Ezechiel 23

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, erau două femei, fiice ale aceleiași mame.
3. Ele au curvit în Egipt, au curvit în tinerețea lor; acolo le-au fost strânse țâțele, acolo le-a fost atins sânul fecioresc.
4. Cea mai mare se chema Ohola, și sora ei Oholiba. Erau ale Mele, și au născut fii și fiice." Ohola este Samaria; Oholiba este Ierusalimul.
5. Ohola nu Mi-a fost credincioasă; s-a aprins de dragoste pentru ibovnicii ei, după Asirieni, vecinii ei,
6. îmbrăcați cu ștofe vopsite în albastru, dregători și căpetenii, toți tineri și plăcuți, călăreți călare pe cai.
7. Ea a curvit cu ei, cu toată fruntea copiilor Asiriei; s-a spurcat cu toți aceia pentru care umbla nebună, s-a spurcat cu toți idolii lor.
8. Nu s-a lăsat nici de curviile ei din Egipt, căci aceștia se culcaseră cu ea din tinerețea ei, îi atinseseră sânul fecioresc, și își vărsaseră curviile peste ea.
9. De aceea, am dat-o în mâinile ibovnicilor ei, în mâinile copiilor Asiriei, pentru care se aprinsese de dragoste.
10. Ei i-au descoperit goliciunea, i-au luat fiii și fiicele, și pe ea au ucis-o cu sabia, de i s-a dus vestea printre femei, după judecățile făcute de ei asupra ei.
11. Sora ei Oholiba a văzut lucrul acesta, și a fost mai fără frâu, decât ea în patima ei; și a întrecut pe sora sa în curvii.
12. Ea s-a aprins de dragoste după copiii Asiriei, după dregători și căpetenii, vecinii ei, îmbrăcați în chip strălucit, călăreți călare pe cai, toți tineri și plăcuți.
13. Am văzut că se spurcase, întocmai ca cea dintâi din amândouă.
14. Ea a mers chiar mai departe în curviile ei. A zărit pe ziduri niște zugrăveli de bărbați, niște icoane de Haldei zugrăviți cu culoare roșie,
15. cu brâie împrejurul coapselor lor, cu turbane de felurite culori pe cap, toți având înfățișarea unor viteji, după felul Babilonenilor, a căror țară de naștere este Haldea; și s-a aprins după ei,
16. la cea dintâi privire, și le-a trimis soli în Haldea.
17. Și copiii Babilonului au venit la ea, în patul de dragoste, și au spurcat-o cu curviile lor. Așa că ea s-a spurcat cu ei, și apoi inima i s-a înstrăinat de ei.
18. Și când și-a dezgolit ea necurăția, și-a descoperit goliciunea, și inima Mea s-a înstrăinat de ea, cum se înstrăinase și de sora sa.
19. Dar ea și-a înmulțit curviile tot mai mult, gândindu-se iarăși la zilele tinereții ei, când curvea în țara Egiptului.
20. Ea s-a aprins după niște necurați, a căror carne era ca a măgarilor, și a căror apropiere era ca a armăsarilor.
21. Astfel, ți-ai înnoit iarăși nelegiuirile tinereții tale, când Egiptenii îți strângeau țâțele, din pricina sânului tău fecioresc.
22. De aceea, Oholiba, așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Iată că ațâț împotriva ta pe ibovnicii tăi, de care ți-ai înstrăinat inima, și-i aduc din toate părțile împotriva ta:
23. pe Babiloneni și pe toți Haldeii, căpitani, voievozi și domni, și pe toți copiii Asiriei împreună cu ei, tineri și plăcuți, toți dregători și căpetenii, oameni vestiți, toți călare pe cai.
24. Ei vin împotriva ta cu arme, care și roți, și cu o mulțime de popoare. Cu scut, pavăză și coifuri, înaintează din toate părțile împotriva ta. Lor le încredințez judecata, și te vor judeca după legile lor.
25. Te fac să-Mi simți gelozia, și se vor purta cu urgie cu tine. Îți vor tăia nasul și urechile, și sămânța ta va cădea lovită de sabie. Îți vor lua fiii și fiicele, și ce-ți va mai rămâne, va fi mâncat de foc.
