Ezechiel 12

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărătnici, care au ochi să vadă și nu văd, urechi de auzit și n-aud; căci sunt o casă de răzvrătiți.
3. De aceea, fiul omului, pregătește-ți lucrurile de călătorie, și pleacă ziua, sub ochii lor! Pleacă, în fața lor, din locul unde ești și du-te în alt loc: poate că vor vedea că sunt o casă de îndărătnici.
4. Scoate-ți lucrurile ca niște lucruri de călătorie, ziua, sub ochii lor; dar pleacă seara, în fața lor, cum pleacă cei ce se duc în robie.
5. Să spargi zidul sub ochii lor, și să-ți scoți lucrurile pe acolo.
6. Să le pui pe umăr sub ochii lor, să le scoți afară pe negură, să-ți acoperi fața și să nu te uiți la pământ; căci vreau să fii un semn pentru casa lui Israel."
7. Am făcut cum mi se poruncise: mi-am scos lucrurile ziua ca pentru călătorie, seara am spart zidul cu mâna, și le-am scos pe negură și le-am pus pe umăr, în fața lor.
8. Dimineața însă, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
9. "Fiul omului, nu ți-a zis casa lui Israel, această casă de îndărătnici: "Ce faci?"
10. Spune-le: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Prorocia aceasta privește pe domnul care este la Ierusalim, și pe toată casa lui Israel, care se află acolo."
11. Spune: "Eu sunt un semn pentru voi! Cum am făcut eu, așa li se va face și lor: se vor duce într-o țară străină în robie.
12. Domnitorul care este în mijlocul lor își va pune lucrurile pe umăr și va pleca pe negură; vor sparge zidul ca să-l scoată afară; își va acoperi fața, ca să nu vadă pământul cu ochii.
13. Îmi voi întinde mreaja peste el, și va fi prins în lațul Meu; îl voi duce la Babilon, în țara Haldeilor; dar nu-i va vedea, și va muri acolo.
14. Pe toți cei ce stau în jurul lui și îi sunt de ajutor, și pe toate oștile lui, îi voi risipi în toate vânturile, și voi scoate sabia după ei.
15. Atunci vor ști că Eu sunt Domnul, când îi voi împrăștia printre neamuri, și îi voi risipi în felurite țări.
16. Dar voi lăsa din ei vreo câțiva oameni care vor scăpa de sabie, de foamete și de ciumă, ca să istorisească toate urâciunile lor printre neamurile la care vor merge, și să știe că Eu sunt Domnul."
17. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
18. "Fiul omului, îți vei mânca pâinea tremurând, și îți vei bea apa cu neliniște și groază.
19. Spune poporului din țară: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu, despre locuitorii Ierusalimului din țara lui Israel: "Ei își vor mânca pâinea cu neliniște, și își vor bea apa cu groază; căci țara le va fi jefuită de tot ce are, din pricina silniciei tuturor celor ce o locuiesc.
20. Cetățile pline cu popor vor fi nimicite, și țara va fi pustiită, ca să știți că Eu sunt Domnul."
21. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
22. "Fiul omului, ce înseamnă acest cuvânt de batjocură, pe care-l întrebuințați în țara lui Israel: "Zilele se lungesc, și toate vedeniile rămân neîmplinite?"
23. De aceea spune-le: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Voi face să înceteze acest cuvânt de batjocură, și nu se va mai întrebuința în Israel. De aceea spune-le: "Se apropie zilele, și toate vedeniile se vor împlini!"
24. Căci nu vor mai fi vedenii mincinoase, nici prorociri înșelătoare, în mijlocul casei lui Israel!
25. Căci Eu, Domnul, voi vorbi; ce voi spune se va împlini, și nu va mai fi amânat; da, în zilele voastre, casă de îndărătnici, voi rosti un cuvânt și-l voi împlini, zice Domnul, Dumnezeu."
26. Cuvântul Domnului mi-a vorbit apoi astfel:
27. "Fiul omului, iată, casa lui Israel zice: "Vedeniile pe care le are el nu sunt aproape să se împlinească, și prorocește pentru vremuri depărtate!"
28. De aceea spune-le: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor Mele; ci cuvântul, pe care-l voi rosti, se va împlini, zice Domnul, Dumnezeu."


Selectați alt capitol de mai jossus