Ezechiel 48

1. Iată numele semințiilor. La marginea de miază noapte, de-a lungul drumului de la Hetlon, cum mergi spre Hamat și Harțar-Enon, la hotarul Damascului de la miază noapte spre Hamat, de la răsărit până spre apus: partea lui Dan.
2. Lângă hotarul lui Dan, de la răsărit până la apus, partea lui Așer.
3. Lângă hotarul lui Așer, de la răsărit până la apus partea lui Neftali.
4. Lângă hotarul lui Neftali, de la răsărit până la apus, partea lui Manase.
5. Lângă hotarul lui Manase, de la răsărit până la apus, partea lui Efraim.
6. Lângă hotarul lui Efraim, de la răsărit până la apus, partea lui Ruben.
7. Lângă hotarul lui Ruben, de la răsărit până la apus, partea lui Iuda.
8. Lângă hotarul lui Iuda, de la răsărit până la apus, va fi partea sfântă pe care o veți despărți, lată de douăzeci și cinci de mii de coți și lungă cât una din părțile de la răsărit până la apus; în mijlocul ei va fi sfântul Locaș.
9. Partea pe care o veți despărți pentru Domnul, va avea douăzeci și cinci de mii de coți lungime în lungime și zece mii în lățime.
10. Această parte sfântă va fi a preoților: douăzeci și cinci de mii de coți la miază noapte, zece mii în lat la apus, zece mii în lat la răsărit, și douăzeci și cinci de mii în lung la miazăzi. În mijloc însă va fi sfântul Locaș al Domnului.
11. Ea va fi a preoților sfințiți, a fiilor lui Țadoc, care au făcut slujba sfântului Meu Locaș, care nu s-au rătăcit ca Leviții, când se rătăceau copiii lui Israel.
12. Ea va fi a lor, ca parte prea sfântă, luată din partea țării, care va fi deosebită Domnului, lângă hotarul Leviților.
13. Leviții vor avea, alăturea cu hotarul preoților, douăzeci și cinci de mii de coți în lung și zece mii în lat, douăzeci și cinci de mii în toată lungimea și zece mii în lățime.
14. Nu vor putea să vândă nimic din ea nici să schimbe; și această pârgă a țării nu va putea fi înstrăinată, căci este închinată Domnului.
15. Ceilalți cinci mii de coți însă, care mai rămân în lat înaintea celor douăzeci și cinci de mii, vor fi dați cetății ca loc obișnuit, pentru locuințe și pășune; și cetatea va fi la mijloc.
16. Iată-i măsurile: înspre miază noapte patru mii cinci sute de coți, înspre miazăzi patru mii cinci sute, înspre răsărit patru mii cinci sute, înspre apus patru mii cinci sute.
17. Cetatea va avea o împrejurime de două sute cincizeci de coți la miază noapte, două sute cincizeci la miazăzi, două sute cinci zeci la răsărit, și două sute cinci zeci la apus.
18. Rămășița din lungime, de lângă partea sfântă, zece mii la răsărit și zece mii la apus, alături de partea sfântă, va da veniturile rânduite pentru întreținerea lucrătorilor cetății.
19. Lucrătorii cetății vor fi luați din toate semințiile lui Israel.
20. Toată partea sfântă va fi de douăzeci și cinci de mii de coți în lung și douăzeci și cinci de mii în lat; și va alcătui un pătrat împreună cu partea pe care o veți deosebi din ea ca moșie a cetății.
21. Partea care va rămâne va fi a domnitorului, de amândouă laturile părții sfinte și moșiei cetății, în dreptul celor douăzeci și cinci de mii de coți ai părții sfinte lângă hotarul de răsărit, și la apus în dreptul celor două zeci și mii de coți lângă hotarul de apus, în dreptul părților semințiilor. Aceasta va fi partea domnitorului. Partea sfântă însă și sfântul Locaș al casei vor fi la mijloc.
22. Astfel moșia Leviților și moșia cetății va fi în locul părții cuvenite domnitorului, în mijloc; adică ce va fi între hotarul lui Iuda și hotarul lui Beniamin va fi al domnitorului.
23. Iată celelalte seminții. De la răsărit până la apus va fi partea lui Beniamin.
24. Lângă hotarul lui Beniamin, de la răsărit până la apus, partea lui Simeon.
25. Lângă hotarul lui Simeon, de la răsărit până la apus, partea lui Isahar.
26. Lângă hotarul lui Isahar, de la răsărit până la apus, partea lui Zabulon.
27. Lângă hotarul lui Zabulon, de la răsărit până la apus, partea lui Gad.
28. Lângă hotarul lui Gad însă, pe partea de miazăzi, la miazăzi, hotarul va merge de la Tamar până la apele Meriba de la Cades, până la pârâul Egiptului, și până la marea cea mare.
29. Aceasta este țara pe care o veți împărți ca moștenire prin sorț semințiilor lui Israel, și acestea sunt părțile lor, zice Domnul Dumnezeu."
30. "Iată ieșirile cetății. În partea de miază noapte, care are o întindere de patru mii cinci sute de coți, –
31. și porțile cetății se vor numi după numele semințiilor lui Israel – trei porți la miază noapte: o poartă a lui Ruben, o poartă a lui Iuda, și o poartă a lui Levi.
32. În partea de răsărit care are o întindere de patru mii cinci sute de coți, cu trei porți: o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin, și o poartă a lui Dan.
33. În partea de miazăzi, cu o întindere de patru mii cinci sute de coți și trei porți: o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Isahar, și o poartă a lui Zabulon.
34. În partea de apus, cu o întindere de patru mii cinci sute de coți și trei porți: o poartă a lui Gad, o poartă a lui Așer, și o poartă a lui Neftali.
35. De jur împrejurul cetății: optsprezece mii de coți. Și din ziua aceea, numele cetății va fi: "Domnul este aici!"


Selectați alt capitol de mai jossus