26. Te vor dezbrăca de haine, și vor lua podoabele scumpe cu care te gătești.
27. Voi pune astfel capăt nelegiuirilor tale și curviilor tale din țara Egiptului. Așa că nu-ți vei mai îndrepta privirile spre ei, și nu te vei mai gândi la Egipt.
28. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Iată, te dau în mâinile acelora de care ți s-a înstrăinat inima.
29. Se vor purta cu ură cu tine; îți vor ridica toate bogățiile, și te vor lăsa goală, goală de tot. Rușinea necurățiilor tale se va descoperi, rușinea nelegiuirilor și curviilor tale.
30. Lucrurile acestea ți se vor întâmpla, pentru că ai curvit cu neamurile, pentru că te-ai spurcat cu idolii lor.
31. Ai mers pe calea surorii tale, de aceea, și Eu îți pun potirul ei în mână.
32. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Vei bea potirul surorii tale, cel larg și adânc; vei ajunge de râs și de batjocură. Încape mult în el!
33. Te vei umple de beție și durere; căci potirul surorii tale Samaria este un potir de groază și spaimă!
34. Îl vei bea și îl vei goli, îi vei roade cioburile, și-ți vei sfâșia țâțele. Căci Eu am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu."
35. De aceea așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Pentru că M-ai uitat, pentru că M-ai aruncat la spate-ți, poartă-ți și tu acum pedeapsa nelegiuirilor și curviilor tale."
36. Domnul mi-a zis: "Fiul omului, vrei să judeci pe Ohola și Oholiba? Pune-le înainte urâciunile lor!
37. Ele s-au dedat la preacurvie, și pe mâinile lor este sânge: au preacurvit cu idolii lor; și copiii pe care Mi-i născuseră, i-au trecut prin foc în cinstea lor, ca să-i mănânce!
38. Afară de aceasta iată ce Mi-au mai făcut: Mi-au spurcat Locașul cel sfânt în aceeași zi, și Mi-au pângărit Sabatele.
39. Căci după ce și-au jertfit copiii la idolii lor, tot în ziua aceea s-au dus și în Locașul Meu cel sfânt, ca să-l spurce. Iată ce au făcut în Casa Mea.
40. Au umblat chiar după oamenii, care veneau de departe, le-au trimis soli, și iată că ei au venit. Pentru ei te-ai scăldat tu, te-ai sulemenit la ochi, și te-ai gătit cu podoabele tale;
41. ai șezut pe un pat măreț, înaintea căruia era întinsă o masă, pe care ai pus tămâia și untdelemnul Meu.
42. S-au auzit strigătele unei mulțimi vesele; și cu mulțimea aceasta de oameni de rând au adus niște bețivi din pustie, care au pus brățări în mâinile celor două surori și mândre cununi pe capetele lor.
43. Am zis atunci cu privire la curva cea bătrână: "Și acum își va urma ea oare curviile, și tot vor mai veni la ea?"
44. Și au venit la ea cum vin la o curvă; așa s-au dus la Ohola și Oholiba, la aceste femei nelegiuite.
45. De aceea oamenii fără prihană le vor osândi, cum se osândesc femeile preacurve, cum se osândesc cele ce varsă sânge; căci sunt prea curve, și au sânge pe mâini.
46. Căci așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Voi aduce împotriva lor o mulțime de gloată mare, și le voi da pradă chinului și jafului.
47. Adunarea le va ucide cu pietre, și le va doborî cu lovituri de sabie; le vor ucide fiii și fiicele lor, și le vor arde casele cu foc.
48. Voi face astfel să înceteze nelegiuirea în țară; ca toate femeile să ia învățătură, și să nu mai facă o nelegiuire ca a voastră!
49. Vi se va răsplăti astfel nelegiuirea, și veți purta păcatele săvârșite cu idolii voștri, și veți ști că Eu sunt Domnul, Dumnezeu!"


Selectați alt capitol de mai jossus