Ezechiel 9

1. Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: "Apropiați-vă voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână!"
2. Și iată că au venit șase oameni de pe drumul porții de sus dinspre miază noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in, și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă.
3. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era, și s-a îndreptat spre pragul casei; și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu.
4. Domnul i-a zis: "Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului, și fă un semn pe fruntea oamenilor, care suspină și gem din pricina tuturor urâciunilor, care se săvârșesc acolo.
5. Iar celorlalți le-a zis, în auzul meu: "Treceți după el în cetate, și loviți; ochiul vostru să fie fără milă, și să nu vă îndurați!
6. Ucideți, și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei; dar să nu vă atingeți de nici unul din cei ce au semnul pe frunte! Începeți însă cu Locașul Meu cel sfânt!" Ei au început cu bătrânii, care erau înaintea Templului.
7. Și El le-a zis: "Spurcați casa, și umpleți curțile cu morți!… Ieșiți…" Ei au ieșit, și au început să ucidă în cetate.
8. Pe când ucideau ei astfel, și eu stăteam încă singur acolo, am căzut cu fața la pământ, și am strigat: "Ah! Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești oare tot ce a mai rămas din Israel, vărsându-Ți urgia asupra Ierusalimului?"
9. El mi-a răspuns: "Nelegiuirea casei lui Israel și Iuda este mare, peste măsură de mare! Țara este plină de omoruri, și cetatea este plină de nedreptate; căci ei zic: "Domnul a părăsit țara și Domnul nu vede nimic!"
10. De aceea și Eu voi fi fără milă, și nu Mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor."
11. Și iată că omul cel îmbrăcat în haina de in, și care avea călimara la brâu, a adus următorul răspuns: "Am făcut ce mi-ai poruncit!"


Selectați alt capitol de mai jossus