Exod 35

1. Moise a strâns toată adunarea copiilor lui Israel, și le-a zis: "Iată lucrurile, pe care a poruncit Domnul să le faceți.
2. Șase zile să lucrați, dar ziua a șaptea să vă fie sfântă; acesta este Sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua aceea, să fie pedepsit cu moartea.
3. Să n-aprinzi foc, în nici una din locuințele voastre, în ziua Sabatului."
4. Moise a vorbit întregii adunări a copiilor lui Israel, și a zis: "Iată ce a poruncit Domnul.
5. Luați din ce aveți și aduceți un prinos Domnului. – Fiecare să aducă prinos Domnului ce-l lasă inima: aur, argint, și aramă;
6. materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, in subțire și păr de capră;
7. piei de berbeci vopsite în roșu și piei de vițel de mare; lemn de salcâm,
8. untdelemn pentru sfeșnic, mirodenii pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare;
9. pietre de onix și alte pietre pentru împodobirea efodului și a pieptarului.
10. Toți cei iscusiți dintre voi să vină și să facă tot ce a poruncit Domnul:
11. locașul, cortul și acoperișul lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii și picioarele lui;
12. chivotul și drugii lui, capacul ispășirii și perdeaua dinăuntru pentru acoperirea chivotului;
13. masa și drugii ei, cu toate uneltele ei, și pâinile pentru punerea înaintea Domnului;
14. sfeșnicul cu uneltele lui, candelele lui, și untdelemnul pentru sfeșnic;
15. altarul pentru tămâie și drugii lui, untdelemnul pentru ungere și tămâia mirositoare, și perdeaua ușii de afară de la intrarea cortului;
16. altarul pentru arderile de tot, grătarul lui de aramă, drugii lui, și toate uneltele lui, ligheanul cu piciorul lui,
17. pânzele curții, stâlpii ei, picioarele ei, și perdeaua de la poarta curții;
18. țărușii cortului, țărușii curții, și funiile lor;
19. veșmintele preoțești pentru slujba sfântului locaș, veșmintele sfinte ale preotului Aaron, și veșmintele fiilor lui pentru slujbele preoțești."
20. Toată adunarea copiilor lui Israel a ieșit dinaintea lui Moise.
21. Toți cei cu tragere de inimă și bunăvoință au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui, și pentru veșmintele sfinte.
22. Au venit îndată bărbații și femeile, toți cei cu tragere de inimă, și au adus belciuge de nas, inele, cercei, brățări, salbe și tot felul de lucruri de aur; fiecare a adus prinosul de aur, pe care-l închinase Domnului.
23. Toți cei ce aveau ștofe (materii) vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu, in subțire și păr de capră, piei de berbeci vopsite în roșu, și piei de vițel de mare, le-au adus.
24. Toți cei ce puteau aduce prin ridicare un prinos de argint și de aramă, au adus prinosul Domnului. Toți cei ce aveau lemn de salcâm bun pentru lucrările rânduite pentru slujbă, l-au adus.
25. Toate femeile iscusite au tors cu mâinile lor, și au adus lucrul lor, și anume: tort vopsit în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și in subțire.
26. Toate femeile cu tragere de inimă și iscusite au tors păr de capră.
27. Fruntașii poporului au adus pietre de onix și alte pietre pentru efod și pieptar;
28. mirodenii și untdelemn, pentru sfeșnic, pentru untdelemnul ungerii și pentru tămâia mirositoare.
29. Toți copiii lui Israel, bărbați și femei, pe care-i trăgea inima să ajute la lucrul poruncit de Domnul prin Moise, au adus Domnului daruri de bună voie.
30. Moise a zis copiilor lui Israel: "Să știți că Domnul a ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda.
31. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu, duh de înțelepciune, pricepere, și știință, pentru tot felul de lucrări.
32. I-a dat putere să născocească planuri, să lucreze în aur, în argint și în aramă,
33. să sape în pietre și să le lege, să lucreze lemnul cu meșteșug, și să facă tot felul de lucrări meșteșugite.
34. I-a dat și darul să învețe pe alții, atât lui cât și lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan.
35. I-a umplut cu pricepere, ca să facă toate lucrările de săpătură în piatră, de cioplitură meșteșugită, de lucrat la gherghef și de țesut materii vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu și in subțire, să facă tot felul de lucrări și născociri de planuri.


Selectați alt capitol de mai jossus