Exod 5

1. Moise și Aaron s-au dus apoi la Faraon, și i-au zis: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel: "Lasă pe poporul Meu să plece, ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea Mea."
2. Faraon a răspuns: "Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui, și să las pe Israel să plece?" Eu nu cunosc pe Domnul, și nu voi lăsa pe Israel să plece."
3. Ei au zis: "Ni S-a arătat Dumnezeul Evreilor. Dă-ne voie să facem un drum de trei zile în pustie, ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie."
4. Și împăratul Egiptului le-a zis: "Moise și Aaron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre."
5. Faraon a zis: "Iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară, și voi mai voiți să-l faceți să-și înceteze lucrările?"
6. Și chiar în ziua aceea, Faraon a dat următoarea poruncă isprăvniceilor norodului și logofeților:
7. "Să nu mai dați poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor; ci să se ducă singuri să strângă paie.
8. Totuși să le cereți același număr de cărămizi, pe care le făceau mai înainte; să nu le scădeți nimic din ele, căci sunt niște leneși; de aceea strigă mereu: "Haidem să aducem jertfe Dumnezeului nostru."
9. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru, și să nu mai umble după năluci."
10. Isprăvniceii poporului și logofeții au venit și au spus poporului: "Așa vorbește Faraon: "Nu vă mai dau paie;
11. duceți-vă singuri de vă luați paie de unde veți găsi; dar nu vi se scade nimic din lucrul vostru."
12. Poporul s-a răspândit în toată țara Egiptului, ca să strângă miriște în loc de paie.
13. Isprăvniceii îi sileau, zicând: "Isprăviți-vă lucrul, zi de zi, ca și atunci când erau paie!"
14. Au bătut chiar pe logofeții copiilor lui Israel, puși peste ei de isprăvniceii lui Faraon. "Pentru ce", li se zicea, "n-ați isprăvit ieri și azi, ca mai înainte, numărul de cărămizi, care vă fusese hotărât?"
15. Logofeții copiilor lui Israel s-au dus să se plângă la Faraon, și i-au zis: "Pentru ce te porți așa cu robii tăi?
16. Robilor tăi nu li se mai dau paie ca mai înainte, și totuși ni se spune: "Faceți cărămizi!" Ba încă, robii tăi sunt și bătuți, ca și când poporul tău ar fi vinovat."
17. Faraon a răspuns: "Sunteți niște leneși și niște trântori! De aceea ziceți: "Haidem să aducem jertfe Domnului!"
18. Acum, duceți-vă îndată de lucrați; nu vi se vor da paie, și veți face același număr de cărămizi."
19. Logofeții copiilor lui Israel au văzut în ce stare nenorocită erau, când li se zicea: "Nu vi se scade nimic din numărul de cărămizi; ci în fiecare zi să faceți lucrul cuvenit unei zile."
20. Când au ieșit de la Faraon, au întâlnit pe Moise și pe Aaron, care îi așteptau.
21. Și le-au zis: "Să vă vadă Domnul, și să judece! Voi ne-ați făcut urâți lui Faraon și slujitorilor lui; ba încă le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare."
22. Moise s-a întors la Domnul, și a zis: "Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis?
23. De când m-am dus la Faraon ca să-i vorbesc în Numele Tău, el face și mai rău poporului acestuia; și n-ai izbăvit pe poporul Tău."


Selectați alt capitol de mai jossus