Ezechiel 37

1. Mâna Domnului a venit peste mine, și m-a luat în Duhul Domnului, și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase.
2. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii, și erau uscate de tot.
3. El mi-a zis: "Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învie?" Eu am răspuns: "Doamne, Dumnezeule, tu știi lucrul acesta!"
4. El mi-a zis: "Prorocește despre oasele acestea, și spune-le: "Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului!
5. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea: "Iată că voi face să intre în voi un duh, și veți învia!
6. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune duh în voi, și veți învia. Și veți ști că Eu sunt Domnul."
7. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet, și iată că s-a făcut o mișcare, și oasele s-au apropiat unele de altele!
8. M-am uitat, și iată că le-au venit vine, carnea a crescut, și le-a acoperit pielea pe deasupra; dar nu era încă duh în ele.
9. El mi-a zis: "Prorocește, și vorbește duhului! Prorocește, fiul omului, și zi duhului: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia, ca să învie!"
10. Am prorocit, cum mi se poruncise. Și a intrat duhul în ei, și au înviat, și au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la număr.
11. El mi-a zis: "Fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic: "Ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea; suntem pierduți!"
12. De aceea, prorocește, și spune-le: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu, și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel.
13. Și veți ști că Eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele, și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu!
14. Voi pune Duhul Meu în voi, și veți trăi; vă voi așeza iarăși în țara voastră, și veți ști că Eu, Domnul, am vorbit și am făcut, zice Domnul."
15. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
16. "Fiul omului, ia o bucată de lemn, și scrie pe ea: "Pentru Iuda și pentru copiii lui Israel, care sunt tovarășii lui." Ia apoi o altă bucată de lemn, și scrie pe ea: "Pentru Iosif, lemnul lui Efraim, și pentru toată casa lui Israel, care este tovarășa lui."
17. După aceea, împreună-le una cu alta, într-o singură bucată, așa încât să fie una în mâna ta.
18. Și când îți vor zice copiii poporului tău: "Nu vrei să ne lămurești ce înseamnă lucrul acesta?"
19. să le răspunzi: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată că voi lua toiagul de lemn al lui Iosif, care este în mâna lui Efraim, și al semințiilor lui Israel care-i sunt tovarășe, le voi uni cu toiagul lui Iuda, și voi face un singur lemn, așa că vor fi una în mâna Mea."
20. Toiegele de lemn, pe care vei scrie, să le ții astfel în mâna ta, sub ochii lor.
21. Și să le spui: "Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Iată, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus, îi voi strânge din toate părțile, și-i voi aduce înapoi în țara lor.
22. Voi face din ei un singur neam în țară, pe munții lui Israel; toți vor avea un singur împărat, și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărțiți în două împărății.
23. Nici nu se vor mai spurca, prin idolii lor, cu urâciunile lor, și cu toate fărădelegile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu care au păcătuit, și-i voi curăți; ei vor fi poporul Meu, și Eu voi fi Dumnezeul lor.
24. Robul Meu David va fi împărat peste ei, și toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile Mele, vor păzi legile mele și le vor împlini.
25. Vor locui iarăși în țara, pe care am dat-o robului Meu Iacov, și pe care au locuit-o și părinții voștri. Da, vor locui în ea, ei, copiii lor, și copiii copiilor lor, pe vecie, și Robul Meu David va fi voievodul lor în veci.
26. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veșnic cu ei; îi voi sădi și-i voi înmulți, și voi pune locașul Meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna.
27. Locuința Mea va fi între ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu.
28. Și neamurile vor ști că Eu sunt Domnul, care sfințește pe Israel, când Locașul Meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor."


Selectați alt capitol de mai jossus