Ezechiel 43

1. M-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit.
2. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul Său era ca urletul unor ape mari, și pământul strălucea de slava Sa.
3. Vedenia aceasta semăna cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc cetatea; și vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem, lângă râul Chebar. Și am căzut cu fața la pământ.
4. Slava Domnului a intrat în Casă pe poarta dinspre răsărit.
5. Atunci, Duhul m-a răpit și m-a dus în curtea dinăuntru. Și Casa era plină de slava Domnului!
6. Am auzit pe cineva vorbindu-mi din Casă, și un om stătea lângă mine.
7. El mi-a zis: "Fiul omului, acesta este locul scaunului Meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor Mele; aici voi locui veșnic în mijlocul copiilor lui Israel! Casa lui Israel și împărații lor nu-Mi vor mai pângări Numele Meu cel sfânt, prin curviile lor și prin trupurile moarte ale împăraților lor la moartea lor,
8. ca atunci când își puneau pragul lor lângă pragul Meu, stâlpii lor lângă stâlpii Mei, și nu era decât un zid între Mine și ei. Așa au pângărit ei Numele Meu cel sfânt cu urâciunile pe care le-au săvârșit; de aceea i-am mistuit în mânia Mea.
9. Acum vor depărta de la Mine curviile lor și trupurile moarte ale împăraților lor, și voi locui veșnic în mijlocul lor.
10. Tu, însă, fiul omului, arată Templul acesta casei lui Israel; ei să-i măsoare planul, și să roșească de nelegiuirile lor.
11. Dacă vor roși de toată purtarea lor, arată-le chipul casei acesteia, întocmirea ei, ieșirile și intrările ei, toate planurile și toate legile ei; zugrăvește-le-o sub ochi, ca să păzească toate planurile ei, toate poruncile ei și toate orânduirile ei, și să facă întocmai după ele.
12. Aceasta este legea privitoare la Casă. Pe vârful muntelui, tot locul pe care-l va cuprinde ea, este prea sfânt. Iată, aceasta este legea asupra Casei.
13. Iată măsurile altarului, în coți; fiecare cot era cu o palmă mai lung decât cotul obișnuit. Temelia era înaltă de un cot, și lată de un cot; și pervazul dimprejur avea o lățime de un lat de mână; aceasta era propteaua altarului.
14. De la temelia de pe pământ până la pervazul de jos erau doi coți, și o lățime de un cot; și de la pervazul cel mic până la cel mare erau patru coți, și un cot lățime.
15. Altarul avea o vatră de patru coți; și din vatra altarului se înălțau patru coarne.
16. Vatra altarului avea o lungime de doisprezece coți, o lățime de doisprezece coți, și cu cele patru laturi ale lui făcea un pătrat.
17. Pervazul avea patrusprezece coți lungime pe patrusprezece coți lățime, în cele patru laturi ale lui; marginea de sus era de o jumătate de cot; temelia era lată de un cot de jur împrejur, și treptele erau îndreptate spre răsărit.
18. El mi-a zis: "Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Iată legile cu privire la altar, pentru ziua când îl vor face, ca să aducă pe el arderi de tot și să stropească sângele.
19. Să dai preoților, Leviților, care sunt din sămânța lui Țadoc și care se apropie de Mine ca să-Mi slujească, zice Domnul Dumnezeu, un vițel pentru jertfa de ispășire.
20. Să iei din sângele lui, și să ungi cele patru coarne ale altarului, cele patru colțuri ale pervazului, și marginea care-l înconjoară; să curățești astfel altarul și să faci ispășire pentru el.
21. Să iei vițelul pentru ispășite, și să-l ardă într-un loc anume lângă Casă, afară din sfântul Locaș.
22. În ziua a doua, să aduci ca jertfă de ispășire un țap fără cusur, ca să curețe altarul, cum l-au curățit cu vițelul.
23. După ce vei isprăvi de făcut ispășirea, să aduci un vițel fără cusur, și un berbec din turmă fără cusur.
24. Să-i aduci înaintea Domnului; preoții să-i presare cu sare, și să-i aducă Domnului ca ardere de tot.
25. Timp de șapte zile, să jertfești în fiecare zi un țap ca jertfă de ispășire; să jertfească și un vițel și un berbec din turmă, amândoi fără cusur.
26. Timp de șapte zile, vor face ispășirea și curățirea altarului, și-l vor sfinți astfel.
27. După ce se vor împlini aceste zile, de la ziua a opta înainte, preoții să aducă pe altar arderile voastre de tot, și jertfele voastre de mulțumire. Și vă voi fi binevoitor, zice Domnul Dumnezeu."


Selectați alt capitol de mai jossus