Exod 33

1. Domnul a zis lui Moise: "Du-te, și pornește de aici cu poporul, pe care l-ai scos din țara Egiptului; suie-te în țara, pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac și lui Iacov, zicând: "Seminței tale o voi da!"
2. Voi trimite înaintea ta un înger, și voi izgoni pe Canaaniți, Amoriți, Hetiți, Fereziți, Heviți și Iebusiți.
3. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte și miere. Dar Eu nu Mă voi sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat."
4. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat; și nimeni nu și-a pus podoabele pe el.
5. Și Domnul a zis lui Moise: "Spune copiilor și lui Israel: "Voi sunteți un popor încăpățânat; numai o clipă dacă M-aș sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncă-ți acum podoabele de pe tine, și voi vedea ce-ți voi face."
6. Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele, și au plecat de la muntele Horeb.
7. Moise a luat cortul lui și l-a întins afară din tabără, la o depărtare oare care; l-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul, se duceau la cortul întâlnirii, care era afară din tabără.
8. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare; fiecare stătea la ușa cortului său, și urmărea cu ochii pe Moise, până intra el în cort.
9. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se pogora și se oprea la ușa cortului, și Domnul vorbea cu Moise.
10. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului; tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui.
11. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieșea deloc din mijlocul cortului.
12. Moise a zis Domnului: "Iată, Tu îmi zici: "Du pe poporul acesta!" Și nu-mi arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă, Tu ai zis: "Eu te cunosc pe nume, și ai căpătat trecere înaintea Mea!"
13. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaște, și voi avea trecere înaintea Ta. Și gândește-Te că neamul aceasta este poporul Tău!"
14. Domnul a răspuns: "Voi merge Eu însumi cu tine, și îți voi da odihnă."
15. Moise i-a zis: "Dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.
16. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea Ta, eu și poporul Tău? Oare nu când vei merge Tu cu noi, și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul Tău, de toate popoarele de pe fața pământului?"
17. Domnul a zis lui Moise: "Voi face și ceea ce-mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea Mea, și te cunosc pe nume!"
18. Moise a zis: "Arată-mi slava Ta!"
19. Domnul a răspuns: "Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Mea, și voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur, și am milă de cine vreau să am milă!"
20. Domnul a zis: "Fața nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă și să trăiască!"
21. Domnul a zis: "Iată un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă.
22. Și când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii, și te voi acoperi cu mâna Mea, până voi trece.
23. Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, Mă vei vedea pe dinapoi; dar Fața Mea nu se poate vedea."


Selectați alt capitol de mai jossus