Ezechiel 6

1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. "Fiul omului, întoarce-ți fața spre munții lui Israel, prorocește împotriva lor,
3. și zi: "Munți ai lui Israel, ascultați cuvântul Domnului, Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu către munți și dealuri, către văgăuni și văi: "Iată, voi aduce sabia împotriva voastră, și vă voi nimici înălțimile.
4. Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi sfărâmați, și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri.
5. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor, și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre.
6. Pretutindeni pe unde locuiți, cetățile vă vor fi nimicite, și înălțime pustiite; altarele voastre vor fi surpate și părăsite, idolii voștri vor fi sfărâmați și vor pieri, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi tăiați, și lucrările voastre nimicite.
7. Morții vor cădea în mijlocul vostru, și veți ști că Eu sunt Domnul.
8. Dar voi lăsa câteva rămășițe dintre voi, care vor scăpa de sabie printre neamuri, când veți fi risipiți în felurite țări.
9. Și cei ce vor scăpa din voi își vor aduce aminte de Mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima preacurvară și necredincioasă, și ochii care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de ei înșiși, din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urâciunilor lor.
10. Și vor ști că Eu sunt Domnul, și că nu degeaba i-am amenințat că le voi trimite toate aceste rele.
11. Așa vorbește Domnul, Dumnezeu: "Bate din mâini, dă din picioare, și zi: "Vai!" pentru toate urâciunile cele rele ale casei lui Israel, care va cădea lovită de sabie, de foamete și de ciumă.
12. Cine va fi departe va muri de ciumă, și cine va fi aproape va cădea ucis de sabie; iar cine va rămâne și va fi împresurat, va pieri de foame. Așa Îmi voi potoli urgia asupra lor.
13. Și veți ști că Eu sunt Domnul, când morții lor vor fi în mijlocul idolilor lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt, pe toate vârfurile munților, sub orice copac verde, sub orice stejar stufos, acolo unde aduceau tămâie cu miros plăcut tuturor idolilor lor.
14. Îmi voi întinde mâna împotriva lor, și voi face țara deșartă și pustie, de la pustie până la Dibla, pretutindeni unde locuiesc. Și vor ști că Eu sunt Domnul."


Selectați alt capitol de mai jossus