.
16. Tablele erau lucrarea lui Dumnezeu, și scrisul era scrisul lui Dumnezeu, săpat pe table.
17. Iosua a auzit glasul poporului, care scotea strigăte, și a zis lui Moise: "În tabără este un strigăt de război!"
18. Moise a răspuns: "Strigătul aceasta nu-i nici strigăt de biruitori, nici strigăt de biruiți; ce aud eu, este glasul unor oameni care cântă!"
19. Și, pe când se apropia de tabără, a văzut vițelul și jocurile. Moise s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână, și le-a sfărâmat de piciorul muntelui.
20. A luat vițelul, pe care-l făcuseră ei, și l-a ars în foc; l-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe fața apei, și a dat-o copiilor lui Israel s-o bea.
21. Moise a zis lui Aaron: "Ce ți-a făcut poporul acesta, de ai adus asupra lui un păcat atât de mare?"
22. Aaron a răspuns: "Să nu se aprindă de mânie domnul meu! Tu singur știi că poporul acesta este pornit la rău.
23. Ei mi-au zis: "Fă-ne un dumnezeu, care să meargă înaintea noastră; căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut!"
24. Eu le-am zis: "Cine are aur, să-l scoată!" Și mi l-au dat; l-am aruncat în foc, și din el a ieșit vițelul acesta."
25. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu, spre batjocura vrăjmașilor săi; –
26. s-a așezat la ușa taberei, și a zis: "Cine este pentru Domnul, să vină la mine!" Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el.
27. El le-a zis: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: "Fiecare din voi să se încingă cu sabia; mergeți și străbateți tabăra de la o poartă la alta, și fiecare să omoare pe fratele, pe prietenul și pe ruda sa."
28. Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise; și aproape trei mii de oameni au pierit în ziua aceea din popor.
29. Moise a zis: "Predați-vă azi în slujba Domnului, chiar cu jertfa fiului și fratelui vostru, pentru ca binecuvântarea Lui să vină astăzi peste voi!"
30. A doua zi, Moise a zis poporului: "Ați făcut un păcat foarte mare. Am să mă sui acum la Domnul: poate că voi căpăta iertare pentru păcatul vostru."
31. Moise s-a întors la Domnul, și a zis: "Ah! poporul acesta a făcut un păcat foarte mare! Și-au făcut un dumnezeu de aur.
32. Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci, șterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!"
33. Domnul a zis lui Moise: "Pe cel ce a păcătuit împotriva Mea, pe acela îl voi șterge din cartea Mea.
34. Du-te dar, și du poporul unde ți-am spus. Iată, Îngerul Meu va merge înaintea ta, dar în ziua răzbunării Mele, îi voi pedepsi pentru păcatul lor!"
35. Domnul a lovit cu urgie poporul, pentru că făcuse vițelul făurit de Aaron.


Selectați alt capitol de mai jossus