Exod 4

1. Moise a răspuns, și a zis: "Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu. Ci vor zice: "Nu ți s-a arătat Domnul!"
2. Domnul i-a zis: "Ce ai în mână?" El a răspuns: "Un toiag."
3. Domnul a zis: "Aruncă-l la pământ." El l-a aruncat la pământ, și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el.
4. Domnul a zis lui Moise: "Întinde-ți mâna, și apucă-l de coadă." El a întins mâna și l-a apucat; și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiag în mâna lui.
5. "Iată", a zis Domnul, "ce vei face, ca să creadă că ți s-a arătat Domnul, Dumnezeul părinților lor: Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov."
6. Domnul i-a mai zis: "Bagă-ți mâna în sân." El și-a băgat mâna în sân; apoi a scos-o, și iată că mâna i se acoperise de lepră, și se făcuse albă ca zăpada.
7. Domnul a zis: "Bagă-ți din nou mâna în sân." El și-a băgat din nou mâna în sân; apoi a scos-o din sân; și iată că mâna se făcuse iarăși cum era carnea lui.
8. "Dacă nu te vor crede", a zis Domnul, "și nu vor asculta de glasul celui dintâi semn, vor crede glasul celui de al doilea semn.
9. Dacă nu vor crede nici aceste două semne, și nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu, și s-o torni pe pământ; și apa, pe care o vei lua din râu, se va preface în sânge pe pământ."
10. Moise a zis Domnului: "Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară; și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbești Tu robului Tău; căci vorba și limba mi-este încurcată."
11. Domnul i-a zis: "Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?
12. Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta, și te voi învăța ce vei avea de spus."
13. Moise a zis: "Ah! Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți."
14. Atunci Domnul S-a mâniat pe Moise, și a zis: "Nu-i oare acolo fratele tău Aaron, Levitul? Știu că el vorbește ușor. Iată că el însuși vine înaintea ta; și, când te va vedea, se va bucura în inima lui.
15. Tu îi vei vorbi, și vei pune cuvintele în gura lui; și Eu voi fi cu gura ta și cu gura lui; și vă voi învăța ce veți avea de făcut.
16. El va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură, și tu vei ține pentru el locul lui Dumnezeu.
17. Ia în mână toiagul acesta, cu care vei face semnele."
18. Moise a plecat; și, când s-a întors la socrul său Ietro, i-a zis: "Lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la frații mei, care sunt în Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc." Ietro a zis lui Moise: "Du-te în pace!"
19. Domnul a zis lui Moise, în Madian: "Du-te, întoarce-te în Egipt: căci toți cei ce umblau să-ți ia viața, au murit."
20. Moise și-a luat nevasta și copiii, i-a pus călare pe măgari, și s-a întors în țara Egiptului. Și-a luat în mână toiagul lui Dumnezeu.
21. Domnul a zis lui Moise: "Plecând ca să te întorci în Egipt, vezi, toate minunile pe care ți le pun în mână, să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împietri inima, și nu va lăsa pe popor să plece.
22. Tu vei zice lui Faraon: "Așa vorbește Domnul: "Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.
23. Îți spun: "Lasă pe fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească; dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut."
24. În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul, și a vrut să-l omoare.
25. Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său, și l-a aruncat la picioarele lui Moise, zicând: "Tu ești un soț de sânge pentru mine."
26. Și Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea: "Soț de sânge!" din pricina tăierii împrejur.
27. Domnul a zis lui Aaron: "Du-te înaintea lui Moise în pustie." Aaron a plecat: a întâlnit pe Moise la muntele lui Dumnezeu, și l-a sărutat.
28. Moise a făcut cunoscut lui Aaron toate cuvintele Domnului, care-l trimisese, și toate semnele, pe care-i poruncise să le facă.
29. Moise și Aaron și-au văzut de drum, și au adunat pe toți bătrânii copiilor lui Israel.
30. Aaron a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnul lui Moise; și Moise a făcut semnele înaintea poporului.
31. Poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferința; și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ.


Selectați alt capitol de mai jossus