Ezechiel 29

1. În anul al zecelea, în ziua a douăsprezecea a lunii a zecea, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Faraon, împăratul Egiptului, și prorocește împotriva lui și împotriva întregului Egipt!
3. Vorbește, și spune: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Iată că am necaz pe tine, Faraoane, împăratul Egiptului, crocodil mare, care te culci în mijlocul râurilor tale, și zici: "Râul meu Nilul este al meu, eu l-am făcut!"
4. Îți voi pune însă un cârlig în fălci, voi lipi peștii râurilor tale de solzii tăi, și te voi scoate din mijlocul râurilor tale, cu toți peștii care se află în ele, și care se vor lipi de solzii tăi.
5. Te voi arunca în pustie, pe tine și pe toți peștii din râurile tale. Vei cădea pe fața ogoarelor, nu vei fi ridicat, nici îngropat; ci te voi da de mâncare fiarelor pământului și păsărilor cerului.
6. Și toți locuitorii Egiptului vor ști că Eu sunt Domnul, pentru că au fost o proptea de trestie pentru casa lui Israel.
7. Când au pus mâna pe tine, te-ai rupt, și le-ai străpuns tot umărul; când s-au proptit de tine, te-ai sfărâmat, și le-ai scrântit șoldurile."
8. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată, voi aduce sabia împotriva ta, și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău oamenii și vitele.
9. Țara Egiptului va ajunge o pustietate și un pustiu, și vor ști că Eu sunt Domnul, pentru că a zis: "Nilul este al meu, eu l-am făcut!"
10. De aceea iată că am necaz pe tine și pe râurile tale, și voi preface țara Egiptului într-un pustiu și într-o pustietate, de la Migdol până la Siena și până la hotarele Etiopiei.
11. Nici picior de om nu va trece prin ea, nici picior de vită nu va trece prin ea, și va rămâne patru zeci de ani fără să fie locuită.
12. Voi preface țara Egiptului într-o pustietate în mijlocul altor țări pustiite, și cetățile ei vor fi pustii între alte cetăți pustii, timp de patruzeci de ani. Iar pe Egipteni îi voi risipi printre neamuri, și-i voi împrăștia în felurite țări.
13. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "După patru zeci de ani, voi strânge pe Egipteni din mijlocul popoarelor între care îi voi risipi.
14. Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai Egiptului, îi voi aduce înapoi în țara Patros, în țara lor de baștină, și vor alcătui acolo o împărăție slabă.
15. Da, va fi cea mai neînsemnată dintre împărății, și nu se va mai înălța peste neamuri; îi voi împuțina, ca să nu stăpânească peste neamuri.
16. Împărăția aceasta nu va mai fi pentru casa lui Israel o pricină de încredere; ci îi va aduce aminte de nelegiuirea ei, când se întorcea spre ei. Și vor ști că Eu sunt Domnul, Dumnezeu."
17. În al douăzeci și șaptelea an, în ziua întâi a lunii întâi, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
18. "Fiul omului, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și-a pus oastea să facă o slujbă grea împotriva Tirului. Toate capetele au ajuns pleșuve, toți umerii sunt jupuiți, și n-a luat de la Tir nici o plată, nici el, nici oastea lui, pentru slujba pe care a făcut-o împotriva lui.
19. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată că dau lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, țara Egiptului; el îi va ridica bogățiile, o va prăda, și o va jefui; aceasta va fi plata oștii lui!
20. Ca plată pentru slujba făcută împotriva Tirului, îi dau țara Egiptului; căci pentru Mine s-au ostenit, zice Domnul Dumnezeu.
21. "În ziua aceea, voi da tărie casei lui Israel, și-ți voi deschide gura veselă în mijlocul lor; și vor ști că Eu sunt Domnul."


Selectați alt capitol de mai jossus