Ezechiel 38

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog, spre domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, și prorocește împotriva lui!
3. Și spune: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului!
4. Te voi târî, și-ți voi pune un cârlig în fălci; te voi scoate, pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză, și care toți mânuiesc sabia;
5. împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif:
6. Gomerul cu toate oștile lui, țara Togarmei, din fundul miazănoaptei, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine!
7. Pregătește-te dar, fii gata, tu, și toată mulțimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor!
8. După multe zile, vei fi în fruntea lor; în vremea de apoi, vei merge împotriva țării, ai cărei locuitori, scăpați de sabie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel care multă vreme fuseseră pustii; dar, fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi liniștiți în locuințele lor.
9. Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara, tu cu toate oștile tale, și multe popoare cu tine.
10. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "În ziua aceea, multe gânduri îți vor veni în minte, și vei urzi planuri rele.
11. Vei zice: "Mă voi sui împotriva țării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți, care stau fără griji în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri, și neavând nici zăvoare, nici porți! –
12. Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii, și locuiește în mijlocul pământului."
13. Seba și Dedan, negustorii din Tars și toți puii lor de lei, îți vor zice: "Vii să iei pradă? Pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuții, și să faci o pradă mare?"
14. De aceea prorocește, fiul omului, și spune lui Gog: "Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Da, în ziua când poporul Meu Israel va trăi în liniște, vei porni din țara ta,
15. și vei veni din fundul miazănoaptei, tu și multe popoare cu tine, toți călare pe cai, o mare mulțime și o puternică oștire!
16. Vei înainta împotriva poporului Meu Israel, ca un nor, care va acoperi țara. În zilele de apoi, te voi aduce împotriva țării Mele, ca să Mă cunoască neamurile, când voi fi sfințit în tine sub ochii lor, Gog!"
17. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Nu ești tu acela despre care am vorbit odinioară, prin robii Mei prorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile, că te voi aduce împotriva lor?
18. În ziua aceea, însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, Mi se va sui în nări mânia aprinsă.
19. O spun, în gelozia și în focul mâniei Mele: În ziua aceea, va fi un mare cutremur în țara lui Israel.
20. Peștii mării și păsările cerului vor tremura de Mine, și fiarele câmpului și toate târâtoarele care se târăsc pe pământ, și toți oamenii care sunt pe fața pământului; munții se vor răsturna, pereții stâncilor se vor prăbuși, și toate zidurile vor cădea la pământ.
21. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toți munții Mei, zice Domnul Dumnezeu; sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său.
22. Îl voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaie năpraznică și prin pietre de grindină; voi ploua foc și pucioasă peste el, peste oștile lui, și peste popoarele cele multe, care vor fi cu el.
23. Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia, Mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor, și vor ști că Eu sunt Domnul."


Selectați alt capitol de mai jossus